KNTLB ontvangt een boete van de AP van € 525.000: hoe is deze tot stand gekomen?

KNTLB ontvangt een boete van de AP van € 525.000

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) heeft een boete opgelegd gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ter hoogte van € 525.000 voor het verkopen van persoonsgegevens van KNLTB-leden aan twee commerciële partijen. De AP heeft sinds de inwerkingtreding van de AVG een ruime boetebevoegdheid gekregen tot een bedrag van € 20 miljoen of 4% van de maximale omzet. Op dit moment zijn er nog weinig boetes uitgedeeld door de AP. Het is daarom interessant om te onderzoeken welke afwegingen de AP maakt om de hoogte van een boete te bepalen om een beeld te krijgen van de factoren die daarbij voor de AP een belangrijke rol spelen. De boete is opgelegd aan de KNLTB, omdat er geen rechtmatige grondslag was voor het verkopen van persoonsgegevens aan derde partijen. In onze vorige blog is uitvoerig gekeken naar de analyse van de AP met betrekking tot de rechtmatige grondslag.

Gerelateerde content

NL flyover

Artikel 83 van de AVG zet uiteen welke factoren een rol kunnen spelen bij het bepalen van de hoogte van een boete. Daarnaast heeft de AP (op basis van dit artikel), boetebeleidsregels opgesteld. In de boetebeleidsregels geeft de AP meer duidelijkheid over de berekening en de hoogte van het bedrag. Of zij een boete oplegt en hoe hoog die is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Denk aan de ernst van de overtreding, de schade, het aantal betrokkenen en of het om verwijtvaar handelen gaat. Uit deze boetebeleidsregels volgt dat overtreding van artikel 6 in categorie 3 valt, waarvoor een boetebandbreedte tussen de € 300.000 en € 750.000 en een basisboete van € 525.000 is vastgesteld. Meer weten over de boetebeleidsregels? Lees hier onze vorige blog Privacyboete voor tennisbond KNLTB na verkopen persoonsgegevens van leden.

De boete kan, afhankelijk van verschillende factoren worden verhoogd of verlaagd. Uiteindelijk heeft de AP de basisboete, te weten € 525.000 opgelegd aan de KNTLB. De factoren die de AP in overweging heeft genomen zijn:

  • de aard, de ernst en de duur van de inbreuk;
    De AP stelt onder andere dat aan één partij persoonsgegevens van meer dan 300.000 personen zijn verstrekt, waarvan slechts 13% is benaderd. De KNLTB had zelf al een selectie kunnen maken, zodat niet onnodig veel persoonsgegevens zijn verstrekt. Daarentegen ging het niet om bijzondere persoonsgegevens, maar alleen om NAW-gegevens, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.
  • de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk (verwijtbaarheid);
    Hieronder verstaat de AP in hoeverre de KNLTB verwijtbaar heeft gehandeld. De KNLTB heeft de persoonsgegevens bewust verstrekt zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig was. Daarmee is de verwijtbaarheid aangetoond.
  • de door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker genomen maatregelen om de door betrokkenen geleden schade te beperken.
    De KNLTB heeft een aantal maatregelen getroffen om de schade voor de betrokkenen te beperken. Zo is voorafgaand via nieuwsbrieven en via de website van de KNLTB aangekondigd dat de persoonsgegevens gedeeld zouden worden. Daarnaast heeft de KNLTB contractueel geheimhouding van de persoonsgegevens afgedwongen bij de diverse aankopende partijen, waardoor deze niet zomaar kunnen worden verstrekt aan anderen. Ook is op verzoek van de KNLTB de telemarketingcampagne vroegtijdig beëindigd.

Bovenstaande factoren zijn meegewogen in de beoordeling van de hoogte van de boete, maar hebben niet geleid tot een verhoging of verlaging van de basisboete. Ten slotte zegt de AP het volgende over de hoogte van de boete: “Met een jaaromzet van ruim € 6 miljoen is de AP van mening dat de KNLTB de boete moet kunnen dragen.”

Het is duidelijk dat de AP niet mild optreedt wanneer organisaties zich onterecht beroepen op het gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrondslag. Ook zal niet snel sprake zijn van verzachtende omstandigheden, omdat de betrokkenen duidelijk en vooraf geïnformeerd zijn.

Meer Informatie

Neem contact op met Stephen Idema voor vragen.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today