Interne Audit Functie in de zorg

Interne Audit Functie in de zorg

KPMG heeft een duidelijke visie over de invulling, rol en het functioneren van de Interne Audit Functie binnen zorgorganisaties.

Dennis Utermark

Director IT Assurance & Advisory

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Nl building new sky

Op 21 januari 2020 faciliteerde KPMG een ronde tafelbijeenkomst over de toenemende behoefte aan een Interne Audit Functie (IAF) bij zorginstellingen. Een belangrijke aanleiding voor deze toenemende behoefte is de implementatie van Horizontaal Toezicht (HT) en de verantwoording die zorginstellingen daarover moeten afleggen aan zorgverzekeraars, zodat zij zich kunnen verantwoorden aan de NZa. De bijeenkomst stond in het teken van het delen van ervaringen en discussiëren over de inrichting van de verantwoordingsketen in de zorgsector. Vier sprekers hebben vanuit hun ervaring en expertise verteld over de inrichting van de IAF en de toekomstige uitdagingen binnen de zorgsector.

De eerste spreker was de Manager Risk van het LUMC. 2019 was het eerste jaar waarin het LUMC zich moest verantwoorden over HT. In het verhaal kwam duidelijk naar voren dat voor het zogenaamde 'Three Lines of Defence model', het LUMC scherpe lijnen heeft neergezet. Het LUMC focust zich nu op de versterking van de tweede lijn waarbij de medewerkers meer met elkaar in verbinding gebracht worden en waarbij zij meer als een geheel moeten werken. De boodschap van deze spreker was dan ook:

"Je kan alleen op een goede manier audit doen als je tweede lijn volwassen genoeg is"

Bij de tweede spreker, Manager Audit en Risicomanagement van het Martini Ziekenhuis kwam duidelijk naar voren dat ze op zoek zijn naar de mogelijkheid om met HT minder nadruk te leggen op de externe accountantscontrole en zodoende meer te steunen op de Interne Audit Functie, want:

"Dit voelt als dubbel werk, als derde lijn zijn er al veel review werkzaamheden gedaan"

De derde spreker, de Directeur Internal Audit van VGZ stelde dat door de eisen die de toezichthouders aan de externe accountant van de zorgverzekeraar stelt, de zorgverzekeraar ook steeds hogere eisen stelt aan de interne audit functie binnen de zorgverzekeraar. Als zorgverzekeraar wordt er graag gezien dat de interne beheersing aan de bron bij de zorginstelling op orde is. En dat we daar op een slimme manier verantwoording in de keten op afleggen.

De vierde spreker was de directeur Internal Audit van Achmea. Deze verzekeraar zit op dit moment in een optimalisatietraject, waarbij ze kijken naar hoe ze de werking van de three lines of defence kan optimaliseren. Focus ligt daarbij op het inbedden van risicobeheersing in de eerste lijn in de business-processen 'control by design'.

Interessant was om te zien dat ze daarbij de focus leggen op de soft controls en digitalisatie van de risicobeheersingssystemen. Met behulp van dashboards kan de derde lijn bijvoorbeeld de eerste lijn helpen om de interne beheersing efficiënter vorm te geven. Uiteindelijk zal de audit afdeling dan minder toetsingen hoeven doen op bijvoorbeeld juiste functiescheidingen of mogelijke dubbele betalingen, dat kan de eerste lijn dan oppakken.

De algemene tendens van deze middag was duidelijk. De IAF, brengt toegevoegde als het gaat om interne beheersing en advisering, maar wordt niet optimaal in de verantwoordingsketen van de zorginstellingen gebruikt. Dus de vraag voor de toekomst is:

"Hoe kunnen we de kloof dichten zodat zorgverzekeraars en de NZA meer kunnen gaan steunen op de derde lijn controles van zorginstellingen? Naar onze mening betekent dat de inrichting van de Internal Audit Functie bij zorginstellingen een kwaliteitsimpuls moet krijgen om deze kloof te overbruggen."

KPMG heeft een duidelijke visie over de invulling, rol en het functioneren van de Interne Audit Functie binnen zorgorganisaties. Wilt u met ons van gedachten wisselen, neem dan contact op met Dennis Utermark of Mark van der Schrier.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today