Btw-plichtig als commissaris: maak bezwaar bij de Belastingdienst

Btw-plichtig als commissaris:

Het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) oordeelde afgelopen jaar in de zaak ’IO’ dat een lid van de raad van commissarissen van een Nederlandse stichting niet kwalificeert als btw-ondernemer. Dit oordeel haalt een belangrijke kwestie aan. De Belastingdienst heeft dit standpunt namelijk al meermaals gevolgd in individuele gevallen, maar wetgeving over deze btw-positie blijkt onduidelijk. Ons advies is dat commissarissen in soortgelijke posities ook bezwaar maken, waarvoor geldt: hoe sneller, hoe beter.

Gerelateerde content

Nl blue paint

Het HvJ oordeelde in de zaak IO dat het vervullen van een commissariaat bij een stichting vanuit btw-perspectief geen zelfstandige economische activiteit vormt. Daarbij is in overweging genomen dat de commissaris niet ondergeschikt is aan de stichting of de Raad van Commissarissen zelf. Ook overweegt het HvJ dat de commissaris niet handelt in eigen naam, noch voor eigen rekening of eigen verantwoordelijkheid en dat bovendien zijn/haar vergoeding vooraf is vastgesteld. Het HvJ vindt daarom dat de commissaris zijn werkzaamheden niet als btw-ondernemer verricht.

Naar aanleiding van deze uitspraak stelde de Tweede Kamer vragen aan de staatssecretaris van Financiën over de btw-positie van commissarissen. De staatssecretaris gaf aan dat de btw-positie van commissarissen casuïstisch van aard is en per geval moet worden beoordeeld.

Effect op soortgelijke functies

De uitspraak van het HvJ lijkt haaks te staan op een uitspraak van Hof Amsterdam. In de zomer van 2018 oordeelde het Hof Amsterdam namelijk dat een lid van een geschillencommissie wél als btw-plichtige kan worden aangemerkt. Tegen deze beslissing is bij de Hoge Raad cassatie ingesteld.

Wij menen dat de vrijstelling van de btw-positie ook uitstralingseffect heeft op soortgelijke functionarissen zoals leden van geschillencommissies, leden van de Raad van toezicht en leden van beleggingsadviescommissies. De staatssecretaris wacht de uitspraak van de Hoge Raad af en zal dan bepalen of het nodig is om nieuw beleid omtrent de btw-positie van commissarissen en soortgelijke functionarissen te publiceren.

Maak bezwaar

De Hoge Raad moet zich dus nog uitspreken over deze kwestie, wanneer dat gebeurt is onduidelijk. Toch hoeft u daarop niet te wachten en kunt nu actie ondernemen. Wij raden commissarissen en soortgelijke functionarissen aan om bezwaar aan te tekenen. Dit is met name interessant voor de organisaties en hun functionarissen in het geval dat de btw een kostenpost vormt. Bijvoorbeeld bij organisaties die geen of een beperkt recht op aftrek van btw hebben. Indien de uitspraak van de Hoge Raad gunstig uitpakt, kunnen commissarissen en soortgelijke functionarissen met een beroep op deze uitspraak de teveel betaalde btw terugvragen vanaf het moment dat bezwaar is gemaakt. Deze mogelijk terug te ontvangen btw kan vervolgens worden doorbetaald aan de organisatie.

De Belastingdienst heeft dergelijke bezwaarschriften al in meerdere situaties toegewezen. Het bezwaar dient op naam van de commissaris te worden ingediend. Wij assisteren hier graag bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Mobach, 088-909 1224 of per email of met  Florian de Jager, 088-909 1776 of per e-mail.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today