The Audit Files: Als mens moeten we anticiperen op de technologie in het auditvak

We moeten anticiperen op de technologie in het auditvak

Technologische en economische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, de invloed van de toezichthouder en de politiek: er zijn vele factoren die het auditvak op dit moment doen bewegen. In de blogserie The Audit Files bespreken KPMG-experts de ontwikkelingen in de wereld van audit. Deze keer: Egbert Eeftink, partner bij KPMG Nederland.

Auteur

Egbert Eefink

Partner

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Als mens moeten we anticiperen op de technologie in het auditvak

KPMG wil de ‘clear choice’ zijn voor zowel onze klanten, onze mensen als externe stakeholders. Als ik dat doorvertaal naar het auditvak, dan zie ik dat de waarde die we toevoegen aan deze wereld heel belangrijk is. We blijven ons enorm inzetten voor kwaliteit, maar tegelijkertijd moeten we nadenken hoe we de komende tien of vijftien jaar relevant kunnen blijven. Wat is op de lange termijn het bestaansrecht van het vak dat we uitoefenen? Technologie is van grote invloed, maar ook het hebben van de juiste mensen op de juiste plek is van groot belang.

Onze toekomst zal voornamelijk draaien om de invloed van technologie en hoe we deze weten te koppelen aan menselijke oordeelsvorming. Technologie heeft een enorme impact op de bedrijfsmodellen van organisaties die wij controleren. De complexiteit van businessmodellen neemt toe en daarmee ook het risico dat er iets misgaat. Dat vindt zijn weerslag in de schattingen die gemaakt moeten worden in de ‘accounting language’, die daardoor groter en complexer worden. Technologie leidt er ook toe dat businessmodellen eerder ‘out of business’ kunnen zijn, een van de risico’s die een accountant in ogenschouw moet nemen.

Daarnaast geeft technologie mogelijkheden om dingen breder aan te pakken, ten behoeve van zowel klanten als de samenleving. Het draait niet meer alleen om de controle van een jaarrekening, ook rapportages over niet-financiële informatie, zoals klimaat en milieu, human capital, gebruikte algoritmes en andere innovatieve ontwikkelingen, zijn relevant. Dat past in de bredere ‘corporate reporting’-ontwikkeling, die een steeds groter deel uitmaakt van ons vak.

Quote Egbert Eeftink

De swing van het auditvak

Het systeem van vertrouwen en relevantie in de sector groeit ontzettend hard. Kijk naar de technologische ontwikkelingen in ons vak en hoe innovaties de businessmodellen van gecontroleerde organisaties veranderen. Innovaties binnen het auditvak zijn soms moeilijk waar te nemen, maar ze vinden wel degelijk plaats. Vaak vergelijk ik de auditwereld met een mammoettanker. In de machinekamer van deze mammoettanker wordt gesleuteld en op het dek wordt geïnnoveerd, maar de koers zal niet zomaar veranderen. Toch wordt er iedere keer weer wat bijgebouwd. In de machinekamer zie je dat het technologieplatform, waarop wij audits doen, verandert en steeds moderner wordt.

Een voorbeeld hiervan is onze tekstherkenningssoftware, waarmee we spanningen in de tekst van een jaarverslag in kaart kunnen brengen. Zo kunnen we op basis van de gebruikte woorden en hun samenhang analyseren over welke pagina’s van een jaarverslag de directie de meeste discussie heeft gehad. En zo zijn er meer voorbeelden.

Het auditvak zit in een ’swing’, zowel op het gebied van kwaliteit en publiek belang als op het gebied van technologie en vernieuwing. We moeten ons realiseren dat er nu heel veel samenkomt en dat we daar nu op moeten anticiperen om positie te kiezen voor de komende tien jaar.

Quote Egbert Eeftink

Verandering zit ook in mensen

Om dit te realiseren focussen we op de toegevoegde waarde van onze mensen. Zo zijn we binnen KPMG zo’n vijf jaar geleden in gaan zetten op verandering. Aanpassingen van governance, structuren en nieuwe mensen op nieuwe plekken, met hulp van mensen van buitenaf. Een aantal, bij iedereen wel bekende incidenten bij KPMG zorgde ervoor dat deze verandering cruciaal was. We zijn er al ver mee gekomen, met stevige hand, maar we kunnen nog stappen zetten. Onze eigen mensen willen natuurlijk meegaan in deze verandering en daar zijn we nu ook aan toe. Op een gegeven moment merk je dat je er niet komt met alleen command-control, standaardisatie, checklists en compliance. Hoe zorg je ervoor dat professionals gestimuleerd en begeleid worden om de dingen goed te doen? Een professional wil immers zijn vak, zijn professie, inherent goed doen. Daar ben ik van overtuigd.

Wij vinden het belangrijk dat we specialistische kennis in huis hebben, waardoor we in een wereld die ingewikkelder wordt ook de meest complexe audits tot een goed einde kunnen brengen. Daarvoor heb je specialisten nodig in het top-end van hun markt. De nieuwe generatie moet veel meer tech-savvy zijn, veel meer gewend zijn om ondersteund te worden door digitale tools. Tegelijkertijd vraagt het ook om begrip voor het feit dat het mensen zijn die de uitkomsten van digitale tools interpreteren. Men moet zich realiseren dat alle data en tooling uiteindelijk de doorvertaling zijn van wat een mens aan de ene kant van het systeem erin heeft gestopt, en wat er aan de andere kant weer uit komt en geïnterpreteerd wordt. Beoordelingsvermogen zal dus enorm belangrijk blijven.

Audit is daarbij het fundament waarop de reputatie en het bestaan van KPMG rusten. De strategie van KPMG Global is ‘Trust and Growth’, met als belangrijke kanttekening dat zonder vertrouwen groei niet mogelijk is. Trust komt uit meerdere onderdelen van KPMG, maar de hoeksteen van het trustdomein is audit. Dat is van levensbelang voor het merk KPMG en onze reputatie als geheel.

Vragen of opmerking naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met de auteur:  

Egbert Eeftink, partner KPMG Nederland

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today