Impact risico coronavirus is zo groot als zijn relatie met andere risico’s

Impact risico coronavirus

De wereld wordt geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. Het begon met een paar zieken in Wuhan, China, inmiddels worden hele steden van de wereld afgesloten, vliegverkeer wordt stilgelegd en grote internationale ketens als IKEA, Starbucks en McDonalds sluiten voorlopig hun deuren. Ook de productie van Apple's IPhone loopt gevaar. De financiële impact van het coronavirus loopt daarmee in de miljarden euro's. Hadden ondernemingen dat kunnen voorzien?

Gerelateerde content

Risico's vrezen we niet alleen omdat ze direct negatieve gevolgen hebben als ze werkelijkheid worden. Ze zijn vooral gevaarlijk als ze andere risico's aansteken, of als ze makkelijk door andere risico's worden aangestoken. Het was een van de lessen uit de financiële crisis van (ruim) tien jaar geleden. Banken leden toen verliezen die een veelvoud waren van de geschatte maximale exposure. JP Morgan ging voor 41 miljard dollar 'het schip in', terwijl de risicomodellen uitgingen van maximaal 1,62 miljard. Citigroup dacht niet meer dan 2,5 miljard dollar te kunnen verliezen, maar leed uiteindelijk een strop van het 40-voudige daarvan, 102 miljard dollar.

Missers in het inschatten van risico's blijven voorkomen. Hoe komt het dat de banken, en na hen vele andere organisaties, er zo naast konden zitten? Waarom worden we nu zo onaangenaam verrast door het coronavirus? Onderzoek van KPMG heeft uitgewezen dat het antwoord ligt in het feit dat risico's met elkaar gecorreleerd zijn. Ze kunnen elkaar beïnvloeden, ze activeren elkaar en ze kunnen elkaar versterken. In de traditionele modellen wordt daaraan voorbijgegaan: die zijn er juist op gericht elk risico separaat te beoordelen op basis van de kans dat het risico zich voordoet en op basis van de impact daarvan.

Infographics image traditional vs dra

Daarnaast kunnen we ook niet altijd vertrouwen op historische trends om toekomstige risico's te kunnen identificeren. Denk aan de verkiezing van Trump, de enorme bosbranden in Australië, de impact van de aardbevingen in Nederland en de Brexit. Slechts weinigen hielden rekening met de kans en impact van deze gebeurtenissen.

Tegen die achtergrond heeft KPMG een wetenschappelijk onderbouwd model ontwikkeld dat de verbondenheid van risico's inzichtelijk maakt, de Dynamic Risk Assessment (DRA). In de aanpak worden risico's geïdentificeerd en beoordeeld aan de hand van expert elicitation. Deze experts worden geselecteerd op basis van hun jaren van ervaring en kennis van de organisatie en/of de sector. In het model zelf is een viertal verschillende dimensies opgenomen.

  1. Invloed. Als het risico zich voordoet, in welke mate is het dan een mogelijke trigger voor andere risico's? Hierbij geldt hoe groter de invloed, hoe meer het risico andere risico's aansteekt. Preventieve beheersmaatregelen zijn het meest effectief om deze dimensie van risico te mitigeren.
  2. Kwetsbaarheid. In welke mate wordt het risico getriggerd door andere risico's? Hierbij geldt hoe hoger de kwetsbaarheid, hoe meer het risico wordt aangestoken door andere risico's. In dit geval zijn detectieve en reactieve beheersmaatregelen efficiënter om het risico te mitigeren.
  3. Snelheid. Hoe snel zal de impact van het risico blijken? Dit bepaalt mede welke beheersmaatregelen er worden opgesteld.
  4. Cluster. Door risico's te clusteren ontstaat een beter beeld van de kans en de impact waarmee risico's zich verwezenlijken. Individuele risico's kunnen vanuit de traditionele modellen laag worden ingeschat wat betreft kans en impact, maar in een cluster van risico's die met elkaar gecorreleerd zijn, kunnen ze wel degelijk hoog scoren op die variabelen.

Het is dus tijd om met een frisse blik naar risico's te kijken: een blik die gericht is op de relatie die risico's hebben met andere risico's. Wat zijn de meest besmettelijke risico's en wat zijn de meest bevattelijke risico's? Op grond van de inzichten die de DRA oplevert kunnen ondernemingen efficiëntere en effectievere maatregelen nemen en risico's die oorspronkelijk een bedreiging zijn voor de onderneming juist in hun voordeel laten werken.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat DRA organisaties had kunnen helpen om de impact van een epidemie, zoals het coronavirus, beter te mitigeren dan traditionele risicomodellen!

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today