Drie eindejaarstips voor succesvolle AI

Drie eindejaarstips voor succesvolle AI

2019 was een bewogen jaar op het gebied van artificiële intelligentie (AI). De continue stroom van berichtgeving in de media over de impact die artificial intelligence heeft, en gaat hebben, op de samenleving laat zien dat de hype nog niet over zijn hoogtepunt heen is.

Gerelateerde content

Drie eindejaarstips voor succesvolle AI

Sterker nog; we staan pas aan het begin van een transitie waarin AI een steeds nadrukkelijkere rol gaat spelen in het leven van mensen. Een aantal politici hebben zich inmiddels ook in de discussie gemengd. En het blijft niet bij woorden.

De afgelopen jaren is voor veel organisaties een periode geweest van experimenteren en investeren in AI. Data science teams zijn ingericht, mogelijke use case worden onderzocht en de eerste toepassingen gaan live.

Maar hoe gaat u in 2020 de vruchten plukken van uw investeringen en hoe zorgt u dat u geen trending topic wordt door ontspoorde algoritmes? Wij geven u drie eindejaarstips ter overweging om voor te sorteren op een succesvol AI-jaar in 2020.

1. Ken uw AI

Binnen veel organisaties heeft de ontwikkeling van AI een decentraal karakter, wat begrijpelijk is gegeven de uiteenlopende toepassingsgebieden van deze technologie. Het is niet ongewoon dat verschillende bedrijfsonderdelen of afdelingen hun eigen initiatieven starten, al dan niet met behulp van externe leveranciers.

Daarnaast maakt de beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van ontwikkelsoftware het experimenteren met AI in toenemende mate bereikbaar voor gebruikers zonder achtergrond in data science. De risico’s van end-user computing op basis van spreadsheets zijn inmiddels genoeglijk bekend. De schade veroorzaakt door incorrecte toepassing van AI kan echter nog vele malen groter zijn. Het creëren van overzicht van de AI initiatieven binnen uw organisatie is dan ook een belangrijke eerste stap om grip te krijgen op AI. Immers, wat u niet kent kunt u niet besturen.

2. Begrijp de risico’s

Een chatbot voor de klantenservice is iets heel anders dan een algoritme voor fraudedetectie, hoewel beide toepassingen van AI zijn. Voor het adequaat beheersen van AI binnen uw organisatie is het dan ook cruciaal om onderscheid te maken op basis van de specifieke risico’s per toepassing. Een relevent aspect daarin is de gehanteerde techniek, want een supervised learning algoritme kent andere aandachtsgebieden dan bijvoorbeeld een regel-gebaseerd expertsysteem.

Maar mogelijk nog belangrijker zijn de onderliggende karakteristieken die het risicoprofiel van een AI-toepassing bepalen: de impact van de toepassing op mensen en processen, de mate van autonomie die het systeem geniet en de complexiteit van de gebruikte algoritmes. Een gestructureerde inschatting van de risico’s per AI-toepassing geeft een solide basis om te komen tot een passend en doelmatig controleregime.

3. Investeer in AI governance

Binnen de traditionele informatietechnologie hebben we al jaren geleden geleerd dat problemen met IT vaak een oplossing vereisen die breder gaat dan alleen de IT-afdeling. Het denken over governance rondom AI staat binnen veel organisaties echter nog in de kinderschoenen. De rollen en verantwoordelijkheden moeten nog uitkristalliseren en een overkoepelend beheersingskader ontbreekt. Risicovol voor bestuurders en lastig voor data scientists op zoek naar ankerpunten om hun ontwerpbeslissingen op te baseren. Investeren in het opzetten van een heldere AI governance is dan ook geen overbodige luxe, maar onontbeerlijk om de investeringen in AI op beheersbare wijze om te zetten in succes. Neem die investering, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, op in uw budget voor 2020!

 

Het AI in Control team van KPMG wenst u alvast een succesvol en innovatief 2020.

 

Wilt u weten wat KPMG voor u kan betekenen op het gebied van AI? Neem dan contact op met Frank van Praat, senior manager AI In Control.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today