close
Share with your friends

Juiste zorg op de juiste manier

Juiste zorg op de juiste manier

Als we praten over de zorg doen we dat bijna altijd op basis van locaties. We gaan naar de huisartsenpost, laten ons behandelen in het ziekenhuis en vragen ons af of oma beter af is in het verzorgings- of in het verpleegtehuis.

Gerelateerde content

We zien dat zelfs terug in de beweging die erop gericht is om op een nieuwe manier naar zorg te kijken. De ‘juiste zorg op de juiste plek’ gaat om het optimaal inrichten van zorg. Maar door de naamgeving wordt, onbedoeld, vooral de nadruk gelegd op waar de zorg plaatsvindt. Het loslaten van plaats als leidend thema is heel lastig, omdat discussie en concepten dan gelijk een stuk abstracter worden. Mede daarom bevat onze recente publicatie "Wie doet het met wie: het verbonden zorglandschap” toch een paragraaf over hoe het fysieke zorglandschap er in de toekomst uit kan zien.

Maar, waar het werkelijk om gaat, is op welke manier we zorg willen leveren. Wij noemen dit in bovengenoemde publicatie het zorgleveringsmodel. In dit model gaat het om het zo goed mogelijk volgen en ondersteunen van het patiëntproces. Van preventie tot en met interventie. Hiervoor is het cruciaal dat de verschillende actoren met elkaar verbonden zijn en dat informatie gemakkelijk door het systeem vloeit en optimaal ingezet kan worden. Met andere woorden, we moeten toe naar het verbonden zorglandschap.

illustratie juiste zorg op de juiste manier

Internationaal voorbeeld van een verbonden zorglandschap

Verschillende voorbeelden laten zien dat die verbondenheid in het zorglandschap een stuk beter kan dan de huidige praktijk in Nederland. Hadassah medical organisation is een zorgorganisatie in Israël. Sinds kort maken zij voor oncologiepatiënten gebruik van de ‘digital nurse’. Dit systeem is in staat om op basis van de diagnose en informatie uit het EPD de patiënt door het zorgpad te leiden en steeds van relevante informatie te voorzien. Daarnaast kan het automatisch afspraken plannen aan de hand van notities van de dokters en levert het een interface waar de patiënt 24/7 digitaal vragen kan stellen. Het systeem trieert deze en levert óf een standaardantwoord of stuurt het afhankelijk van de vraag door naar de ‘eigen’ dokter of de dokter van dienst. Daarmee wordt de patiënt ‘vloeiend’ door het zorgpad heen geleid.

Functie van de zorgverkeerstoren

Verbonden betekent ook dat informatie gecombineerd en gebruikt wordt. Zodat we patiënten op afstand kunnen monitoren of zodat burgers zelf hun gezondheid in de gaten kunnen houden. Een zorgverkeerstoren (of beter: gezondheidsverkeerstoren) is daarvoor cruciaal. De ‘toren’ is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het gaat om een systeem dat toegang heeft tot verschillende databronnen over de patiënt, dat daarmee een belangrijke bron van informatie is voor patiënten en behandelaren en dat gebruikt kan worden voor het monitoren van de gezondheidssituatie van de patiënt. Het idee van de toren is niet nieuw. In feite bestaat deze al. In de US zetten steeds meer ziekenhuizen ‘command centers’ in. Niet alleen meer voor logistieke processen, maar steeds vaker om uitkomsten te monitoren. Het ziekenhuis Johns Hopkins is een bekend voorbeeld, maar ook elders in de wereld, bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, wordt hier hard aan gewerkt.

Wat ons betreft is het grote vraagstuk voor de komende periode dan ook niet het leveren van de ‘juiste zorg op de juiste plek’, maar ‘hoe leveren we de juiste zorg op de juiste manier?' Dit begint volgens ons met het loslaten van locatiegericht denken. In plaats daarvan moet het uitgangspunt zijn om zoveel mogelijk te werken met tijd- en plaats onafhankelijke oplossingen, gebruik makend van nieuwe –digitale en datagedreven- leveringsmodellen.

Als KPMG combineren wij het ontwikkelen wij samen met zorginstellingen nieuwe leveringsmodellen, met  focus op samenwerking in de regio, datagedreven oplossingen en digitalisering van de zorg. We doen dat werk voor veel zorgorganisaties, van ziekenhuizen tot GGZ-instellingen, voor overheden en voor zorgverzekeraars. 

De auteurs van dit blog zijn Josine Janus en Anna van Poucke.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today