close
Share with your friends

Cloudtechnologie in de zorg: case Gelre Ziekenhuizen

Cloudtechnologie in de zorg: case Gelre Ziekenhuizen

Digitalisering in de zorg is essentieel om verschillende zorgleveringsmodellen en zorg op maat voor patiënten te kunnen leveren, zowel nu als in de toekomst. KPMG heeft Gelre Ziekenhuizen ondersteund bij het opstellen van haar meerjarenstrategie en digitale strategie.

Gerelateerde content

Daarna is een strategie implementatie programma gestart en is parallel een digitaal routeplan ontwikkeld. Hierin is de inzet van Cloudtechnologie een belangrijke thema. Een solide Cloudomgeving biedt namelijk een stevig fundament voor verdere digitalisering.

illustratie cloud technologie

De migratie naar Cloud is ingegeven door de volgende drie doelstellingen:

  • Ondersteuning meerjarenstrategie en digitale strategie: De publieke Cloud biedt continue innovaties en nieuwe diensten, ook specifiek gericht op zorg. Gelre kan gebruik maken van deze diensten om haar eigen dienstverlening te verbeteren of uit te breiden. Tevens biedt een publieke Cloud de flexibiliteit om vernieuwing te testen en eenvoudig op te schalen waar nodig. Dit draagt bij aan de implementatie van de digitale ambities van Gelre Ziekenhuizen.
  • Verlagen runkosten: Een migratie naar Cloud levert lagere (run)kosten op. Door de schaalgrootte van een Cloudprovider kan een lager kostenniveau worden geboden dan Gelre zelf kan realiseren. 
  • Wegwerken technologische schuld en verhogen kwaliteit: Gelre heeft te maken met een ‘technologische schuld’ op haar IT infrastructuur, bijvoorbeeld door het gebruik van verouderde en afgeschreven hardware. Door het migreren naar de Cloud kan deze technologische schuld worden weggewerkt. Tevens levert de Cloud een gelijkwaardig of hoger dienstenniveau. Ook biedt het gebruik van Clouddiensten meer perspectief voor het behouden en aantrekken van goede IT medewerkers.

Gelre Ziekenhuizen heeft behoefte aan een versnelde migratie naar de Cloud binnen één jaar. Er is uitvoerig gerekend op de business case en de versnelde Cloudtransformatie kan naar verwachting budgetneutraal worden uitgevoerd, en draagt bovendien direct bij aan de digitale ambitie.  

"KPMG heeft veel kennis van Cloudtransformatie en zijn daarbij van grote waarde geweest om de balans tussen  onze  vragen en het aanbod van de Cloudprovider te vinden. Voornamelijk aangezien de meeste ziekenhuizen en andere bedrijven deze transformatie maar 1 keer op zo’n schaal doen."

Andre Zandberg (CIO van Gelre Ziekenhuizen)

Proces en samenwerking Gelre ziekenhuizen, KPMG en Cloudprovider Microsoft

KPMG heeft de business case gevalideerd en vervolgens verdiept. Gelre, KPMG en de Cloudprovider hebben gezamenlijk een Cloud-readiness assessment uitgevoerd voor alle applicaties van het ziekenhuis. Hiermee kan de migratieroadmap op worden gesteld. Applicaties met een hoge businesswaarde kunnen in deze roadmap als eerste worden gemigreerd.

KPMG heeft daarna ondersteund bij het contracteringsproces en het inbouwen van de voor Gelre relevante waarborgen met betrekking tot continuïteit en stabiliteit en mogelijkheden tot exit.  

Auteurs van dit blog zijn Mark de Groot en Hylke Kingma.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today