close
Share with your friends

Stoptober: zorg dat de schoorsteen van uw werknemers wél blijft roken

Stoptober: maak uw werknemers pensioenbewust

Stoppen met roken en stoppen met werken kennen verrassend veel gelijkenissen.

Frank Janse

Senior Manager, Financial Risk Management

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Nl pebbles

Doet u mee met Stoptober? Veel werkgevers grijpen de maand oktober aan om hun werknemers tot stoppen met roken te bewegen. Dit werpt zijn vruchten af: inmiddels staat de teller op meer dan 275.000 stoppers. Het geheim van deze succesvolle campagne zit hem in de positieve aanpak en samenwerking tussen werkgever en werknemer. En dat is precies wat volgens ons ook nodig is in de begeleiding van werknemers naar hun pensioen. Geef daarom een twist aan Stoptober door deze maand ook in het teken te stellen van een goede voorbereiding op het stoppen met werken. Hoe u dat kunt doen? Wij geven ter inspiratie enkele succesvolle voorbeelden uit de praktijk.

Stoppen met roken en stoppen met werken kennen verrassend veel gelijkenissen. Beide kunnen bijvoorbeeld een behoorlijke financiële impact hebben. Twintig jaar rookvrij leven kan al snel een besparing van 50.000 euro opleveren. Dat is alvast een mooi extra potje voor de oude dag! Biedt een mooi tegenwicht aan de lage rente en de toenemende levensverwachting. Een langere levensverwachting waar de stopper met grotere waarschijnlijkheid ook zelf van kan genieten. Een win-winsituatie dus.

Stoppen met roken vraagt bovendien vaak om hulp van anderen. Vooral als een roker veel en/of lang heeft gerookt. Een buddy kan helpen de motivatie hoog te houden. Datzelfde geldt voor stoppen met werken. Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers liever naar de tandarts gaan dan dat zij zich in hun pensioensituatie verdiepen. Belangrijke oorzaak is dat veel werknemers pensioen een moeilijk te begrijpen en weinig sexy onderwerp vinden. Met de juiste hulp kan het thema pensioen laagdrempelig worden.

En daar ligt een belangrijke rol voor u als werkgever. U staat immers dicht bij uw werknemers en bent doorgaans het eerste aanspreekpunt als het om pensioen gaat. Dit betekent dat u beter dan wie ook kunt inschatten welke initiatieven het meest doeltreffend zijn voor uw werknemers. Helaas zien wij nog veel te vaak dat werkgevers hier onvoldoende over nadenken en zich verschuilen achter de standaardpensioenplanner van de pensioenuitvoerder. Dat is een gemiste kans!

Om uw gedachten te prikkelen noemen wij enkele voorbeelden uit de praktijk van ondersteuning door werkgevers aan werknemers op hun weg naar pensionering:

  • het aanbieden van een PIZ-cursus (Pensioen In Zicht). Dit kan natuurlijk verzorgd worden door een externe partij, maar de combinatie van eigen HR-collega's en een inmiddels gepensioneerde werknemer die zijn ervaringen deelt blijkt ook zeer succesvol te zijn;
  • het introduceren van een Personal Financial Fitness-programma waarbij werknemers worden geholpen zelf controle te krijgen over hun (financiële) toekomst (overzicht – inzicht – handelingsperspectief);
  • de inzet van virtual of augmented reality om werknemers te interesseren voor pensioen; middels dergelijke technologieën kunnen jongere werknemers bijvoorbeeld een beeld krijgen van hoe ze eruitzien en bewegen als ze oud zijn. Dit kan spaargedrag stimuleren;
  • het inzetten van social influencers of vloggers die hun volgers vertellen hoe zij hun pensioenkeuzes maken;
  • het introduceren van een jaarlijks evaluatiegesprek waarin – naast zaken als functioneren, persoonlijke ontwikkeling en opleiding – aandacht aan pensioen wordt besteed. Eventueel met ondersteuning van een HR-werknemer of adviseur.

Met dergelijke initiatieven komen uw werknemers niet voor een verrassing te staan. Het bieden van inzicht, overzicht en handelingsperspectief aan uw werknemers draagt bij aan goed werkgeverschap. U zet een kostbare arbeidsvoorwaarde in de schijnwerpers met het oog op rendement. Financiële gezondheid leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Het kan mogelijk voorkomen dat werknemers de natuurlijke balans van in- en uitstroom verstoren.

Uw werknemers pensioenbewust maken kan lastig zijn. Toch weten we uit ervaring dat het kan. Daar speelt u als werkgever een belangrijke rol in. Gooi dan ook de peuk erin en maak uw werknemers in Stoptober pensioenbewust!

Meer weten?

Meer weten of hulp nodig bij het uitwerken van uw pensioneringsbeleid? Neem contact op met Frank Janse

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today