close
Share with your friends

Nederland als nieuwe vestigingsplaats: arbeidsvoorwaarde pensioen – deal or no deal?

Nederland als nieuwe vestigingsplaats

Ondanks dat er op 17 oktober een deal is gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, hadden reeds 100 buitenlandse ondernemingen vanwege de onzekerheid rond Brexit al gekozen voor Nederland als nieuwe vestigingsplaats. Zo’n 325 andere buitenlandse ondernemingen hebben concrete interesse om ook de oversteek te maken. Besluit u zich in Nederland te vestigen, dan komt er veel op u af. Ook zaken waar u wellicht niet direct bij stilstaat, zoals het wel of niet aanbieden van de arbeidsvoorwaarde pensioen aan uw werknemers. Frank Janse en Elianne Janssen, pensioenspecialisten van KPMG Advisory, lichten in deze blog toe waar u bij vestiging in Nederland ‘pension wise’ aan moet denken.

Contact

Frank Janse

Senior Manager, Financial Risk Management

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Nederlandse pensioenstelsel scoort internationaal goed

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel voor behoorlijke uitdagingen staat, behoort het tot de beste pensioenstelsels ter wereld. In internationale ranglijsten behoort Nederland steevast tot de Top 3.

Ons pensioenstelsel wordt geroemd om zijn robuustheid en toekomstbestendigheid. Dit komt onder meer door de combinatie van gefinancierde AOW (huidige werkenden betalen voor mensen die nu een AOW-pensioen ontvangen) en het aanvullend pensioen (huidige werkenden sparen - al dan niet via hun werkgever - voor hun eigen pensioen). Ook het hoge percentage werknemers dat via de werkgever deelneemt aan pensioenregelingen, de omvang van de pensioenopbouw en de verzekering voor overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s dragen hieraan bij. U herkent dit vast uit de Engelse markt, al zijn de hoogten van de pensioenen verschillend.

deal no deal brexit

Wel of geen Nederlandse pensioenregeling aanbieden?

Indien u besluit zich in Nederland te vestigen, is HR een belangrijk aandachtsgebied. U wilt talent aantrekken en behouden. Eén van de vragen waar u mee te maken krijgt is of u een pensioenregeling gaat aanbieden aan uw werknemers. Weet u dat u hierin niet altijd een vrije keuze heeft?

In Nederland geldt weliswaar geen algemene werkgeversplicht om pensioen toe te zeggen, maar in een aantal situaties bent u toch verplicht uw werknemers aan te melden voor een pensioenregeling. Om te weten of dit ook voor uw onderneming van toepassing is, gelden de volgende stappen: 

 1. Onderzoek of uw onderneming onder de reikwijdte van één van de 45 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen valt. Is dit het geval, dan bent u verplicht uw werknemers aan te melden bij het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. 
 2. Onderzoek of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op u van toepassing is die specifieke voorschriften ten aanzien van pensioen bevat. Dit kan een verplichting zijn om deel te nemen aan een regeling van een bedrijfstakpensioenfonds, maar bijvoorbeeld ook voorschriften over de (minimum) kenmerken van de pensioenregeling.

Als er geen sprake is van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en/of een cao met pensioenvoorschriften, dan is de keuze aan u om wel of geen pensioenregeling aan te bieden. Deze keuze zou moeten aansluiten bij de ondernemings- en HR-strategie van uw bedrijf.

Mocht u besluiten geen pensioenregeling aan te bieden - hetgeen in Nederland overigens niet echt gebruikelijk is – dan moet u de werknemers hierover schriftelijk of elektronisch informeren. In dat geval raden wij aan het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor uw werknemers te verzekeren.

Als u besluit wél een Nederlandse pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers, dan dient u hiervoor een aantal stappen te nemen. 

Stappenplan voor opzetten van Nederlandse pensioenregeling

Hieronder geven wij op hoofdlijnen weer hoe een dergelijk traject eruit kan zien. In Nederland is het zo dat u voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van een pensioenregeling instemming nodig heeft van de ondernemingsraad. Het is daarom raadzaam de ondernemingsraad tijdig in het traject te betrekken. 

Stap 1: Informeer uw werknemers

Indien u besluit een Nederlandse pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers, dient u uw werknemers hierover te informeren. U moet tevens aangeven op welke termijn u een pensioenregeling wilt aanbieden.

Stap 2: Inventariseer

 • Stel de eisen/wensen van de onderneming aan een pensioenregeling vast in samenspraak met HR en Finance
 • Stel de eisen/wensen van uw (potentiële) werknemers voor een pensioenregeling vast

Stap 3: Ontwerp & analyseer

 • Stel aan de hand van de uitgangspunten en criteria een concept blauwdruk op van de pensioenregeling
 • Breng (kwalitatief en kwantitatief) de impact in kaart van de beoogde pensioenregeling op de organisatie en (potentiële) werknemers
 • Kom samen met werknemersvertegenwoordigers/ondernemingsraad een finale blauwdruk overeen

Stap 4: Selecteer

 • Stel criteria vast voor de selectie van een pensioenuitvoerder
 • Stel een lijst op van potentiële pensioenuitvoerders
 • Stel op basis van de finale blauwdruk een offerteaanvraag op en stuur dit uit naar potentiële pensioenuitvoerders
 • Analyseer en vergelijk de ontvangen offertes
 • Start een onderhandelingsproces met de pensioenuitvoerder die de voorkeur geniet

Stap 5: Communiceer en implementeer

 • Stel de juridische pensioendocumenten vast

Meer informatie over pensioenregelingen?

Maakt u met uw bedrijf de overstap naar Nederland en overweegt u een Nederlandse pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met Frank Janse. U kunt ook de folder raadplegen.

Informatie over Brexit?

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Neem gerust contact op met Robert-Jan de Wit, Brexit-expert van KPMG Meijburg & Co of andere specialisten van het Brexit-team.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today