close
Share with your friends

LIBOR-Alert #7

LIBOR-Alert #7

EONIA verandert in €STR, LIBOR verdwijnt per einde 2021, EURIBOR wordt hervormd, fallbackmechanismes worden ontwikkeld en accountingregels aangepast: de impact van deze IBOR-transitie op financiële instellingen is enorm.

Lennart Cattel

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

LIBOR Alert 7

In deze zevende alert besteden wij aandacht aan de terugkoppeling van de AFM en DNB naar aanleiding van hun IBOR-brief. Daarnaast besteden we aandacht aan de ECB-werkgroep voor euro risk-free rates die aanbevelingen doet over hoe om te gaan met de operationele impact van de transitie van EONIA naar €STR.

Terugkoppeling uitvraag AFM en DNB

Op 25 september 2019 hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) een terugkoppeling op hun eerdere IBOR-uitvraag gepubliceerd. De toezichthouders moedigen juiste voorbereidingen op de transitie aan. Op basis van de antwoorden van de respondenten delen de AFM en DNB daarom inzichten en best practices ter voorbereiding op de transitie. De belangrijkste bevindingen en geïdentificeerde best practices zijn:

  1. Rentebenchmarks en alternatieven: marktparticipanten wordt aangeraden om een overzicht te maken van de benchmarks die gebruikt worden in de gehele organisatie en daarvoor passende alternatieve benchmarks te identificeren.
  2. Risico’s: met de transitie zijn operationele, juridische en financiële/economische risico’s gemoeid. Daarnaast hebben de respondenten risico’s op het gebied van timing van de transitie en klantrelaties genoemd.
  3. Aanpak transitie: veel van de respondenten hebben een toegewijd intern projectteam aangesteld. De toezichthouders raden aan om een centraal georganiseerd projectteam aan te stellen dat de relevante werkzaamheden overziet en rapporteert aan het bestuur. Instellingen die goed voorbereid zijn, nemen de transitie naar nieuwe benchmarks al mee in nieuwe contracten.
  4. Belemmeringen en scenario’s: respondenten hebben aangegeven de onzekerheid van de gevolgen en de timing van de transitie als grootste belemmering te zien. De toezichthouders raden aan om scenarioplanning te gebruiken om voorbereid te zijn op de onzekerheid van de transitie.
  5. Extern advies: het grootste gedeelte van de respondenten maakt gebruik van externe adviseurs. Daarnaast nemen zij deel aan rondetafelbijeenkomsten en andere marktevenementen. De AFM en DNB moedigen dit aan.
  6. Informatievoorziening aan klanten: gezien de onzekerheid van de transitie zijn de meeste geënquêteerden terughoudend met het informeren van hun klanten. De toezichthouders moedigen aan om een communicatieplan op te stellen en klanten zo veel als mogelijk op de hoogte te houden van de transitie.

ECB-publicatie: de impact van de transitie van EONIA naar €STR op cashproducten en derivaten

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde in augustus aanbevelingen (pdf) over hoe om te gaan met de transitie van EONIA naar €STR. EONIA voldoet met zijn huidige methodologie niet aan de Benchmark Regulation (BMR). Het gevolg daarvan is dat EONIA niet meer gebruikt mag worden in nieuwe contracten na het einde van de BMR-transitieperiode op 1 januari 2020. Vanaf 2 oktober publiceert de ECB daarom €STR als alternatief voor EONIA. Op diezelfde dag verandert de huidige EONIA-methodologie naar €STR plus een vaste spread van 8,5 basispunten. Tevens verandert de timing van de publicatie van EONIA: van 19:00 C.E.T. op T, naar 09:15 C.E.T. op T+1. EONIA wordt in deze nieuwe vorm gepubliceerd tot en met 31 december 2021. Daarna verdwijnt deze benchmark voorgoed. De ECB-werkgroep voor euro risk-free rates (hierna: de werkgroep) doet daarom aanbevelingen voor voorbereidingen op de publicatie van €STR, de fase waarin EONIA en €STR naast elkaar bestaan en de fase na 31 december 2011 waarna EONIA verdwijnt.

Om marktparticipanten voor te bereiden op het veranderende moment van publicatie van EONIA van T naar T+1 doet de werkgroep suggesties op het gebied van operationele procedures, risicobeheersing, finance, onderpand, afwikkeling van transacties, documentatie en klantcommunicatie. Ook doet de werkgroep aanbevelingen voor specifieke producten zoals derivaten, effecten, (un)secured cash products, investeringsfondsen en meer. Daarnaast bevat de publicatie advies met betrekking tot modelgerelateerde aanpassingen voor transfer pricing-modellen voor fondsen, rentemodellen, rentemodellen voor termijnstructuren, discounted cashflow-modellen en pricingmodellen voor derivaten.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today