close
Share with your friends

Vergroot het vertrouwen in uw cyber security aanpak

Vergroot het vertrouwen in uw cyber security aanpak

Heeft u cyber security in uw takenpakket, dan leeft u in een mooie tijd. Uw rol wordt steeds belangrijker voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening van uw organisatie. Tegelijk krijgt u te maken met nieuwe cyberdreigingen en strakkere regulering. Wij helpen u graag. Met meer inzicht, overzicht én praktische acties.

Michiel van Veen

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Nl flower pots

Het groeiend belang van cyber security levert u een steeds breder scala aan werkzaamheden op: van het stimuleren van de alertheid op phishingmails tot het beoordelen van de risicobereidheid van de directie. Toch zien we in de praktijk vaak dat de druk groot is om terug te vallen op ad-hoc technische maatregelen. Bijvoorbeeld na een incident, wanneer uw omgeving direct actie van u verlangt. Maar daarmee verdwijnt de integrale kijk op uw cyber security. En ontstaan gaten in uw strategie en aanpak. 

Efficiënt in beeld waar u staat

Door pas op de plaats te maken en uw securitystrategie te herijken, kunt u die integrale kijk weer terugwinnen. Heeft u de mensen of expertise daarvoor niet in huis? U bent niet de enige. Ontwikkelingen gaan zo snel, dat het erg kostbaar is om de expertise in huis te halen om overzicht te krijgen en te houden. Wij hebben daarom een dienst ontwikkeld waarmee u snel een goed overzicht krijgt van de status van de cyber security, in brede zin. Inclusief de concrete acties om op alle fronten weer veilig te kunnen werken.

Praktische methode

Voor zo’n integrale kijk volgen we een vaste methode. We starten met het analyseren van de omgeving en situatie waarin uw bedrijf zich bevindt. Denk aan uw markt, uw groeiambities en bijbehorende risico’s en bedreigingen. Vervolgens inventariseren we de competenties die in uw bedrijf aanwezig zijn en beoordelen we of deze voldoende zijn om huidige risico’s op te kunnen vangen. Daarna onderzoeken we op basis van uw groeiambities of deze competenties ook voldoende zijn om toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Na afloop weet u wat u te doen staat.

Internationale standaarden

Wij gaan, net als u, niet over één nacht ijs. Onze methode – plus het praktische stappenplan dat daaruit volgt – is ontwikkeld op basis van internationale standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Denk aan de standaarden van gerenommeerde instituten als het internationale ISO of het Amerikaanse NIST en ANSI. Deze standaarden combineren we met de ervaring van onze eigen specialisten en best practices op het gebied van risicomanagement, IT-beveiliging en -governance.

Vertrouwen in uw aanpak

Met de gewonnen inzichten geeft u uw securitystrategie een nieuwe, sterke basis. Dat inzicht is overigens niet alleen waardevol voor uzelf. Krijgt u te maken met een security-incident, dan telt voor toezichthouders dat u aantoonbaar actie heeft ondernomen om dergelijke incidenten te voorkomen. Zoals een goed overzicht en stappenplan, met daarin een integrale kijk op de benodigde maatregelen. En belangrijker nog: doordat u sneller en adequaat weet te handelen bij een incident, voorkomt u reputatieschade voor uw organisatie en vergroot u het vertrouwen in uw cyber security aanpak.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u de Cyber Maturity Roadmap voor ú kunt laten werken? Neem contact op met Michiel van Veen, senior manager Cyber Security.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today