close
Share with your friends

Stakeholders eisen duurzaamheid

Stakeholders eisen duurzaamheid

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de belangen van de diverse stakeholders meewegen in de investeringsbeslissing om zo in positieve zin bij te dragen aan duurzaamheid.

Gerelateerde content

Stakeholders eisen duurzaamheid

De financiële sector financiert meer dan tachtig procent van de economie en kan derhalve een grote impact hebben op het verduurzamen van de samenleving door zijn klanten te informeren, te inspireren en te motiveren. Door richting te geven en de gedachten achter beleggingsbeslissingen expliciet te maken, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de transitie naar een duurzame economie. KPMG Sustainability identificeert drie belangrijke factoren die financiële instellingen dwingen meer aandacht te hebben voor ESG-factoren: (1) risico's en kansen; (2) wet- en regelgeving; en (3) verwachtingen van stakeholders. In dit artikel gaan we in op de druk van stakeholders.

Stakeholders of belanghebbenden zijn organisaties of individuen die een belang hebben bij beslissingen of activiteiten van een organisatie en vertegenwoordigen als het ware 'de maatschappij' waarmee je als financiële instelling om moet gaan. De belangen van deze partijen verschillen en kunnen in sommige gevallen ook tegengesteld zijn. Op welke issues de precieze nadruk ligt, verschilt per stakeholder. Dit varieert van klimaat en biodiversiteit, mensenrechten en werkomstandigheden tot beloningsbeleid en governance. Ook de wijze waarop belanghebbenden invloed proberen uit te oefenen verschilt.

Met name na de financiële crisis zijn de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden om bij te dragen aan duurzaamheid toegenomen. Hoewel het vertrouwen in de sector in de afgelopen jaren is verbeterd blijkt uit de Edelman Trust Barometer 2019 dat het vertrouwen in de financiële sector nog altijd laag is, zelfs het laagste van alle sectoren.[i] Vooral de beperkte transparantie van financiële producten en de nog altijd excessieve beloningen aan bestuurders in de top dragen hieraan in negatieve zin bij. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de belangen van de diverse stakeholders meewegen in de investeringsbeslissing en/of bij het verstrekken van leningen om zo in positieve zin bij te dragen aan duurzaamheid.

Percantage Vertrouwen Infographic

Uiteenlopende verwachtingen van belanghebbenden

De verwachtingen van de belanghebbenden zijn divers. Deelnemers van pensioenfondsen willen in toenemende mate dat pensioengeld 'goed doet' zonder dat het ten koste gaat van het financiële rendement. Pensioenfondsen ontvangen meer vragen over het duurzame karakter van de investeringen. ABP rapporteert bijvoorbeeld in zijn Duurzaam Beleggen Verslag 2018 dat het in 2018 aanzienlijk meer mails en brieven heeft ontvangen dan voorgaande jaren. Deze berichten gingen voornamelijk over het beleggen in tabak en kernwapens, gevolgd door beleggen in palmolie en in Israëlische bedrijven.[ii]

Financiele Instelling Infographic

Ook klanten van banken rekenen erop dat 'hun' bank milieu- en sociale aspecten meeweegt bij het verstrekken van leningen. Banken communiceren meer over hoe zij duurzaamheid integreren in hun processen en profileren zich in toenemende mate in de media als duurzaam om hiermee klanten te behouden en/of uit te breiden. Banken met een duurzaam karakter, zoals ASN en Triodos, laten een significante groei zien in vergelijking met de grootbanken.

Ngo's en de media spelen een belangrijke rol in het beïnvloeden van consumenten. Zij focussen veelal op transparantie en beter inzicht in de positieve en negatieve impact van beleggingen en/of financieringen op milieu en maatschappij. De ngo's trachten bewustwording onder consumenten te vergroten en sporen hen aan om hun invloed te gebruiken door petities te ondertekenen en/of over te stappen. Voorbeeld hiervan is de 'ik stap over van bank'-week die al meerdere malen is uitgeroepen in Nederland. Na de flinke salarisverhogingen voor de top van ING en ABN Amro, gaf zo'n veertig procent van de mensen aan een andere bank te zoeken in een NOS-poll.

Een andere groep van belangrijke belanghebbenden zijn de huidige en toekomstige werknemers. Bij de keuze van een werkgever speelt de verantwoorde bedrijfsvoering een steeds belangrijkere rol. Dit geldt met name voor millennials. Uit het wereldwijde HP Workforce-onderzoek onder twintigduizend deelnemers blijkt dat voor 45 procent duurzaamheid een belangrijke criterium is bij het uitzoeken van een organisatie waarvoor ze willen werken.[iii] Millennials willen bij voorkeur werken voor organisaties met een helder en eerlijk verhaal, die zich bezighouden met duurzame bedrijfsvoering.

Tot slot

Het is veelal niet eenvoudig om alle verschillende belangen in kaart te brengen en tegen elkaar af te wegen. De belangen kunnen tegenstrijdig zijn en de verwachtingen soms (nog) niet realistisch. Niettemin zijn het transparant communiceren over het duurzame beleid, het tonen van de impact en de resultaten belangrijke pijlers om het vertrouwen van de samenleving in de sector weer te vergroten. De financiële instellingen die goed weten in te spelen op deze verwachtingen en deze weten te integreren in de dagelijkse besluitvorming zullen beter in staat zijn klanten en werknemers aan zich te binden.

 

Dit blog vormt het tweede onderdeel van een drieluik over het belang van ESG-integratie voor de financiële sector. De andere blogs richten zich op (1) Risico's en Kansen en (2) Wet- & regelgeving.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie neem contact op met: Leonie Jesse, Thomas Ursem of Jiska Klein.

Footnotes

[i] 2019 Elelman Trust Barometer Gloal Report (PDF 22,144 KB)

[ii] Duurzaam en verantwoord beleggen 2018

[iii] HP Workforce Sustainability Survey (PDF 5,751 KB)

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today