close
Share with your friends

De lat voor ESG-integratie zal hoger komen te liggen

De lat voor ESG-integratie zal hoger komen te liggen

Door recente wet- en regelgeving is ESG-integratie niet langer vrijblijvend. Als KPMG verwachten wij dat de lat komende jaren enkel hoger zal komen te liggen.

Leonie Jesse

Associate Director Sustainability, Sustainable Finance

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Colorful books on book shelf

Afgelopen jaren is niet alleen de aandacht van het algemene publiek voor ESG-kwesties sterk toegenomen, maar ook de aandacht van wetgevers en toezichthouders. Hierdoor worden financiële instellingen in toenemende mate gedwongen om serieus aan de slag te gaan met ESG-integratie. ESG-integratie is hierdoor niet langer vrijblijvend. In dit blog: (a) vatten wij graag de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving samen, en (b) beargumenteren wij waarom wij denken dat financiële instellingen zich moeten voorbereiden op nog verder strekkende wet- en regelgeving.

ESG-integratie is niet langer vrijblijvend

ESG-integratie is al langer geen vrijblijvende keuze. Al in 2014 werden ESG-kwesties expliciet opgenomen in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Sindsdien moeten pensioenfondsen in hun jaarverslag vermelden op welke wijze zij in het beleggingsbeleid rekening houden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving rondom ESG-integratie verder aangevuld voor zowel banken, verzekeraars als pensioenfondsen. Belangrijke recente ontwikkelingen zijn samengevat in de onderstaande figuur.

Infographic 2

Beleid van veel financiële instellingen voldoet niet aan wet- en regelgeving

De meerderheid van de financiële instellingen heeft al bepaalde vormen van ESG-beleid geïmplementeerd. Wij observeren echter dat het ESG-beleid van veel Nederlandse financiële instellingen niet compleet passend is voor de (nieuwe) wet- en regelgeving. Dit uit zich o.a. op de volgende punten:

  • Veel asset owners zijn nog niet bezig met het veranderen van hun positie en gedrag ten opzichte van de vermogensbeheerders, terwijl dat wel wordt vereist door IORP II.
  • ESG-risico’s zijn nog niet opgenomen in de risicobeheersplannen van financiële instellingen. Zo staat bijvoorbeeld klimaat niet op gelijke voet met privacy.

De lat zal nog hoger komen te liggen

Bovendien verwachten wij als KPMG dat wetgevers en toezichthouders de lat de komende jaren nog hoger zullen leggen, omdat (a) het algemeen publiek zich steeds meer bewust is geworden van ESG-kwesties (zie ons eerdere blog: Stakeholders eisen duurzaamheid), (b) ESG-kwesties steeds urgenter zullen worden (bijvoorbeeld: de effecten van klimaatverandering zullen steeds zichtbaarder worden) en (c) ESG-kwesties zich steeds meer zullen gaan vertalen naar belangrijke financiële risico’s voor instellingen (zie ons eerdere blog: Onderschatte risico’s en onbenutte kansen).

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten hier rekening mee houden. Ze zullen hun ESG-beleid regelmatig onder de loep moeten nemen om na te gaan of het beleid voldoet aan de laatste en aankomende wet- en regelgeving. Dit proces dient vanuit een breder perspectief ingestoken te worden, omdat ook andere stakeholders steeds meer eisen stellen aan ESG-integratie. Dit is de eerste stap in een regelmatige cyclus die wij adviseren te implementeren om te blijven voldoen aan de standaard die steeds hoger zal komen te liggen (zie onderstaande figuur).

Infographic

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie neem contact op met: Leonie Jesse of Victor Custers.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today