close
Share with your friends

Autonoom rijden: De techniek is er klaar voor. Nu de rest

Autonoom rijden: De techniek is er klaar voor

Technologisch zijn de zelfrijdende auto’s bijna klaar. Dus wat nu? Dat is de grote vraag. Een zelfrijdende auto nu de weg op laten gaan, is nog niet verantwoord. Er zijn nog behoorlijk wat hordes te nemen voordat autonoom vervoer functioneert én is geaccepteerd.

Contact

Stijn de Groen

Associate Director - Lead for Mobility 2030

KPMG Advisory N.V.

Contact

Gerelateerde content

Jarenlang lag de uitdaging van de zelfrijdende auto op het technologische aspect. Inmiddels verschuift die focus. Het ziet ernaar uit dat we op technologisch vlak zover zijn dat auto’s autonoom kunnen rijden. Logisch dus dat de aandacht verschuift naar de vraagstukken die moeten worden beantwoord om implementatie van autonoom vervoer in de nationale infrastructuur mogelijk te maken. Zaken als ‘hoe zorgen we ervoor dat zelfrijdende en niet-zelfrijdende voertuigen met elkaar gaan communiceren?’, ‘welke infrastructuur is er nodig, nu en in de toekomst?’ en ‘wat worden de nieuwe standaarden en protocollen om ook over de landsgrenzen heen autonoom te kunnen rijden?’ zijn nu de grote vragen. Er zijn dus nog wel wat barrières te overwinnen voordat de zelfrijdende auto op grote schaal ingezet kan gaan worden.

Geparkeerde auto

Drie praktische barrières voor adoptie

Eén van de belangrijkste barrières is de infrastructuur die nodig is om zelfrijdende auto’s goed te laten functioneren. Aparte rijstroken bijvoorbeeld, en de infrastructuur om de auto’s onderling of met verkeerslichten en andere weggebruikers te laten communiceren. WiFi-p of 5G-netwerken moeten in een samenleving met zelfrijdende auto’s optimaal functioneren.

De tweede barrière betreft regelgeving. In Nederland is het toegestaan om te testen met een zelfrijdende auto; de overheid verleent hier ontheffingen voor. Europese industriestandaarden waarin de eigenschappen waaraan volledig zelfrijdende auto’s – de zogeheten level 5-auto’s – moeten voldoen om daadwerkelijk de weg op te mogen staan voorgeschreven, zijn er nog niet. En de verwachting is dat dit nog wel even op zich laat wachten.

Naast het technologische aspect en de toestemming is er nog een derde barrière: de sociale acceptatie. Wat vindt de maatschappij van de zelfrijdende auto? Durven we het nu al aan of vinden we ze nog te gevaarlijk? De meningen hierover zijn nog verdeeld. 

Duurzaamheidsaspect: haalt de zelfrijdende auto mensen weer uit de trein?

Naast bovengenoemde barrières is er nog iets waar we als land rekening mee moeten houden.: verschuivingen in capaciteit en utilisatiegraden van vervoer. Met de zelfrijdende auto in het vooruitzicht boren we namelijk nieuwe mogelijkheden aan om sneller en efficiënter op een bestemming te komen. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat er onder reizigers mensen zijn die de trein verruilen voor de autonome auto. Mensen die niet mogen of kunnen rijden, bijvoorbeeld, of mensen met een slok op na een feestje. Vanuit duurzaamheidsperspectief is dat geen vooruitgang.

Naast de shift van humaan naar autonoom vervoer zullen we dus ook de shift moeten maken van fossiele naar duurzame energie. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is energie inmiddels geen schaars goed meer. Dat is te danken aan de extreme doorontwikkeling van zonnepanelen waardoor de prijs per kWh in bepaalde regio’s in de wereld al bijna het nulpunt genaderd is. De vraag is: hoe krijgen we die energie vanuit die regio’s naar Nederland?

Daarnaast heeft Nederland een beperkte wegcapaciteit. De schaarste zit vooral in de beschikbaarheid van een ‘wegslot’: een stuk weg om de auto op te laten rijden. Om dat rendabel te maken en te houden, zit je al snel op het spoor van kilometerbeprijzing en het beprijzen van de daadwerkelijke mobiliteit.

"Een zelfrijdende auto is statistisch gezien minder gevaarlijk dan een door een mens bestuurde auto."

Zelfrijdende auto’s als OV

Er zit ook een keerzijde aan technologische ontwikkelingen als de zelfrijdende auto. De vraag is namelijk of zelfrijdende auto’s wel zo efficiënt zijn als je uitgaat van het huidige bezitsmodel. De verwachting is namelijk dat consumenten die net een zelfrijdende auto hebben, die auto inzetten op de manier waarop ze nu een ‘gewone’ auto gebruiken. Bijvoorbeeld voor een retourtje werk. Dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van ‘under-utilisation’.

Een oplossing voor dit verwachte probleem kan zijn dat openbaarvervoerbedrijven zelfrijdende auto’s gaan inzetten als een vorm van OV. Op deze manier nemen OV-uitbaters de eerste jaren de under-utilisation voor hun rekening. Overigens, we zouden ons op lange termijn ook een tegengestelde beweging kunnen voorstellen, als autonome auto’s het straatbeeld volledig hebben overgenomen en er sprake is van ‘over-utilisation’. Pakt de overheid dan een rol, of is het het dan geldende fiscale klimaat dat deze ontstane mobiliteitsgroei remt?

Vertrouwen in veiligheid

Statistisch gezien is een zelfrijdende auto minder gevaarlijk dan een door een mens bestuurde auto, maar zo ziet de samenleving dat nog niet. Zij moet nog van die veiligheid overtuigd worden. Dat lijkt een kwestie van tijd…

Hier is een belangrijke rol voor de auto-industrie weggelegd. Zij moet er, samen met de overheid, voor zorgen dat burgers vertrouwen krijgen in autonoom vervoer. Voorzichtigheid is een vereiste. Wet- en regelgeving over waar dit type auto’s aan moet voldoen en waarbinnen producenten van autonome voertuigen veranderingen mogen doorvoeren (ook nog na de typegoedkeuring) is essentieel. Het verplicht stellen van het gebruik van bepaalde systemen zou een oplossing kunnen zijn. Eén ding staat vast: op dit vlak is een ‘mindshift’ noodzakelijk.

Beste jongetje van de klas

Als het gaat om autonoom vervoer, staat Nederland er goed op. Op papier welteverstaan. In de praktijk ligt het anders. De ‘intensief’ gebruikte Nederlandse infrastructuur is van goede kwaliteit, maar biedt weinig extra capaciteit. Bovendien is er weinig ruimte om extra rijstroken aan te leggen of in te passen binnen bestaande wegvlakken. Dit kan de implementatie behoorlijk tegenwerken.

Wat wél positief is, is de houding van Nederlanders ten aanzien van autonoom vervoer en de bijbehorende ontwikkelingen in onze industrie. Nederland draagt deze technologie een warm hart toe en experimenteert volop. Per 1 juli 2019 is een nieuwe experimenteerwet van kracht, die experimenteren zonder dat de bestuurder van de auto in de auto aanwezig is, binnen strikt geldende voorwaarden, toestaat.

Hoewel de technologie er bijna klaar voor is, staan er op andere vlakken nog genoeg hordes op de weg voor succesvolle implementatie. Wij zijn er als marktpartijen om overheden, industrie en eindgebruikers samen te brengen en het vervoer van de toekomst in 2030 op de weg te krijgen. 

Meer te weten komen over de visie van KPMG op de toekomst van mobiliteit? Neem dan contact op met Stijn de Groen.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today