close
Share with your friends

LIBOR-Alert #6

Actieplan ECB-transitie van EONIA naar €STR

EONIA verandert in €STR, LIBOR verdwijnt per einde 2021, EURIBOR wordt hervormd, fallback-mechanismes worden ontwikkeld en accountingregels aangepast: de impact van deze IBOR-transitie op financiële instellingen is enorm.

Lennart Cattel

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Libor alert 6

In deze zesde alert besteden wij aandacht aan de ECB-werkgroep voor euro risk free rates die een actieplan heeft gepubliceerd voor de transitie van EONIA naar €STR, ESMA die toezichthouder wordt voor zowel beheerders van cruciale benchmarks als beheerders van third-country benchmarks en het IASB-voorstel met betrekking tot een hedge accounting-verlichting.

ECB-werkgroep: van EONIA naar €STR

Op 31 mei heeft de ECB de spread tussen €STR en EONIA gepubliceerd. Deze is gebaseerd op de aanbevelingen van de ECB-werkgroep voor euro risk free rates. Deze werkgroep heeft op 15 mei 2019 een consultatie gepubliceerd over haar Legal Action Plan voor de transitie van EONIA naar €STR. De consultatie volgt een aantal eerdere publicaties, waaronder de consultatie waarin €STR als alternatief voor EONIA wordt aangeraden en het voorstel om na 2 januari 2022 te stoppen met het publiceren van EONIA.

De consultatie is opgedeeld in vier onderdelen. Allereerst behandelt de werkgroep de aanbevolen fallback rate ingeval EONIA wegvalt. Vervolgens ontmoedigt zij het gebruik van EONIA in nieuwe contracten. Ten derde besteedt de werkgroep aandacht aan bestaande contracten die eindigen vóór december 2021 en tot slot geeft zij aanbevelingen met betrekking tot contracten die doorlopen tot na december 2021. Hoewel de werkgroep erkent dat partijen zich moeten focussen op referenties naar EONIA in contracten die doorlopen tot na december 2021, moedigt de werkgroep aan om voor beide soorten contracten EONIA te vervangen door €STR of om robuuste fallbacks op te nemen.

De werkgroep bespreekt de reacties op de consultatie tijdens de werkgroepmeeting op 4 juli 2019.

De ESMA wordt toezichthouder voor zowel beheerders van cruciale benchmarks als beheerders van third-country benchmarks

Het Europees Parlement heeft op 16 april 2019 veranderingen betreffende de Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten aangenomen (zie Aangenomen teksten). Deze wijzigingen raken ook de Benchmark Verordening (EU) 2016/1011. Vooral belangrijk is de nieuwe rol van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) als bevoegde autoriteit voor beheerders van zowel cruciale als third-country benchmarks. Deze bevoegdheden lagen eerder bij de lokale toezichthouders. Naar verwachting wordt de aangepaste wetswijziging met ingang van januari 2020 van kracht.

IASB-voorstel voor hedge accounting-verlichting

In mei 2019 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) een voorstel gepubliceerd (pdf 228 kB) voor de Interest Rate Benchmark Reform. De onzekerheid op het gebied van timing en cashflows die de IBOR-transitie met zich meebrengt, heeft tot gevolg dat partijen hun hedge accounting zouden moeten stopzetten voor een aantal hedges die zich onder normale omstandigheden voor hedge accounting zouden kwalificeren. Om dit te voorkomen stelt de IASB verlichtende maatregelen voor op het gebied van de hedge accounting-vereisten uit IFRS 9 en IAS 39. (Zie ook LIBOR Alert #3.)

De IASB stelt voor dat de verlichting geldt voor alle bestaande en nieuwe hedges voor interest rate risk. Marktpartijen konden tot 17 juni 2019 reageren op het voorstel. De IASB is voornemens de eventuele veranderingen dit jaar door te voeren.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)