close
Share with your friends

CEO’s zien klimaat als grootste risico voor toekomstige groei

CEO’s zien klimaat als grootste risico

Zijn de risico’s en kansen van klimaatverandering wel bekend?

Contact

Wim Bartels

Partner Corporate Reporting, partner Sustainability

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Een studie van KPMG onder 25 AEX-genoteerde bedrijven toont aan dat zij in hun jaarverslaggeving weinig tot geen aandacht besteden aan klimaat gerelateerde risico’s en kansen. Dat is op zichzelf al alarmerend. Net zo alarmerend is dat de risico’s die wel worden gerapporteerd lang niet altijd volledig zijn. In het deze maand door KPMG gepubliceerde wereldwijd uitgevoerde onderzoek onder CEOs kwam nu juist naar voren dat zij klimaat als grootste risico voor toekomstige groei beschouwen. Een vreemde tegenstelling.

CEO ziet klimaat als grootste risico

Zijn de risico’s wel bekend?

Het roept dan ook gelijk de vraag op of deze bedrijven de risico’s van klimaatverandering (PDF 1,5 MB) voor hun onderneming dan wel voldoende kennen en meenemen in hun strategische beslissingen. In een periode waarin de weercodes geel en oranje ons om de oren vliegen en duidelijk is dat extreme weersomstandigheden en de impact van dit extreme weer zullen gaan toenemen is het voor investeerders belangrijk om te weten hoe organisaties omgaan met deze risico’s. Of is klimaat iets waar we allemaal veel over horen, waarvan we snappen dat we er wat “mee moeten”, maar wat we er dan precies mee moeten en wat de gevolgen zouden kunnen zijn weten we eigenlijk niet?

Wanneer we nog een slag dieper in de rapportages van de AEX-genoteerde bedrijven duiken dan blijkt dat bedrijven meestal niet rapporteren over risico’s voor de specifieke sector Om een voorbeeld te noemen: een bedrijf dat afhankelijk is van agricultuur zou in kaart moeten hebben hoe de wijzigende weerpatronen, los van extremere weersomstandigheden, invloed kunnen hebben op de aanvoer en prijs van gewassen en veranderend klantengedrag – vooral op de lange termijn. En dit is het andere dat opvalt: bedrijven richten zich vooral op de korte termijn, waarin ze aansluiten op de directe risico’s voor de onderneming en gebeurtenissen die al eens de media gehaald hebben zoals stormen of overstromingen die het productieproces kunnen stilleggen. Maar over risico’s bij toeleveranciers en veranderende klantvraag wordt nauwelijks gerapporteerd, terwijl dat voor lange-termijn beleggers essentieel is. En een lange termijn visie op de impact van klimaatverandering ontbreekt in de meeste rapportages volledig. 

Hoe kunt u dit aanpakken?

Het is ook lastig; risico’s in kaart brengen die relatief nieuw zijn en een lange-termijn horizon hebben. Rapporteren over iets dat er nog niet is en je daarmee kwetsbaar opstellen is even moeilijk. Andere bedrijven doen het immers ook nog niet.

Toch is het essentieel om de (financiële) risico’s en kansen van klimaatverandering in kaart te brengen en hierover te rapporteren. Want je wilt toch in control zijn over de toekomstige waarde van de onderneming en die zo helder mogelijk maken aan de belanghebbenden van je bedrijf. Beleggers  vinden het belangrijk om te weten dat de grote Nederlandse bedrijven nadenken over de financiële gevolgen van klimaatverandering, dat deze risico’s en mogelijke kansen deel uitmaken van hun afwegingen. Daarnaast is het belangrijk dat ze de mogelijke gevolgen kunnen inschatten en hierover rapporteren. Dat toont niet alleen beheersing van de directe financiële waarde van de onderneming. Het draagt ook bij aan beheersing van de bredere (maatschappelijke) waardecreatie van de onderneming aan haar omgeving. Het verhoogt het vertrouwen van de stakeholders in het bedrijf en verlaagt de risico’s van bestuurders door tijdig en transparant te communiceren over de impact van externe factoren zoals klimaatverandering.

Klimaatverandering vereist een geïntegreerde aanpak. Net zoals gebruikelijk is bij andere financiële risico’s, dienen risico’s zoals klimaatverandering onderdeel te zijn van alle reguliere processen. Dit begint bij de juiste governance en risicomanagement, het bepalen van de belangrijkste financiële risico’s en hoe zij van invloed kunnen zijn op toekomstige waardecreatie – om vervolgens beheerst te worden via KPIs en opgenomen in externe rapportage. Alleen op deze manier kun je echt in control zijn over de huidige en toekomstige waarde van de onderneming. Want één ding is zeker, klimaatverandering zal op termijn, misschien al snel of misschien duurt het wat langer, de waarde van de organisatie gaan beïnvloeden.

Wilt u meer weten?

Lees het bijgaande rapport (PDF 1,5 MB) of neem contact op met Wim Bartels om de kansen en risico’s voor uw organisatie in kaart te brengen.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today