close
Share with your friends

Gegevens delen in de zorg: wat kan het opleveren?

Gegevens delen in de zorg: wat kan het opleveren?

Het delen van gegevens in de zorg is en blijft een gevoelig onderwerp. Aan de ene kant is privacy een ‘hot topic’ en houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die een jaar geleden is ingegaan iedereen bezig. Aan de andere kant worden er stappen gezet met betrekking tot het delen van gegevens in de zorg.

Contact

Renske van Hooff

Director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

NL Pebbles

Zo is er onlangs een wetsvoorstel gedaan voor het bevorderen van samenwerking en rechtmatige zorg. Dit moet het bijvoorbeeld voor malafide ondernemers lastiger maken om bedrijven op te richten die gebruikt worden om zorg te declareren die niet verleend is. Dat wetsvoorstel is afgelopen week ingetrokken, waarmee met het delen van informatie in de zorg voor het opsporen van zorgfraude weer een stap terug is gezet.

Wat betekent dit voor de toekomst? Verschuift de grens voor het delen van privé-informatie langzaam? Of wint privacy het van veiligheid?

Drie voordelen van gegevensdeling in de zorg

  1. Het delen van meer gegevens betekent meer kans op het detecteren van declaratiefraude. Elke partij in de zorg heeft beschikking over zijn eigen gegevens en heeft daarmee slechts een stukje van de puzzel die zorgfraude heet in handen. Wanneer de data van meerdere partijen in de zorg samen wordt gebracht, kan deze puzzel compleet worden gemaakt. Over de grenzen van de partijen heen kan patroonherkenning worden toegepast op de declaratiegegevens middels technieken uit de kunstmatige intelligentie en kunnen afwijkingen in de declaraties worden opgespoord.
  2. Zorgverzekeraars kunnen eerder inzicht krijgen in malafide zorgpartijen. Iedere zorgverzekeraar doet eigen onderzoeken naar de zorgpartijen waarmee zij contractafspraken hebben. Dit zorgt ervoor dat meerdere zorgverzekeraars onderzoek doen naar dezelfde partijen. Pas wanneer bekend is dat zorgverzekeraars fraudesignalen hebben geconstateerd bij eenzelfde partij, is het voor hen toegestaan om informatie uit te wisselen over de betreffende partij. Een techniek als blockchain kan het mogelijk maken om een vergelijking te maken tussen de overzichten van zorginstellingen met fraudesignalen die de verschillende zorgverzekeraars hebben, zonder daarmee te veel informatie weg te geven. Hierdoor kan in een zo vroeg mogelijk stadium informatie worden uitgewisseld tussen de zorgverzekeraars en kan een frauduleuze zorgonderneming sneller wordt opgespoord.
  3. Het delen van meer gegevens in de zorg heeft ook een preventieve werking. Doordat de kans op het detecteren van fraude wordt vergroot, neemt de kans op nieuwe fraudegevallen op een natuurlijke wijze af. Er ontstaat een sterker gevoel dat men gecontroleerd wordt waardoor de angst om betrapt te worden groter is en men simpelweg minder snel geneigd is om fraude te plegen. 

Tegenover de voordelen staat natuurlijk het ethisch vraagstuk rondom de privacy van de patiënten. Wegen de voordelen zwaarder? Het lijkt steeds meer die kant op te gaan. Niet alleen vanwege de grote voordelen die het delen van gegevens in de zorg met zich meebrengt. Ook omdat nieuwe encryptie technieken het (weloverwogen) delen van informatie, in bijvoorbeeld een waarschuwingsregister, zo kunnen beveiligen dat de nadelen worden geminimaliseerd. Eén ding is zeker: voor het optimaliseren van de zorg, het terugdringen van zorgkosten en het opsporen van fraude zou het delen van zorggegevens goed nieuws zijn. Voor nu is het wachten op wetgeving die dit toestaat.

KPMG assisteert instanties in de Zorg met het doen van complexe data-analyses. Daarbij wordt vaak gewerkt met datasets van verschillende stakeholders voor zover stakeholders en wetgeving dit toestaan.

Meer weten over onze dienstverlening op dit gebied, neem dan contact op met Renske van Hooff of kijk op onze webpagina.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)