close
Share with your friends

Geen glazen bol, wel de juiste strategische beslissing?

Geen glazen bol, wel de juiste strategische beslissing?

Lees hoe financiële modellen onzekerheid weg kunnen nemen en kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Rudolf Stegink

Partner KPMG Deal Advisory

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Glass ball on top of palm showing reflection

De wereld zit vol onzekerheden, risico's en kansen. Ondernemingen worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Wel of niet uitbreiden naar het buitenland, en hoe dan? Wat gaat er gebeuren na de Brexit, of komt er geen Brexit? Hoe kunnen we onze klanten beter bedienen, en is dat die grote investering wel waard? Allemaal relevante vragen, waarbij alleen de toekomst uit zal wijzen wat de juiste beslissing is. Want helaas heeft niemand een glazen bol.

Goede strategische beslissingen nemen is voor een belangrijk deel het juist afwegen en inschatten van risico's en kansen. Het blijkt – vaak vanwege complexiteit en grote hoeveelheden data – lastig om te overzien wat de impact is van risico's aan de ene kant en kansen aan de andere kant.

Gelukkig zijn er wel manieren om helder financieel inzicht te bieden in situaties waarbij complexe afwegingen gemaakt dienen te worden. Het kwantificeren van de verschillende strategische opties biedt een sterk fundament voor rationele besluitvorming. En hoewel een tool als Microsoft Excel zeer geschikt is om dit soort 'businesscases' door te rekenen, schuilt er ook een zeker gevaar in het gebruik hiervan. Immers, een overschatting van de potentie van een kans of het over het hoofd zien van een risico kan een significante impact hebben op de uitkomsten van de analyse.

Zorgvuldigheid is dus geboden! Daarom raden wij onze klanten altijd het volgende proces aan:

  1. Start met het definiëren van de gewenste structuur van de output van het model, de kansen die er liggen en de kaders waarbinnen de besluitvorming plaatsvindt.
  2. Bepaal de belangrijkste waarde drijvers: wat zijn de risico’s, waar ligt de waarde potentie en hoe groot is die potentie werkelijk? Neem hier uitgebreid de tijd voor en betrek mensen uit verschillende disciplines (Legal, Finance, Operations, etc.) om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen.
  3. Breng bovenstaande inzichten samen in een dynamisch financieel model ter ondersteuning van de strategische besluitvorming. Dit model dient dynamisch te zijn en modulair te zijn opgebouwd om snel verschillende alternatieven te vergelijken, scenario’s toe te voegen en om de impact van de verschillende opties juist te kunnen beoordelen.
  4. Stress-test een aantal geprefereerde opties. Voer een uitgebreide gevoeligheidsanalyse uit op de belangrijkste en meest impactvolle waarde drijvers en aannames in het model, zowel op individuele basis als op gecombineerde basis.
  5. Besluit! Na een gedegen proces waarin risico’s en kansen op een rationele wijze tegen elkaar zijn afgewogen heb je een goed en breed gedragen beeld van de potentie van een businesscase.

Geen glazen bol, maar wel een sterk fundament voor strategische besluitvorming!

KPMG Financial Modelling Group

Door de toenemende beschikbaarheid van data en analysemogelijkheden is het zinvol om na te denken over hoe je dit in je voordeel kunt gebruiken. Strategische beslissingen en bedrijfsovernames worden allang niet meer enkel gedreven door 'gevoel', maar zijn onderbouwd door grondige cijfermatige analyses. Ook bij het monitoren van de bedrijfsvoering is het inzichtelijk maken van data essentieel. Er zijn veel tools beschikbaar om zelf dit soort analyses uit te voeren. KPMG heeft ruime ervaring met het ondersteunen van klanten bij allerlei vraagstukken waarbij de analyse van data en het opstellen van (financiële) modellen centraal staan. In een serie van blogs schrijven we over deze ervaringen en welke aanpak in welke situatie gepast is. 

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)