close
Share with your friends

Case study: KPMG Sustainability - kennispartner van Rabobank Circulair Ondernemen Challenges

KPMG Sustainability - kennispartner van Rabobank

Sinds 2015 zijn wij (KPMG Sustainability) de kennispartner van de Rabobank Circulair Ondernemen Challenges. Sindsdien hebben ruim 200 ondernemers de challenge doorlopen.

Gerelateerde content

Naar aanleiding van het succes van de challenge heeft Rabobank nu de ambitie uitgesproken om tot 2023 maar liefst 15.000 grote zakelijke klanten uit te dagen om hun business model meer circulair te maken. Martje Fraaije, Programmamanager Circulair Ondernemen, zegt over de recent gelanceerde impact publicatie: “De resultaten van de eerste 200 challenges zijn ronduit spectaculair. Ondernemers zien hun footprint slinken terwijl hun reputatie verbetert. Ze leggen nieuwe contacten, gaan nieuwe samenwerkingen aan en boren nieuwe doelgroepen aan. De omzetten stijgen navenant.

Eenderde van de deelnemende bedrijven heeft direct financieel voordeel behaald dankzij de circulaire manier van werken. Nog eens eenderde verwacht in de nabije toekomst financieel voordeel te behalen uit de circulaire economie. Driekwart van de deelnemers heeft circulariteit onderdeel gemaakt van de bedrijfsstrategie.

Jeroen van Muiswinkel, manager bij KPMG Sustainability, trekt het programma vanuit KPMG: “De circulaire economie experts uit ons team voegen waarde toe door in de eerste plaats met de ondernemers die deelnemen aan het programma in gesprek te gaan over de circulaire kansen die wij voor hen zien. Deze stemmen we af op hun huidige business model, passen we toe op mogelijke toekomstige circulaire business- en verdienmodellen en maken we zo concreet mogelijk. Dit doen we onder andere door het ontwerpen van een tailor made visual met de voor de onderneming relevante circulaire kansen, die we samen met hen bediscussiëren. Een ‘circulaire company scan’ noemen we dat.”

: De gepercipieerde impact van de Circulair Ondernemen Challenge volgens deelnemers

Figuur 1: De gepercipieerde impact van de Circulair Ondernemen Challenge volgens deelnemers

Voorafgaand aan de Challenge verzorgen wij een regionale circulaire economie scan, waarvoor we, in samenwerking met regionale stakeholders, detecteren welke circulaire kansen specifiek zijn voor de regio en in welke sectoren die kansen het beste gerealiseerd kunnen worden. In de regioscan geven we de meeste circulaire kansen voor ondernemers in de regio weer, waar zij direct mee aan de slag kunnen gaan. Ook geven we in de regioscan een overzicht van de materiaalstromen die door de regio lopen en van het ecosysteem van stakeholders (o.a. overheden, kennisinstellingen, bedrijvenverenigingen) die ondernemers kunnen helpen deze kansen te verzilveren.

Tot slot staan we in het traject na de circulaire company scan naast de ondernemers om tijdens workshops van idee naar actieplan te komen en helpen we ondernemers met specifieke strategie- of implementatie vraagstukken.

Zowel van ondernemers als de Rabobank horen wij vaak dat we als kennispartner worden gewaardeerd omdat we over veel kennis en een groot netwerk beschikken binnen de circulaire economie, en dit kunnen omzetten naar de taal van de ondernemer. Jeroen van Muiswinkel: “Hoe concreter, hoe beter.” Tevens denken wij innovatief mee met Rabobank over verbeteringen in het programma en zijn wij flexibel om nieuwe ideeën te proberen. Tot slot hebben wij voldoende capaciteit om de groeiende vraag naar de programma’s te ondersteunen, mede door ons uitgebreide netwerk aan KPMG collega’s. Kortom: van beide kanten een succesvolle samenwerking waarin we samen de transitie naar circulair ondernemen onder het MKB en Grootzakelijke bedrijven in Nederland versnellen.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met Jeroen van Muiswinkel.

 

 

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)