close
Share with your friends

Standaardisatie als brandstof voor succesvolle digitale innovatie in finance

Succesvolle digitale innovatie in finance

Voorspellen is ondoenlijk, zo weten we. Toch is het veilig om te stellen dat de financiële functie van 2025 in weinig zal lijken op de financiële functie van nu. Al was het maar omdat we nu al middenin deze fascinerende verandering zitten.

Jark Otten

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Pebbles in sunlight

De kern: financiële functies komen straks niet meer weg met het leveren van snelle en betrouwbare managementinformatie. Ze moeten de brandstof bieden voor een succesvolle strategie.

De lat gaat daarmee omhoog en niet zo'n beetje ook. Daadwerkelijk toekomstgerichte informatie opleveren is voor velen al moeilijk genoeg – en in veel gevallen nog geen realiteit – maar dat is niet voldoende. De financiële functie moet ook het handelingsperspectief bieden hoe organisaties op die toekomstgerichte informatie in kunnen spelen. Kortweg: het gaat om een ontwikkeling van descriptive naar prescriptive. En dat is nog maar één van de vele veranderingen. Want ook de flexibiliteit van de organisatie moet fors omhoog; informatie moet instant beschikbaar zijn; de kosten van de financiële functie moeten fors omlaag; en de financiële functie moet meer data-driven worden.

Ga er maar aan staan

Gelukkig is er een rijkdom aan nieuwe technologie beschikbaar die daarbij te hulp schiet. De opkomst van Robotic Process Automation (RPA) – met onder de motorkap machine learning-technieken – is niet te missen de afgelopen jaren. De uitdaging is om die technologie in de juiste samenhang in te zetten – vanuit een strategisch perspectief op de financiële functie – en niet blind te staren op de technologie an sich. De kernvraag is natuurlijk: hoe zorg je daarvoor?

Een compleet antwoord op die vraag vergt een analyse van de specifieke situatie en past niet in een blog van een paar honderd woorden. Maar er is wel een belangrijke algemene stelregel.

De inzet van RPA is effectiever naarmate de basis waarop deze worden ingezet – onder meer de ERP-systemen – meer uniformiteit kent.

Uniformering van systemen is een niet te missen trend in de afgelopen tien jaar. Veel organisaties willen de complexiteit van hun IT-omgeving terugdringen en gaan daarbij over naar een meer centralistisch model. Dat maakt onder meer informatie-uitwisseling tussen divisies gemakkelijker, biedt meer flexibiliteit om snel in te spelen op nieuwe informatie-eisen en is ook een stuk goedkoper qua beheer. 

Zo'n uniformering is niet alleen daarom nuttig, maar biedt ook de beste 'landingsbaan' voor nieuwe technologie zoals RPA. In elk geval voorlopig. Robotics evalueert steeds verder en we kunnen drie hoofdfasen onderscheiden: basic, enhanced en cognitief. De meeste praktijkvoorbeelden spelen nu nog in de eerste twee fasen: RPA analyseert hoe bepaalde taken door mensen worden uitgevoerd en neemt deze over. Door het lerend vermogen kan de robot dan al gauw een aantal processen goed en foutloos overnemen. Dat werkt echter alleen goed als er veel 'olifantenpaadjes' zijn: machine learning werkt vooral goed als er grote volumes standaardhandelingen zijn. Uitzonderingen maken RPA-toepassingen minder nuttig en daarmee ook duur.

Overigens hoort daar wel een nuancering bij. Naarmate de RPA tools intelligenter worden speelt dit issue minder sterk. Slimmere tools zullen immers ook beter in staat zijn om te gaan met uitzonderingen.

Voor meer informatie neem contact op met Jark Otten, partner Finance Transformation

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)