close
Share with your friends

LIBOR-Alert #5

LIBOR-Alert #5

Vanaf 2022 verdwijnt een aantal toonaangevende rentebenchmarks. Nieuwe rentebenchmarks zijn in ontwikkeling. De impact van de transitie naar nieuwe benchmarks op financiële instellingen is enorm.

Lennart Cattel

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

LIBOR-alert  #5

In deze vijfde alert besteden wij als eerste aandacht aan de brief van de AFM en DNB waarin zij banken, verzekeraars en pensioenfondsen bewust willen maken van de risico’s en het belang van de overgang naar alternatieve benchmarks. Als tweede bespreken we de laatste ontwikkelingen op het gebied van fallbackbepalingen van de ISDA en ARRC. Tot slot staan we stil bij Euronext, die sinds 18 april 2019 als benchmarkadministrator bij ESMA geregistreerd staat.

Brief van AFM en DNB

Op 24 april 2019 hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) een gezamenlijke brief gepubliceerd. Hiermee volgen zij de Dear CEO LIBOR letter van de Financial Conduct Authority (FCA) waarin de FCA banken en verzekeraars opriep om zich goed voor te bereiden op de transitie. AFM en DNB stellen dat EURIBOR, LIBOR en EONIA in hun huidige vorm niet langer houdbaar zijn. Door het huidige economische klimaat geven ze geen accurate weergave meer van de (interbancaire) markt. Daarnaast zullen een aantal rentebenchmarks in hun huidige vorm niet kunnen voldoen aan de EU Benchmark Regulation (BMR). De AFM en DNB roepen grote financiële instellingen op om zich goed voor te bereiden op de risico’s en de overgang naar alternatieve risicovrije rentevoeten.

De bestuurders van banken, verzekeraars en pensioenfondsen wordt verzocht om uiterlijk 17 juni 2019 te reageren op de zestien vragen uit de brief over welke rentebenchmarks (inclusief doorlooptijden) zij gebruiken en welke alternatieve benchmarks zij hebben geïdentificeerd. Daarnaast moeten partijen inzicht geven in de risico’s (bijvoorbeeld operationele, juridische en financiële risico’s) die zij identificeren als gevolg van de transitie en hoe zij zich voorbereiden op deze risico’s. Ook wordt de instellingen gevraagd inzicht te geven in of zij een toegewijd programma-/projectteam hebben en of ze zich laten adviseren door externen. De AFM is voornemens om medio september de algemene bevindingen geaggregeerd en geanonimiseerd terug te koppelen naar de sector. 

Fallbackbepalingen en robuustheid van (derivaten)contracten

Op 25 april 2019 heeft de Alternative Reference Rates Committee (ARRC) haar aanbevelingen (pdf 163 kB) gepubliceerd voor fallback language voor floating rate notes en syndicated loans. Deze aanbevelingen passen binnen het mandaat van de ARRC om zorg te dragen voor een gestroomlijnde transitie van USD LIBOR naar de Secured Overnight Financing Rate (SOFR). De ARRC onderstreept het belang van eenduidige fallbackdefinities voor verschillende soorten producten. Tegelijkertijd erkent de ARRC dat fundamentele verschillen tussen de producten het onmogelijk maken om één alomvattende fallbackbepaling te maken voor al deze producten. Om die reden varieert de aanbevolen fallback language per product en is deze gericht op consistent gebruik van de belangrijkste definities.

Eerder in april heeft de International Swaps & Derivatives Association (ISDA) een brief geschreven (pdf 683 kB) geschreven aan de FCA en de Federal Reserve Bank van New York. Hierin geeft de ISDA aan voornemens te zijn om in april 2019 een consultatie uit te brengen over de term en spread adjustments voor fallbacks voor de USD LIBOR, CDOR en HIBOR naar alternatieve rentebenchmarks. De ISDA verwacht een zelfde soort consultatie te publiceren voor EURIBOR en EUR LIBOR na publicatie van €STR (voorheen: ESTER) op 2 oktober 2019. De ECB-werkgroep voor risk free rates heeft in maart een advies aan (pdf 130 kB) aan de European Money Markets Institute (EMMI) gepubliceerd. Hierin adviseren zij de overgang van EONIA naar €STR te faciliteren door de EONIA-methodologie tot 2022 aan te passen naar €STR plus een vaste spread.

Voordat de fallbackbepalingen in ISDA’s definities worden opgenomen gaat de ISDA deze zomer nog één ronde feedback ophalen over de invulling van de uiteindelijke parameters voor de term en spread adjustments. De ISDA is voornemens om de vernieuwde definities eind 2019 te publiceren. Twee central clearing parties hebben reeds aangegeven deze fallbacks te gaan implementeren.

Euronext geregistreerd als benchmark administrator

Ander benchmarkgerelateerd nieuws is dat vier van de market operators van Euronext sinds 18 april 2019 geregistreerd staan als EU benchmark administrator. Euronext voldoet nu in Nederland, Frankrijk, Portugal en België aan de EU Benchmark Regulation (BMR). Later dit jaar verwacht Euronext ook Dublin te registreren als benchmark administrator. Met deze registraties geeft de Euronext invulling aan eisen van de BMR omtrent governance en controls die belangenverstrengelingen tegengaan, het verbeteren van datakwaliteit, rekenmethodes en transparantie ten aanzien van de administratie van benchmarks.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)