close
Share with your friends

De ACM gaat strenger handhaven op mededinging

ACM handhaaft strenger. Data geeft inzicht in risico's

De ACM heeft aangegeven strenger te handhaven op het gebied van mededinging. Door slim gebruik te maken van data krijgt u inzicht in de risico’s.

Thom Eijken

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Businessman brainstorming while pointing finger towards charts

Eind maart kreeg Google voor de derde keer een megaboete van de Europese Commissie voor het schenden van regelgeving rondom mededinging. In Nederland waakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor eerlijke concurrentie en bescherming van het belang van de consument. Om het belang hiervan nogmaals onder de aandacht te brengen, heeft de ACM nieuwe leidraden gepubliceerd over de do's-and-don'ts bij samenwerking tussen bedrijven. Bovendien heeft de ACM aangegeven strenger te zullen gaan handhaven, met name op het gebied van inkoopkartels, afspraken over arbeidsvoorwaarden en prijsafspraken tussen leveranciers en afnemers. Jaarlijks doet de ACM meerdere invallen en in 2017 heeft de ACM voor meer dan zestig miljoen euro aan boetes opgelegd voor overtredingen met betrekking tot mededinging. Het is dus van groot belang dat u als organisatie inzicht hebt in de risico's die u mogelijk loopt. Door slim gebruik te maken van beschikbare data binnen uw organisatie krijgt u op een snelle en effectieve manier inzicht in deze risico's.

Nieuwe leidraden

In de nieuwe leidraden, zowel over samenwerking tussen concurrenten als over afspraken tussen leveranciers en afnemers, heeft de ACM uiteengezet wat wordt verstaan onder geoorloofde samenwerking en wanneer deze grenzen worden overschreden. De regels die gelden zijn niet nieuw, maar in de praktijk blijken ze niet altijd bekend waardoor de ACM zich genoodzaakt ziet om deze regels bij bedrijven onder de aandacht te brengen.

Zo zijn afspraken tussen concurrenten rondom prijzen, aanbestedingen, het verdelen van de markt en bij inkooptrajecten verboden. Maar ook afspraken rondom arbeidsvoorwaarden buiten een cao om zijn niet toegestaan. Voor leveranciers is het niet toegestaan afnemers te belemmeren in hun vrijheid om hun verkoopprijzen te bepalen. Bovendien mogen leveranciers hun afnemers niet beperken om producten te verkopen aan bepaalde klanten en in hun online verkoop. Op deze regels zijn een aantal uitzonderingen die terug te vinden zijn in de leidraden.

Wat zijn de risico's?

De ACM heeft aangekondigd de komende tijd strenger te letten op concurrentiebeperkende afspraken. Ze letten dan met name op verboden (prijs)afspraken tussen concurrenten bij de inkoop van producten (inkoopkartels) en verboden afspraken over arbeidsvoorwaarden. Maar ook op verboden (prijs)afspraken tussen leveranciers en afnemers en op beperkingen van de verkoop via internet. Overtredingen van de regelgeving rondom mededinging kan resulteren in forse boetes en reputatieschade.

Wat doet de ACM?

Veel onderzoeken door de ACM worden gestart naar aanleiding van tips, zowel van concurrenten als van leveranciers, afnemers en medewerkers vanuit de organisatie zelf. Bij een vermoeden van overtreding van de regelgeving heeft de ACM vergaande bevoegdheden, zoals het doen van een inval waarbij de (digitale) administratie kan worden doorzocht alsook e-mailverkeer en andere communicatie.

Gebruik data voor inzage in de risico's

Om risico's in kaart te brengen wordt het doorzoeken van digitale informatie steeds belangrijker. De meeste communicatie, zowel intern als met leveranciers en concurrenten, gaat naast e-mail ook steeds vaker via mobiel (spraak en/of chatberichten). De hoeveelheid aan deze ongestructureerde data is daarmee enorm en groeit elke dag. Door het gebruik van speciale tooling is het mogelijk om grote hoeveelheden aan e-mail, PowerPoint-slides, Excel-bestanden en andere vormen van ongestructureerde data te doorzoeken op mogelijk risicovolle scenario's. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken of bestanden die alleen zijn bedoeld voor intern gebruik mogelijk (al dan niet per ongeluk) zijn gedeeld met concurrenten of leveranciers. Zo komt er meer inzicht in de risico's binnen een organisatie en kan er tijdig worden bijgestuurd waar nodig.

Voor meer informatie over hoe data u kan helpen op risk en regelgevingvraagstukken neem contact op met Jiri Brummer

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)