close
Share with your friends

Nu écht naar de cloud: welke applicaties moet u migreren?

Naar de cloud: welke applicaties moet u migreren?

Tijdens hun reis naar de cloud komen organisaties de nodige uitdagingen tegen. Het selecteren van applicaties die geschikt zijn voor een migratie naar de cloud is daar een van. Want voor welke applicaties biedt deze stap nu daadwerkelijk toegevoegde waarde? En hoe bepaalt u dit? In deze blog delen wij een stappenplan met u!

Contact

Gerelateerde content

Nu écht naar de cloud: welke applicaties moet u migreren?

1. Bepaal uw clouddoelstellingen

Welke businessdoelen wilt u bereiken met de inzet van clouddiensten? Betrek het organisatiemanagement én de IT-organisatie bij het beantwoorden van deze vraag. Dit is uw eerste stap naar een succesvolle cloudtransformatie.

Het is lang niet altijd verstandig om uw applicaties een op een te verplaatsen naar de cloud. Clouddiensten zijn primair geschikt voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

  • Verhogen van uw flexibiliteit en wendbaarheid;
  • Verlagen van de kosten;
  • Verminderen van de beheerlast;
  • Versnellen van innovatie;
  • Verbeteren van de beveiliging.

2. Stel de businesswaarde en complexiteit vast

Nu is het tijd om uw applicatielandschap te analyseren. In hoeverre leidt het migreren naar de cloud van (een cluster van) applicaties tot het behalen van uw businessdoelstellingen? En hoe complex is een migratie naar clouddiensten? Beantwoord deze vragen en plot de applicaties of clusters naar businesswaarde en complexiteit. Dit maakt het gemakkelijker om te bepalen welke applicaties of clusters het grootste potentieel hebben. Deze migreert u het eerst!

Vaak blijkt het slechts voor 20% tot 30% van de applicaties nuttig te zijn om deze op korte termijn te vervangen door een clouddienst.

Cloudpotentieel van een organisatie

Figuur 1 (voorbeeld): Cloudpotentieel van een organisatie. Dit zijn de mogelijke uitkomsten van een analyse van het applicatielandschap. Toelichting:

  • Businesswaarde: gebaseerd op de vastgestelde KPI's (zoals wendbaarheid, flexibiliteit of innovatie);
  • Complexiteit: de grootte van de bol geeft het aantal applicaties binnen een bepaald domein aan (denk aan migratiekosten of technische complexiteit);
  • Gele blok: applicaties met een hoog potentieel, scope voor vervolgonderzoek.
     

3. Maak migratiekeuzes en stel een businesscase op

Hebt u bepaald welke applicaties of clusters het grootste potentieel hebben? Stel dan vast welke migratiestrategie het meest passend is voor uw organisatie. Het 6R-model (Retain, Retire, Rehost, Replatform, Refactor, Repurchase) kan hierbij goed van pas komen!

Hopelijk heeft deze blog u meer inzicht gegeven in de stappen die u kunt nemen om te bepalen welke applicaties geschikt zijn om te migreren naar de cloud. Wilt u concreet aan de slag met een cloudtransformatie en kunt u hier wel wat hulp van experts bij gebruiken? Wij hebben al vele organisaties geholpen bij hun cloudtransformatie. Neem gerust contact op met Johan Noltes of Mark de Groot.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)