close
Share with your friends

Gerichte groeikeuzes noodzakelijk voor Nederlandse bestuurders

Nederlandse bestuurders gaan voor groei

Groei blijft prioriteit voor Nederlandse bestuurders. Dat blijkt uit ons onderzoek dat we eind vorig jaar deden onder bijna 30 CEO’s en CFO’s van Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen. We vroegen ze naar hun ambities en verwachtingen. Hoe zij kijken naar hun nationale en internationale markt, de mogelijkheden in hun sector en de groeikansen van de eigen onderneming.

Contact

Gerelateerde content

Over de grenzen

De bestuurders zoeken groei steeds vaker buiten het eigen speelveld. En daarmee komen ze in onbekende wateren terecht. Ze stappen over de grenzen van huidige geografische markten, verkennen andere productcategorieën of nieuwe klantgroepen. Dat brengt de noodzaak met zich mee van een goed kompas: een solide groeistrategie en -plan, waarmee ze de ambities ook werkelijk kunnen realiseren.

Mogelijkheden zijn er genoeg. Anders dan grote multinationals, zijn Nederlandse grootbedrijven sterk in een specifieke marktniche, in een beperkt aantal landen. Daardoor zien ze enerzijds kansen in internationalisatie en anderzijds in verdere verbreding van hun dienstverlening. Zo vertelt een CEO dat hij vooral kijkt naar expansie naar andere plekken in de waardeketen. Een ander verwacht meer van diversificatie van aanbodlanden.

Sneller groeien dan de markt

De ondervraagde bestuurders zijn overwegend positief over hun groeikansen. Allereerst verwachten ze dat de eigen markt licht zal groeien. Europa blijft hierin overigens wel achter op de wereldmarkt, signaleren ze. Daarnaast verwacht tweederde van de ondervraagde bestuurders dat het eigen bedrijf harder zal groeien dan de markt. Nog niet alle bestuurders investeren daarvoor overigens in een groeistrategie. Wil je harder kunnen groeien dan de eigen markt, dan helpt een groeiplan om focus te houden.

Man standing on ladder in business suit in blue background

Stevige speler

Hun groeiambities verwachten de bestuurders op twee manieren te realiseren: via autonome groei en met overnames. De meesten kijken eerst naar autonome groei. Overnames zien ze als een manier om gaten in het portfolio te vullen, minder als een manier om het bedrijf te transformeren. En dat is een groot verschil met internationale bestuurders – die hebben vaak een veel agressievere overname- en groeistrategie. De Nederlandse terughoudendheid hierin kan een risico zijn, zeker voor de ambitie om internationaal een stevige speler te worden: dan zijn overnames cruciaal. Met hun focus op groei tonen bestuurders dus veel ambitie en potentie. Voegen ze er een goede groei- en overnamestrategie bij, dan hebben de Nederlandse grootbedrijven alles in huis om spelers van wereldformaat te worden.

Meer over dit onderzoek

In onze publicatie 'Groei door de ogen van Nederlandse grootbedrijven' naar aanleiding van dit onderzoek, leest u nog veel meer. Over de kansen die Nederlandse grootbedrijven zien – zoals kunstmatige intelligentie – en de belemmeringen. Het toenemend tekort aan talent, bijvoorbeeld. Download de publicatie. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Tom Hesselink of Mark Lof. Zij helpen u graag verder.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)