close
Share with your friends

Hoe reageert u op een ‘verzoek tot inzage’?

Hoe reageert u op een ‘verzoek tot inzage’?

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens, bereidt u dan voor op een ‘verzoek tot inzage’. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag elke betrokkene – klant of andere relatie – namelijk zijn of haar gegevens bij u opvragen. Oftewel: een verzoek tot inzage indienen. De rapportages van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laten zien dat veel mensen gebruikmaken van dit recht. Voorbereid zijn op dit verzoek is dus geen overbodige luxe.

Chantal Rademaker de Ridder

Partner Cyber Security

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Hoe reageert u op een ‘verzoek tot inzage’?

Meer dan een ‘mijn profiel’-pagina

Biedt u uw klanten of relaties de mogelijkheid om via een eigen account of ‘mijn profiel’-pagina hun gegevens te beheren? Dan is een verwijzing hiernaar onvoldoende. In de AVG staat namelijk dat álle informatie over een natuurlijk persoon moet worden verstrekt. En dat is meer dan wat doorgaans in een ‘mijn profiel’-pagina staat.

Zo bereidt u zich voor

Organiseer deze 4 stappen goed, zodat u klaar bent om een verzoek tot inzage te beantwoorden.

1.  Neem verzoek tot inzage op in uw privacystatement
Voor betrokkenen moet duidelijk zijn aan wie ze het verzoek kunnen richten en hoe ze het verzoek kunnen indienen. Dat doet u door in uw privacystatement op de website een contactpersoon met contactgegevens op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn.

2.  Stel identiteit vast met zo min mogelijk gegevens
Kunt u de identiteit van een verzoeker niet redelijkerwijs vaststellen? Van de AVG mag u niet zomaar om een kopie legitimatiebewijs vragen (dat mag alleen bij een wettelijke verplichting). Toch bent u wel verplicht de identiteit vast te stellen. Zorg dat u dat met zo weinig mogelijk gegevens kunt doen. Een e-mailadres in combinatie met een naam of adres kan bijvoorbeeld al voldoende zijn. Door het sturen van een verificatiemail kunt u de identiteit van de aanvrager en de juistheid van het verzoek tot inzage nagaan.

3. Bepaal hoe te reageren op het inzageverzoek
U kunt op verschillende manieren reageren. De meest praktische manier is door alle persoonsgegevens te exporteren naar – bijvoorbeeld – een Excelbestand. Soms komen dezelfde persoonsgegevens op meerdere plekken terug, bijvoorbeeld vanwege verschillende doeleinden van verwerking. In zo’n Excelbestand zullen veel gegevens dus dubbel staan. In sommige gevallen kan een verzoeker worden uitgenodigd om de persoonsgegevens ter plekke in te zien. Dat kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer het gaat om audiologs of camerabeelden.

Voor welke manier uw organisatie ook kiest, het overzicht moet in ieder geval ook het volgende bevatten:

  • De aard van het document (bron) waarin de persoonsgegevens voorkomen of staan of hoe de organisatie aan uw persoonsgegevens is gekomen.
  • Doel van de gegevens.
  • Met welke partijen/organisaties de gegevens worden gedeeld.
  • Hoe lang de gegevens bewaard worden.
  • Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.
  • Of er persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU en of daartoe de juiste maatregelen zijn getroffen.
  • Wat uw rechten zijn en hoe u een klacht kunt indienen bij de AP.

4.  Reageer binnen 1 maand
De AVG verplicht u binnen 1 maand te reageren. Wanneer uw organisatie veel verzoeken ontvangt of wanneer het inzageverzoek erg ingewikkeld is, kunt u de termijn verlengen. Dat kan met maximaal 2 maanden. Vergeet niet de verzoeker daar tijdig over te informeren. 

Zo helpt KPMG

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de privacyvolwassenheid van uw organisatie of bij het uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments (DPIA's). Met de Data Privacy-diensten van KPMG bieden we u een complete aanpak: onze privacyexperts kennen bedrijfsprocessen en -risico's door en door, kunnen privacyraamwerken goed doorvertalen naar uw organisatie, helpen u met het implementeren van organisatorische en technische databeschermingsmaatregelen en hanteren daarbij een pragmatische en hands-onaanpak. Met een scala aan specialismen gerelateerd aan privacy, in Nederland én in Europa, weet u zeker dat het vertrouwen in uw organisatie geborgd is. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe u de AVG voor ú kunt laten werken? Neem contact op met Chantal Rademaker de Ridder, partner Cyber Security & Data Privacy.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)