close
Share with your friends

Hoe monitort u het succes van uw cloudtransformatie?

Maak van uw cloudtransformatie een succes

Sneller innoveren, sneller overnames doen en klantdata beter beveiligen – dergelijke businessdoelen hopen organisaties vaak te bereiken met een cloudtransformatie. Het is belangrijk om zulke doelen vast te stellen en hier cloud-KPI's aan te koppelen. Zo meet u het succes van de cloudtransformatie én kunt u hierop sturen.

Contact

Gerelateerde content

Waarom cloud-KPI's?

Vaak liggen de doelstellingen van organisaties op een vrij hoog en abstract niveau. De uitdaging is om ze zo concreet mogelijk te maken. Wilt u met het gebruik van de cloud bijvoorbeeld wendbaarder worden, dan is het slim om te bepalen onder welke omstandigheden u dat daadwerkelijk bent. Door hier KPI's – oftewel, meetbare indicatoren – aan te koppelen kunt u gemakkelijker bekijken of u de gestelde doelen haalt. Ook bieden KPI's inzicht in het succes van de cloudtransformatie. Voldoet deze nog niet aan uw verwachtingen, dan kunt u tijdig bijsturen. Stel, u wilt minimaal eenmaal per week nieuwe functionaliteit releasen, maar uw KPI wijst uit dat de frequentie ligt op eenmaal per maand. Dan weet u direct welk aspect u moet verbeteren om de wendbaarheid verder te verhogen.

Naast businessdoelen kunt u ook IT-doelstellingen formuleren. Soms ondersteunen deze de businessdoelen niet direct. Toch kan het de moeite zijn om IT-doelstellingen na te streven, omdat u hiermee voor vernieuwing en verbetering zorgt op IT-vlak. Daardoor kan een IT-afdeling diensten gaan leveren die niet zijn opgenomen in uw huidige businessstrategie, maar die wél veel voordelen bieden voor de business.

Een workshop over KPI’s: dáármee komt u verder

KPI's definieert u doorgaans redelijk vroeg in het cloudtransformatieproces. Zo kunt u uw aanpak structureren en een roadmap opstellen, waarbij u de eerste acties bepaalt. Houd er rekening mee dat niet alles zonder slag of stoot gaat. Doorgaans ontstaan er de nodige discussies over de definitie van het businessdoel en de mate waarin deze definitie daadwerkelijk wordt gevolgd. Is het begrip 'wendbaarheid' bijvoorbeeld van toepassing op de gehele organisatie of op een specifieke afdeling? Of wijst het misschien op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten? Het is zinvol om zulke discussies te voeren. Deze helpen u uw doel te verscherpen en draagvlak te creëren.

In dit kader is het tevens verstandig om bij het vaststellen van uw KPI's een brede doelgroep te betrekken. Neem alle stakeholders mee, want iedereen heeft zijn eigen inzichten.

KPI's onder de loep

KPI's en doelstellingen staan niet vast. Schroom daarom niet om ze regelmatig opnieuw te beoordelen. Passen ze nog steeds binnen uw businessstrategie? Zo niet, dan is het tijd voor een herformulering.

Wilt u aan de slag met het bepalen van úw businessdoelen en KPI's? Schakel de expertise van KPMG in. Wij helpen u graag! Neem contact op met Johan Noltes of Mark de Groot.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)