close
Share with your friends

E-discovery applicaties in de praktijk, een spierballentest

E-discovery tools spierballentest

E-discovery is een belangrijk onderwerp binnen KPMG forensic, maar wat voor soort applicaties zijn er en hoe definieer je kwaliteit in een niche product?

Gerelateerde content

Ediscory spierballentest

In een wereld waarin datavolumes exponentieel blijven groeien, is waarheidsvinding binnen omvangrijke datasets zonder de inzet van adequate eDiscovery-tooling simpelweg niet meer efficiënt uitvoerbaar. 'eDiscovery' wordt in de praktijk vaak geassocieerd met een zoekmachine waarbij elektronisch opgeslagen informatie wordt klaargezet om deze op basis van voorgeprogrammeerde algoritmes doorzoekbaar te maken. Inmiddels zijn er tientallen eDiscovery-aanbieders op de markt actief, waarbij de kwaliteit, data-integriteit en functionaliteit van de verschillende elektronische zoekmachines onderling sterk verschillen. Binnen het Forensic team van KPMG zijn wij continu bezig met de inzet van de beste technologie ten behoeve van waarheidsvinding en hebben wij zodoende een vergelijkend onderzoek gedaan naar de meest toonaangevende eDiscovery-applicaties. Hierover hebben wij afgelopen jaar gepubliceerd in KPMG's magazine Compact. 

Opzet van de spierballentest

Voor onze test hebben we vier verschillende applicaties getest die we hebben geanonimiseerd voor het artikel:

  1. Marktleider A: een applicatie die bekend staat als allrounder en al langere tijd meegaat. 
  2. Marktleider B: een applicatie die bekend staat om zijn goede analyse- en reviewmogelijkheden. 
  3. Marktleider C: een applicatie die bekend staat om zijn processingkracht en een breed spectrum aan bestand­stypen accepteert. 
  4. Startup: een nieuwkomer in de markt die op papier vergelijkbare dienstverlening biedt als de marktleiders.

We hebben de applicaties getest op drie verschillende test datasets die openbaar beschikbaar zijn. Ten eerste is de Enron e-mail-dataset gebruikt omdat deze al jaren als industriestandaard wordt gezien om te gebruiken voor eDiscovery-training en -testen. De tweede set was een .E01 'evidence'-bestand omdat dit doorgaans wordt gebruikt bij het forensisch veiligstellen van gegevens. De laatste set is speciaal geselecteerd op het grote aantal verschillende bestandstypes, om te testen welke eDiscovery tool het grootste aantal bestandstypes ondersteunt.

Waarop hebben we de applicaties beoordeeld?

De applicaties zijn vergeleken over zes verschillende categorieën:

  • Preliminair – Overwegingen op basis van de doelstel­ling van de gebruiker en het beschikbare budget. Het gaat hierbij om elementen zoals prijs, toegangsmo­gelijkheden en de ondersteuning van besturingssys­temen.
  • Algemeen – Beschikbare technische en functionele kenmerken van de applicatie, zoals de tijd die nodig is om de toepassing te installeren of de schaalbaarheid van de applicatie voor grotere datasets.
  • Verwerking van data – Mogelijkheden en prestaties op het gebied van het verwerken van de data, zoals het uitvoeren van 'Optical Character Recognition', de-duplicatie van bestanden en snelheid.
  • Review – Veelzijdigheid en robuustheid van de applicatie met betrekking tot het zoeken en reviewen tijdens een digitaal onderzoek, zoals zoekfunctiona­liteiten, aanpasbaarheid van de reviewomgeving en gebruiksgemak.
  • Productie – Geschiktheid van de applicatie om documenten te produceren als resultaat van het onderzoek, waaronder de diversiteit van exportfor­maten en redactiemogelijkheden.
  • Projectmanagement – De functionaliteiten op het gebied van projectmanagement door middel van het genereren van rapportages om voortgang en kwaliteit te kunnen bewaken en granulariteit van toegangsbe­perking.
Ediscory spierballentest

Uiteenlopende prestaties

Het algemene beeld is dat er meer verschillen tussen de eDiscovery-applicaties bestaan dan verwacht. De eDiscovery-toepassingen presteren uiteenlopend over de assen waarop wij getest hebben. Er bestaat voor deze applicaties en de achterliggende programmatuur overigens geen (ISO)-certificering of algemene instantie die test of een eDiscovery-toepassing 'werkt'.

Zo scoort marktleider B op de meeste onderzochte aspecten het best van de vier applicaties. Het gebruik van deze applicatie vereist echter een forse investering en opstarttijd, waardoor deze met name geschikt lijkt voor grote en complexe trajecten. Bij minder complexe trajecten kan men mogelijk uit de voeten met de appli­catie van de start-up, waarbij de investering en opstarttijd vele malen lager respectievelijk korter is, maar men zich bewust dient te zijn van de beperkingen en de gevolgen daarvan voor de waarheidsvinding.

Bij de keuze en het gebruik van een eDiscovery-applicatie is het daarom van belang om de in dit artikel opgenomen aspecten in het achterhoofd te houden om te voorkomen dat 'in het land der blinden eenoog koning wordt'. Objec­tieve en onafhankelijke ondersteuning ten aanzien van de selectie en toepassing van één of meerdere eDiscove­ry-applicatie(s) is daarmee essentieel voor het doen van gedegen digitaal onderzoek.

Meer Informatie

Het volledige Compact artikel kunt u hier lezen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Rebecca Jacobs, consultant Forensic Technology.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)