close
Share with your friends

De impact van Brexit op de BTW en IT systemen

De impact van Brexit op BTW en IT systemen

Er is al veel gezegd en geschreven over de douane-impact van de Brexit. Dat geldt in mindere mate voor de impact op de BTW behandeling en de gevolgen daarvan op de IT systemen. Waar voor de douane impact een deel van het risico opgelost kan worden door gebruik te maken van derden (bijvoorbeeld een douane expediteur), is dit voor de BTW impact niet het geval. Dit zal de ondernemer zelf moeten oplossen.

Stephan Janssen

Partner IT Assurance & Advisory

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Goed geautomatiseerd gaat altijd goed, maar het omgekeerde is ook waar.

De BTW bepaling en daaraan gerelateerde rapportages en aangifteverplichtingen zijn bij de meeste bedrijven een geautomatiseerd proces, dat zich binnen complexe (ERP) systemen voltrekt. Een goed geautomatiseerd proces gaat in alle gevallen goed, terwijl voor een verkeerd geautomatiseerd proces juist het omgekeerde geldt. Zodra de Brexit een feit is (en wie weet wanneer dat is mag het zeggen) zijn transacties van de EU naar het VK en visa versa vanuit een BTW perspectief geen intracommunautaire leveringen/prestaties meer en gaan deze zowel vanuit een inkoop als verkoopperspectief in de geautomatiseerde afhandeling per definitie fout. BTW wordt verkeerd berekend, onjuiste facturen worden uitgereikt, transacties gaan naar de verkeerde aangiftevakken en ICL/ICP lijsten kloppen niet meer met alle gevolgen van dien.

Oplossing is een complex samenspel en vergt goede voorbereiding

De oplossing hiervoor lijkt simpel, maar in de praktijk is dat niet zo omdat een juiste BTW-bepaling, factuur-opmaak, juiste aangiftes en rapportages een complex samenspel is van sturende datavelden en setup-parameters die op veel verschillende plaatsen in het systeem zijn vastgelegd. Deze bevinden zich onder andere in de klanten-, leveranciers-, en productstambestanden, de landentabellen en BTW-code tabellen. Het vraagt een nauwkeurige analyse, waar en welke aanpassingen nodig zijn; waarbij het testen ervan vaak de enige manier is om voldoende zekerheid te krijgen op de juistheid en volledigheid ervan.

Daarnaast zal er sprake zijn van pre-Brexit inkoop- en verkooporders die mogelijk nog een wijzigen moeten ondergaan als gevolg van de dan geldende post-Brexit regels. Verder zijn er factuurvereisten die een aanpassing noodzakelijk maken. Moraal van dit verhaal is, bereid je voor op deze situatie, test deze en leg in een draaiboek vast wie op welk moment wat moet doen op het moment dat de Brexit een feit is.

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Neem gerust contact op met Stephan Janssen

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)