close
Share with your friends

ERP transformatie? Laat je niet gek maken.

ERP transformatie? Laat je niet gek maken.

Hoe kom je in een oerwoud van oplossingen, aanbieders en adviseurs tot goede keuzes over het automatiseren van je organisatie?

Bram Coolen

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Veel bestuurders worstelen er zichtbaar mee. Ze zijn niet immuun voor verhalen over mislukkingen – zoals het stilleggen van het ERP-project bij supermarktbedrijf Lidl dat na een investering van naar verluidt 500 miljoen euro vastliep en niet meer los te trekken viel. Ze lezen ook dat dit vaker voorkomt. En waarschijnlijk hebben ze wel eens gehoord over de onderzoeken die claimen dat de helft van de implementaties een mislukking is. Rond ERP hangt dan ook al minstens tien jaar een wat muffe geur van mislukking en vertraging. Er wordt wel eens cynisch over het 3*3*3 syndroom gesproken: het systeem wordt drie keer duurder, duurt drie keer langer en kan drie keer minder dan beloofd.

Adviseurs en leveranciers dragen natuurlijk graag nieuwe veelbelovende concepten aan om ERP voortaan wel succesvol te maken. Maar wie kun je geloven? Hoe kom je tot verantwoorde keuzes?

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar je moet als bestuurder in elk geval het doel scherp voor ogen houden. Dat geldt in elk geval voor organisaties die met ERP aan de slag gaan. Het doel is daar vaak uit het oog verloren: een ERP systeem helpt bij het managen en afstemmen van schaarse middelen. 'Vervanging van het huidige systeem' is een slecht doel en kan natuurlijk eigenlijk alleen maar een middel zijn. Pas als je goed in kaart hebt gebracht op welke aspecten je wilt verbeteren – bijvoorbeeld flexibiliteit, klantgerichtheid of efficiency – én bereid bent je organisatie daarop voor te bereiden kan een ERP-project in goede aarde vallen. Vaak is het bijvoorbeeld nodig om processen aan te passen om die doelen te bereiken.

Maar deze redenering is ook van toepassing op robotics of machine learning oplossingen. De basisvraag moet steeds zijn: welk doel heeft de organisatie? En als dat doel scherp is afgebakend blijkt het opeens een stuk makkelijker om je niet te laten verleiden tot een technology push.

Eenvoudig is dat overigens niet, want de druk om toch vooral snel de nieuwe technologie te omarmen is vaak groot. Wie niet meedoet, is al gauw het lachertje van de klas. Die druk komt overigens niet alleen van experts en collega's op congressen en seminars, maar ook vanuit klanten. Zij hebben extreme verwachtingen over snelheid, gemak en kosten en nieuwe technologie kan ook in hun optiek een centrale rol spelen om die verwachtingen waar te maken.

De opgave voor bestuurders is dan ook duidelijk: ze moeten zich niet laten leiden door hypes of denken vanuit de mogelijkheden van technologie. Ze moeten juist zo vrij en objectief mogelijk vanuit eigen kracht en (toekomstige) relevantie keuzes maken. Dat begint met denken vanuit strategie: welke eisen stellen we aan het informatielandschap om de strategie goed waar te maken? Pas als die vraag helder is beantwoord, kun je je gaan oriënteren in het oerwoud van de aanbieders van de technologie. De omgekeerde volgorde is het beste recept voor mislukking.

Voor meer informatie over ERP Implementatie en strategie neem contact op met Bram Coolen.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)