close
Share with your friends

Zijn er ook voordelen bij een no-deal Brexit?

Zijn er ook voordelen bij een no-deal Brexit?

Tot nu toe hebben wij u bericht over het reduceren van de risico’s die zullen ontstaan door de Brexit. Het belangrijkste is om uw organisatie voor te bereiden op gebieden als Supply Chain, IT, Douane, HR, Finance, Regelgeving, etc. en op de impact van een Brexit en welke mitigerende acties u kunt nemen om risico’s te voorkomen c.q. te reduceren; ga hierbij uit van een worstcasescenario – een harde Brexit – want dat geeft de meeste duidelijkheid.

Gerelateerde content

Regelmatig krijgen wij echter de vraag of er ook voordelen kunnen zijn bij een harde Brexit. Uiteraard ligt dat per branche en zelfs per bedrijf behoorlijk verschillend. Hieronder geven wij een aantal mogelijkheden.

Zijn er ook voordelen bij een no-deal Brexit?

Voorbereiding geeft nieuwe inzichten

Het klinkt misschien raar, maar door de Brexit zijn verschillende bedrijven gaan inzien dat verandering de standaard van de toekomst is. Politieke, economische of klimatologische wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw organisatie. Op het gebied van Supply Chain betekent dit bijvoorbeeld dat bedrijven enerzijds moeten herkennen als zich wijzigingen in één van de drie bovengenoemde gebieden voordoen en anderzijds de mogelijkheid moeten hebben om hierop te kunnen reageren.

Met het oog op de Brexit zijn verschillende organisaties hun goederenstromen opnieuw in kaart gaan brengen. Startend met zogenaamde ‘gravity maps’ (waar bevinden klanten zich) tot en met welke goederen van welke leveranciers afkomstig zijn. Door dit te doen en de dan geldende WTO-tarieven hierop los te laten, krijgt men een beeld van de mogelijke financiële impact van een no-deal Brexit. Een bijkomend inzicht is of de huidige infrastructuur nog wel de meest optimale infrastructuur is, kijkend naar klanteisen (24 uur-levering i.p.v. wekelijkse levering), voorraad- en logistieke kosten.

Daarnaast geeft het inzicht of het bedrijf wel snel genoeg kan reageren bij eventuele wijzigingen van vraag of bij non-delivery vanuit leveranciers. Bedrijven zijn gaan beseffen dat ze concurreren als netwerk i.p.v. als een individuele organisatie. Hierdoor zie je dat er leveranciers-integratieprojecten worden gestart en digitale oplossingen worden geïmplementeerd om risico’s van niet of te laat leveren te reduceren.

Voorbereiding geeft nieuwe marktoverwegingen

Een ander inzicht dat verkregen kan worden is hoe men staat t.o.v. concurrenten. Kijkend naar bijvoorbeeld de afzetmarkt in het Verenigd Koninkrijk, kan het zo zijn dat er lokale concurrenten zijn voor wie eventuele importheffingen niet gelden. Bedrijven die leveren vanuit de Europese Unie zullen deze exporttarieven wel door moeten belasten in prijs of marge, waardoor de concurrentiepositie verzwakt wordt.

Andersom geldt natuurlijk hetzelfde en dit biedt dan uiteraard ook kansen. Dit geldt niet alleen voor binnen de Europese Unie maar kan ook gelden voor buiten de Europese Unie, aangezien het VK nog geen handelsverdragen heeft met andere landen. Een andere overweging zou kunnen zijn om ook lokaal te gaan produceren om op deze manier de concurrentie het hoofd te bieden.

Wij zien dat bedrijven aan het heroverwegen zijn welke afzetmarkten het meest aantrekkelijk zullen zijn na de Brexit. Ze herijken op deze manier hun strategie en dus ook hun effort voor de komende jaren.

Denk in mogelijkheden

Kortom, de Brexit zorgt niet alleen voor stijgende kosten en stijgende effort maar biedt diegenen die denken in mogelijkheden ook kansen voor de toekomst.

Meer weten?

Wilt u weten wat de voordelen voor uw bedrijf kunnen zijn? Neem gerust contact op met één van de leden van de Brexit Taskforce. Zij helpen u graag verder.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)