close
Share with your friends

Libor-alert #3

Voorlopige hedge accounting verlichting

Laatste ontwikkelingen omtrent de voorlopige verlichting voor hedge accounting.

Lennart Cattel

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Libor exit alert 3

In vervolg op onze eerdere alerts besteden wij in deze derde alert aandacht aan recente ontwikkelingen omtrent de voorlopige verlichting voor hedge accounting, de eerste marktpartijen die naleving op het ISDA Supplement Protocol bevestigen en het voorstel voor een nieuwe Amerikaanse rentebenchmark.

IASB besluit tot voorlopige hedge accounting verlichting

Tijdens de vergadering van de International Accounting Standards Board (IASB) van 7 en 8 februari heeft de IASB de eerste stap gezet om standaarden voor financiële verslaglegging aan te passen voor de rentebenchmarktransitie. De IASB heeft zijn intentie uitgesproken om op de volgende hedge accounting-onderdelen binnen IFRS 9 en IAS 32 verlichting te geven ten aanzien van de onzekerheid van de rentebenchmarktransitie:

  • de 'highly probable'-verplichting die geldt voor de toekomstige kasstromen van een hedged item voor cash flows hedges; 
  • de 'prospective assessment' voor zowel cash flow hedges als fair value hedges waarin een economische relatie wordt gelegd tussen het hedged item en het hedging-instrument op basis van een inschatting van toekomstige kasstromen en de verwachting dat de fair values in tegengestelde richting bewegen voor hetzelfde renterisico.

Voor twee onderdelen geldt dat zonder aanpassingen van de standaarden de mogelijkheid bestaat dat de vervanging van bestaande rentebenchmarks resulteert in de beëindiging van bestaande hedge accounting-relaties met impact op de winst-en-verliesrekening als gevolg. De voorgestelde aanpassingen gaan naar verwachting in per 1 januari 2020 en zijn met terugwerkende kracht toepasbaar.

In juni 2018 heeft de IASB de rentebenchmarktransitie op de onderzoeksagenda gezet. Het doel hiervan was het inventariseren van de impact van de transitie op financiële verslaglegging. In december heeft de IASB de resultaten van dit onderzoek (pdf 188 kB) van dit onderzoek gepresenteerd en het onderwerp toegevoegd aan het 'standard-setting'-programma. In voorbereiding op de IASB-vergadering van begin februari waren de voorstellen tot verlichting gepubliceerd (pdf 234 kB).

De volgende stap is het vastleggen van de voorlopige beslissingen door de IASB en het ontwikkelen en publiceren van een meer gedetailleerd voorstel tot aanpassingen door middel van een 'exposure draft'. Dit laatste gebeurt naar verwachting in april of mei van dit jaar.

Eerste partijen bevestigen ISDA Benchmark Supplement Protocol

Begin februari 2019 hebben de eerste Nederlandse partijen naleving van het door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA) gepubliceerde Benchmark Supplement Protocol bevestigd.

De ISDA heeft in september 2018 het ISDA Benchmarks Supplement gepubliceerd. Hierin reageert de ISDA op de vereisten van de EU Benchmark Regulation inzake de stappen die contractpartijen ondernemen indien een gebruikte benchmark materieel wijzigt, stopt met bestaan of niet meer gebruikt mag worden. Door een supplement voor deze gebeurtenissen op te nemen in contracten voor rente-, valuta-, aandelen- en grondstofderivaten, waarborgen partijen dat zij de juiste maatregelen nemen als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet. Dit supplement is een aanvulling op de IBOR fallback-provisies van de ISDA, aangezien het ISDA Benchmark Supplement ook van toepassing is indien de IBOR fallback-provisies nog niet zijn geïmplementeerd.

In december 2018 heeft de ISDA ook het ISDA Benchmark Supplement Protocol gepubliceerd (pdf 234 kB). Het doel van het protocol is dat marktpartijen het supplement snel en effectief kunnen verwerken in contracten. Marktpartijen kunnen per tegenpartij bepalen of ze gebruik willen maken van het supplement. Daarnaast kunnen partijen aangeven of het supplement enkel van toepassing is op nieuwe contracten onder de bestaande Master Agreement of ook op bestaande contracten. Het supplement is enkel van toepassing op bestaande contracten als beide partijen daarvoor hebben gekozen.

Om het protocol van toepassing te laten zijn tussen twee marktpartijen, moeten beide partijen niet alleen richting de ISDA bevestigen te voldoen aan het protocol, ook moeten zij een door de ISDA opgestelde questionnaire (pdf 45 kB) invullen en met elkaar uitwisselen. De ISDA houdt een overzicht bij van de marktpartijen die naleving van het protocol hebben bevestigd.

IBA presenteert de US Dollar ICE Bank Yield Index als USD LIBOR-alternatief

De ICE Benchmark Administration (IBA) vraagt in een consultatie (pdf 1,3 MB) om feedback op de nieuw te ontwikkelen US Dollar ICE Bank Yield Index. Deze unsecured forward looking index biedt een alternatief voor de USD LIBOR en is een aanvulling op de Secured Overnight Financing Rate (SOFR). De nieuwe index wordt berekend op basis van twee soorten US-dollar genomineerde transacties: unsecured OTC-financieringstransacties tussen grote, internationale banken en transacties op de secundaire obligatiemarkt voor bankfinanciering. Op basis van deze transactiedata wil de IBA een 1-maands-, 3-maands- en 6-maandsrente publiceren.

De IBA verwacht dat de nieuwe index een goed alternatief is voor LIBOR om drie redenen. Ten eerste omdat de nieuwe index beantwoordt aan de behoefte van investeerders aan unsecured kortetermijnrentes, ten tweede omdat deze volledig is gebaseerd op transacties en ten derde omdat de index naar zowel de primaire als de secundaire obligatiemarkt kijkt. Dit laatste zorgt voor voldoende transactiedata, omdat de populariteit van obligaties als financieringsvorm voor banken sterk is toegenomen sinds de laatste financiële crisis.

De consultatieperiode loopt aan het einde van het huidige kwartaal af. De IBA zal op basis van de ontvangen feedback het testen voortzetten en hoopt de gefinaliseerde index begin 2020 te publiceren.

Meer over libor

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)