close
Share with your friends

Concrete tips om de impact van Brexit op uitgezonden personeel te beperken

Voorkomen dat uw team uit elkaar valt na Brexit

Werkt u met Britten die op en neer forenzen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland? Of met Nederlanders die regelmatig acte de presence geven in het VK? Bent u er één van? Dan heeft u alle reden om u achter de oren te krabben over de impact van Brexit op uw teamsamenstelling. In het ergste geval mogen uw werknemers namelijk straks hun werk niet meer doen in het VK. Ook niet als ze in Nederland op de loonlijst staan. Dit kan impact hebben op de continuïteit van uw bedrijf. Robert-Jan de Wit, senior tax manager bij KPMG Meijburg & Co, legt uit waarom u hier juist nú moet handelen. Want de Brexit-klok tikt door…

Contact

Robert-Jan de Wit

Senior tax manager

KPMG Meijburg & Co

Contact

Gerelateerde content

Zo voorkomt u dat uw team uit elkaar valt na Brexit

In het ergste geval kunnen uw werknemers die in het ene land wonen, maar hun expertise uitvoeren in het andere, na Brexit niet meer aan de slag. In deze blog leg ik u uit welke stappen u het best kunt nemen, om te voorkomen dat uw personeel hun werkzaamheden niet in VK mogen uitvoeren en uw onderneming in gevaar komt.

Breng uw teamsamenstelling in kaart

Veel organisaties werken met multidisciplinaire teams. Om de impact van Brexit op uw personeel te beperken, moet u eerst weten hoe uw teams nu samengesteld zijn. Het kan zomaar zijn dat u de huidige opbouw van uw teamsamenstelling niet meer kunt behouden. Stel uzelf hierbij de vraag: ‘Waar woont mijn personeel en waar werken zij: in het VK of in Nederland?’ Mochten het land van huisvesting en het land waar het werk wordt uitgevoerd van elkaar verschillen? Dan is er werk aan de winkel.

Concrete tips om de impact van Brexit op uitgezonden personeel te beperken

Regel een werkvergunning voor uw medewerkers

Als Brexit uitmondt in een ‘no deal’, dan is er voor werknemers die heen en weer pendelen tussen het VK en Nederland niets geregeld. Alleen voor Britten die momenteel rechtmatig in Nederland verblijven is een overgangsrecht van 15 maanden geregeld. In deze periode kunnen zij blijven wonen, werken en studeren in Nederland en een definitieve verblijfsvergunning aanvragen. Deze vlieger gaat waarschijnlijk niet op voor zakenreizigers die (zeer) frequent van het VK naar Nederland reizen en andersom. Deze groep kan bij een ‘no deal’ hun commute in principe niet voortzetten. Voor deze specifieke groep moet een voorziening getroffen worden.

Bij een ‘no-deal’ of harde brexit zullen Britten die naar Nederland komen om te werken namelijk een werkvergunning nodig hebben. Als ze zich willen vestigen in Nederland hebben zij een verblijfsvergunning nodig. Gelet op de tijd is het daarom noodzakelijk om vandaag nog deze groep medewerkers in kaart te brengen, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan. Een werkvergunningsprocedure kan namelijk weken duren (vooral als iedereen tegelijk actie onderneemt).

Wil een Britse medewerker zich vestigen in Nederland na een ‘no-deal’ brexit, dan is een veel bewandelde route het aanvragen van een kennismigrantenvergunning voor werknemers met specifieke kennis en/of vaardigheden. Deze procedure is vaak wat makkelijker dan een reguliere werkvergunning. Uw bedrijf moet dan wel verplicht erkend referent zijn. Hiervoor zult u zich moeten registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook deze procedure kan weken duren. Het is dus cruciaal om uw bedrijf direct aan te melden als referent bij de IND.

Voorkom dat uw medewerkers niet of juist dubbel zijn verzekerd

Als werknemers in het VK wonen, maar in Nederland werken (of andersom) is de EG Verordening 883/2004 van toepassing. Deze Europese verordening, regelt in welke lidstaat de medewerker sociaal verzekerd is gedurende een bepaalde periode van grensoverschrijdende arbeid. Bij een ‘no-deal’ Brexit geldt deze de verordening niet meer.

Daarnaast heeft Nederland een bilateraal sociaal verzekeringsverdrag met het VK. Er gaan geluiden op, dat dit bilaterale verdrag mogelijk niet van toepassing wordt verklaard door Nederland voor situaties die voorheen wél onder deze verordening vielen. Dit heeft tot gevolg dat een medewerker mogelijk niet verzekerd is, of juist in beide landen verzekerd is. Erg vervelend voor uw medewerkers en bovendien een flinke kostenpost. Om niet voor financiële verrassingen te staan, is het raadzaam het volgende te inventariseren:

  1. Hoe ziet het werkpatroon van uw medewerkers eruit?
  2. Waar werken zij fysiek en wat is de exacte duur van de werkzaamheden?
  3. Krijgt u te maken met dubbele kosten wanneer een medewerker dubbel of niet sociaal verzekerd is?

Bovenstaande helpt u uw bedrijfsstructuur in kaart te brengen en mogelijke kostenposten op de radar te krijgen. Hier kunt u er vervolgens op anticiperen.

Weet u welke maatregelen u moet nemen? Nee? Stel uw vraag aan Robert-Jan

Wilt u weten welke gevolgen Brexit heeft voor uw medewerkers? Neem dan gerust contact op met Robert-Jan de Wit, senior tax manager bij KPMG Meijburg & Co. Hij helpt u graag verder. Daarnaast is er een folder beschikbaar om uw te helpen met de gevolgen van de Brexit op uw bedrijf.

Wat is verder de impact van de Brexit op uw onderneming? De taskforce Brexit van KPMG geeft helder inzicht in de scenario’s en gevolgen.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)