close
Share with your friends

Zes veelvoorkomende hobbels op weg naar Horizontaal Toezicht

Zes hobbels op weg naar Horizontaal Toezicht

Veel zorginstellingen zijn druk bezig met het implementeren van Horizontaal toezicht binnen hun organisatie, en dat is een goede zaak.

Gerelateerde content

Zes veelvoorkomende hobbels op weg naar Horizontaal Toezicht

In de supermarkt zouden we het namelijk ook niet pikken als ons kassabonnetje tot vijf keer toe niet zou kloppen. Stel je eens voor hoe stampvoetend je bij de servicebalie zou staan!?

Gelukkig vinden we dit met zijn allen ook niet meer normaal binnen zorginstellingen. We willen dus af van de controle die achteraf plaatsvindt door achtereenvolgens de zorgadministratie van de zorginstelling, de accountant van de zorginstelling, de zorgverzekeraars, de accountantsdiensten van de zorgverzekeraars en tot slot de NZa - in dit proces worden declaraties geregeld vijf tot zes keer teruggestuurd naar de stap ervoor omdat een declaratie niet klopt! - En op weg naar Horizontaal toezicht, waarbij partijen samenwerken om de rechtmatigheid van declaraties in de processen van registreren en declareren aan de voorkant te borgen. Daar is iedereen het over eens.

Maar dan? Bij menig zorginstelling zijn er eerst een aantal hobbels te nemen op weg naar Horizontaal Toezicht. Dit zijn de zes grootste hobbels die KPMG tegenkomt binnen zorginstellingen die wij begeleiden op weg naar Horizontaal Toezicht:

  1. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de correcte registratie. Dit uit zich in onwetendheid van artsen over registratiefouten en de financiële impact hiervan. Daarnaast zien wij dat de Zorgadministratie veel tijd kwijt is aan het oplossen en monitoren van registratiefouten waardoor er weinig tot geen tijd over is om procesverbeteringen te realiseren.
  2. Zorgprofessionals hebben moeite om gestandaardiseerd te werken in het primaire registratieproces als gevolg van het ontbreken van procesbeschrijvingen en adequate IT-ondersteuning.
  3. Algemene IT-maatregelen zoals logische toegangsbeveiliging, changemanagement en logging zijn onvoldoende ingericht, waardoor in de beheersing van de registratie- en declaratieprocessen in beperkte mate gebruikgemaakt kan worden van de systeemcontroles van het EPD. Hierdoor zijn veel achterafcontroles noodzakelijk.
  4. Cultuur, houding en gedrag. Het is van groot belang om aandacht te geven aan de cultuur rondom het registratieproces in de gehele instelling. Hier ligt voor veel instellingen nog een uitdaging om Horizontaal Toezicht daadwerkelijk succesvol te laten zijn.
  5. Artsen en behandelaren kunnen onvoldoende inschatten op welke elementen de instelling grote risico’s loopt.
  6. Een feedbackloop ontbreekt bij veel instellingen. Alle instellingen voeren zelfonderzoeken uit of hebben daily auditing tools. Echter de feedbackloop vanuit de Zorgadministratie richting de arts/behandelaar is vaak zeer beperkt. Hierdoor zijn artsen/behandelaren zich niet bewust van de financiële impact van de door hen gemaakte registratiefouten en wat dat uiteindelijk de instelling jaarlijks kost. Bewustwording is dan de eerste stap richting de wil om goed te registreren.

Gelukkig is geen hobbel onoverkomelijk. KPGM heeft niet alleen de kennis en professionals in huis om de hobbels te traceren, maar ook om ze glad te trekken. Bijvoorbeeld door binnen uw instelling artsen te trainen gestandaardiseerd te registreren, dilemmasessies te organiseren om een open aanspreekcultuur te creëren of IT-systemen zo in te richten dat correct registreren zoveel mogelijk wordt afgedwongen, waarbij onze IT-consultants ook direct rekening houden met de certificering door de zorgverzekeraar. Zo ga je succesvol en gericht op weg haar Horizontaal Toezicht.


Mark van der Schrier, senior manager Horizontaal Toezicht Healthcare, KPMG Health.

Lees meer over hoe u de administratieve lasten kunt verlagen door het implementeren van Horizontaal Toezicht?

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)