close
Share with your friends

Uw medewerkers dwingen het nieuwe normaal in ERP af

Medewerkers dwingen het nieuwe normaal in ERP af

In 2005 bestempelde onderzoeksbureau Gartner ‘Consumerization of IT’ als een van de belangrijkste trends voor de komende tien jaar. Over de term hoor je niemand meer, maar dat de trend zich sterk heeft doorgezet is een feit.

Bram Coolen

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Het idee achter die trend is dat de manier waarop informatietechnologie de wereld verovert van richting verandert. Vroeger werd IT eerst in professionele omgevingen geïmplementeerd en druppelde het daarna door naar consumenten. In de nieuwe realiteit vindt de innovatie eerst plaats aan de kant van de consument en migreert daarna naar professionele omgevingen. Oftewel: 'technology savvy' consumenten dwingen adoptie af: ze eisen simpelweg dat ze het extreme gemak en de flexibiliteit die ze ervaren bij het gebruik van apparaten en digitale diensten ook krijgen in hun professionele omgeving. Anekdotisch voorbeeld is het gebruik van Dropbox dat een aantal jaren geleden opkwam: omdat het privé zo handig was gingen mensen het ook – al dan niet tegen corporate richtlijnen in – gebruiken in hun zakelijke omgeving. Een treffend comment [1] daarover: The point is that Dropbox is so easy to setup and use. Most enterprise solutions are far too complicated, leaving the users behind.

Het onderstreept nog eens dat organisaties in de 21e eeuw alleen kunnen winnen als ze snel, flexibel en gebruiksvriendelijk kunnen inspelen op verandering binnen en buiten de eigen organisatie. En het heeft daarmee ook een belangrijke les in zich over ERP-systemen. Dat systeem moet natuurlijk stabiel en betrouwbaar zijn, want het is de backbone van je organisatie. Maar het systeem moet tegelijkertijd flexibel en innovatief zijn. Want daarmee maak je het verschil in de markt en speel je in op de verwachtingen van gebruikers.

Geen enkele bestuurder mag dan ook genoegen nemen met een ERP-systeem dat geen of onvoldoende waarde toevoegt en door gebruikers wordt ervaren als archaïsch en star. Ze moeten zich er hard voor maken dat hun ERP-systeem niet enkel een kostenpost is, maar vooral ook een essentieel strategisch instrument in de bedrijfsvoering, een instrument waarmee de onderneming zich onderscheidt. De waarde van zo'n systeem zit immers niet (alleen) in een beheerste, gestandaardiseerde, geharmoniseerde en probleemloze verwerking van bijvoorbeeld grote hoeveelheden orders, bedrijfsinformatie of personeelsgegevens; de werkelijke waarde zit er vooral in dat ERP het ook mogelijk maakt om snel in te kunnen spelen op marktkansen en bij te dragen aan business performance. Precies zoals de medewerkers in hun rol als consument elke dag ervaren. Wie dat niet kan waarmaken is straks out of business.

Voor meer informatie over ERP Strategie neem contact op met Bram Coolen.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)