close
Share with your friends

De Circulaire Economie groeit maar vergt een kritischer blik op prestaties en verdienmodellen

De Circulaire Economie groeit

Deze week stond in het teken van de Circulaire Economie in Nederland.

Arnoud Walrecht

Director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Deze week stond in het teken van de Circulaire Economie in Nederland. Een week waarin wij, KPMG Sustainability, wederom onze ervaring willen delen om opschaling van de circulaire economie een stap dichterbij te brengen. Dat het onderwerp bruist ontgaat niemand, het was dan ook een drukke week voor mij en mijn collega’s. In twee events zochten wij de verdieping op in het opschalen van de circulaire economie.

Een recent rapport van het Planbureau voor Leefomgeving laat zien dat de circulaire economie voor Nederland als koploper kansen biedt, maar de onderzoekers zijn ook kritisch: bedrijven zijn het die de circulaire economie momenteel vooral realiseren maar juist zij worden nog steeds belemmerd in de transitie door de ‘lineaire’ standaard op financieel-economisch, boekhoudkundig, fiscaal en juridisch vlak. Daarom bespraken wij deze week samen met ondernemers, financiers, pioniers en beleidsmakers alternatieve benaderingen om de circulaire economie te versnellen.

Het wordt tijd voor robuuster meten van circulaire prestaties

Het meten van circulariteit voor ondernemingen, maar ook voor overheden staat nog in de kinderschoenen. Het wordt tijd dat er beter en meer vergelijkbaar gemeten wordt wat circulaire initiatieven of producten opleveren en of dat ook optimale oplossingen zijn. Dat werd duidelijk in de workshop ‘Meten=Weten’ die wij op dinsdag 15 januari organiseerden in Circl Amsterdam. Tijdens de workshop gingen we in op het belang van het beter meten van circulariteit op verschillende niveaus en voor verschillende informatiebehoeftes.

“Je hebt doelen gesteld, maar hoe bepaal je de weg ernaartoe? En hoe meet je dan hoever je bent in de transitie of welk product “meer circulair” is?” zo begon mijn collega Suzanne Kuiper de discussie. Het meten van circulariteit met meer vergelijkbare metrics biedt hier een antwoord op. Dit draagt namelijk bij aan het stellen van betekenisvolle doelen en het sturen van innovaties. Het is tevens van belang “antwoord te geven op de vraag of materialen, grondstoffen en producten wel hun waarde behouden, zowel puur economisch als maatschappelijk”, stelt KPMG manager circulaire economie Folkert Moll in de sessie. We hebben stilgestaan bij het belang van het meten wat je wil weten, op welk niveau, in welke kringloop en waar in de waardeketen circulariteit effect heeft. Wij werken samen met de WBCSD dit jaar aan een framework om circulaire metrics te standaardiseren. Houd dat in de gaten.

Opschalen met behulp van circulaire verdienmodellen

Dat het meten van circulariteit kan helpen bij het maken van beslissingen op meer dan alleen financiële parameters, kwam ook naar voren tijdens de werksessie ‘Circulaire Verdienmodellen’ een dag later. In The Green House in Utrecht boden we inzichten in ons lopende onderzoek naar circulaire verdienmodellen dat wij doen samen met Copper8. Dit onderzoek heeft als doel hulp te bieden aan ondernemers, beleidsmakers en financiers om nieuwe verdienmodellen in de circulaire economie veel grootschaliger toe te passen.

KPMG-manager Circulaire Economie Jeroen van Muiswinkel stelde tijdens de werksessie: “Circulaire business modellen zijn nog geen verdienmodellen!” Verdienmodellen en de achterliggende bedrijfsafwegingen, zoals de overgang naar lease, ‘pay per use’, en product-dienst combinaties ten behoeve van circulaire oplossingen spelen een grote rol in het versnellen van circulair ondernemerschap. Zo’n nieuw verdienmodel is dan een instrument om circulariteit in je bedrijf te integreren en op te schalen. We zien daarbij wel verschillende barrières in de praktijk: kortere afschrijftermijnen dan nodig, het opschalen in volumes, retourlogistiek maar ook cultuur en consumentenbereidheid. Interactieve break-out sessies boden de mogelijkheid om deze barrières te bespreken en hiervoor oplossingen te bedenken. Naast het beter meten van circulariteit, kwamen ook het verleggen van financiële prikkels, betere storytelling en meer data-gedreven oplossingen voor bijvoorbeeld retourlogistiek als oplossingen naar voren.

Björn Aarts, Sustainable Business Developer bij Rabobank, benadrukt het belang om ondernemers hierin te ondersteunen in de overstap naar een circulaire economie. Daarom lanceerde Rabobank deze week dan ook de Circulair Ondernemen desk. Direct in de praktijk gebracht konden deelnemers in The Greenhouse in gesprek over hun circulaire verdienmodellen met circulaire financieringspecialisten van de Rabobank.

Wij zijn blij met zo veel aandacht voor en interesse in verdieping en opschaling van de circulaire economie. Deze zijn hard nodig, constateerden we. De circulaire economie is een systeemverandering die bedrijven niet alleen voor elkaar krijgen. Het blijven samenbrengen van verschillende partijen leidt tot oplossingen die helpen om de circulaire economie op een sneller tempo op te schalen met aantoonbare economische en maatschappelijke impact.

Wilt u meer weten over Circulaire Economie? Neem dan contact op met Arnoud Walrecht, director KPMG Sustainability, Circular Economy lead.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)