close
Share with your friends

Voor gedegen oordeel over gezondheid van een bedrijf moet je toch echt onder de huid kijken

Voor gezondheid moet je toch echt onder de huid kijken

Contact

Gerelateerde content

gezondheid

SBM Offshore heeft het beloningsmodel voor het bestuur belangrijk versimpeld. Niet langer een complexe set van indicatoren en weging met de bijbehorende teleurstelling voor de bestuurder. En niet langer kritiek van buiten op de complexiteit van het model en de prikkeling die er vaak vanuit gaat voor korte termijn denken en handelen. Nee, een beloning in aandelen zonder prestatiecriteria onder de voorwaarde dat bestuurders de aandelen lange tijd vasthouden.

Er is veel te zeggen voor de stap die de beloningscommissie heeft gezet. De stap sluit ook aan bij de corporate governance code die bedrijven vraagt zich te richten op ‘lange termijn waardecreatie’. Als we dat voor het gemak definiëren als de zorg voor een gezond financieel rendement op lange termijn die leidt tot behoud of stijging van marktwaarde voor de aandeelhouders, dan missen SBM Offshore en andere bedrijven die aan dit beloningssysteem denken toch een kans. Een kans om met de versimpeling er ook voor te zorgen dat bestuurders zich echt op de lange termijn blijven richten en daar verantwoordelijkheid voor krijgen. Ook in hun beloning.

Een van de uitgangspunten voor het beleid bij SBM Offshore is het geloof ‘dat de ontwikkeling van het aandeel op de lange termijn een reflectie is van de gezondheid van een bedrijf’. Er zijn helaas voorbeelden te over van bedrijven die stijgende koersen of een hogere winst per aandeel hadden over een lange periode en uiteindelijk toch niet zo gezond bleken te zijn. Enron en Volkswagen bijvoorbeeld, waar de gezondheid van het bedrijf bleek aangetast door de cultuur die onvoldoende open was om niet-integer gedrag tijdig te signaleren. Innovatie is een andere, waar we recentelijk bedrijven zien in de Nederlandse retailsector die naar het lijkt onvoldoende tijdig hebben ingespeeld op het veranderende koopgedrag van consumenten.

Zowel cultuur als innovatie zijn aspecten die typisch een lange termijn karakter hebben. Maar aspecten ook die op de korte termijn een negatieve uitwerking kunnen hebben als ze niet goed worden gestuurd. De echte gezondheid van een onderneming wordt ook bepaald door de factoren onder de oppervlakte die van invloed zijn op het financiële succes van het bedrijf.

De koers of de winst per aandeel zijn niet per se goede indicatoren voor het lange termijn succes van de onderneming. En dat levert risico's op voor beleggers. Zij moeten inzicht hebben in de prestaties die de onderneming boekt voor de strategische factoren die het lange termijn rendement en de waarde van de onderneming bepalen. Dat zijn ook typisch factoren onder de huid waarvoor het bestuur verantwoordelijkheid moet nemen en voor beloond moet worden. Dat hoeft niet via een complex beloningsmodel: het gaat erom dat er een mechanisme is dat zorgt dat - ook op de beloning - gecorrigeerd kan worden als een board de gezondheid veronachtzaamt.

De vraag moet dan worden gesteld of meting en beloning op dergelijke factoren niet alsnog leidt tot onjuiste beloningsprikkels. Wij denken van niet. De factoren die de gezondheid van een onderneming bepalen hebben allereerst als kenmerk dat ze minder makkelijk te beïnvloeden zijn door korte termijn maatregelen. Daarnaast zijn dit de factoren die bij verbetering ook echt tot algehele verbetering van de onderneming zullen leiden – op de langere termijn. Ten slotte zien wij er qua toepassing veel in om met meerjarige gemiddelden te werken om de voortgang te meten: dat benadrukt het lange termijn karakter en voorkomt verkeerde beloning van uitschieters in enig jaar. Met zo’n invulling van het beloningsmodel kan het eenvoudig blijven, op de lange termijn gericht en toch rekening houden met de effecten van beslissingen die de echte gezondheid bepalen. Want als iemand goed loopt, is het juist gewenst om naar hart en longen te kijken.

Wim Bartels, Mark Vaessen en Lars Kurznack werken bij KPMG op het gebied van lange termijn waardecreatie.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)