close
Share with your friends

Brexit update – zekerheid waarborgen in onzekere periode

Zekerheid waarborgen in onzekere periode

Na een hectische en chaotische periode lijkt er nu een Brexit akkoord op handen, maar zal deze ook door het Britse Lagerhuis komen?

Gerelateerde content

Brexit update – zekerheid waarborgen in onzekere periode

Hoewel er een duidelijk wederzijds begrip bestaat dat om verstoring te voorkomen een langere periode van overgang of uitvoering vereist is, lijkt een harde Brexit nog steeds niet afgewend.

Wereldwijde industrieën en financiële diensten lijken zich te kunnen vinden in het akkoord dat nu voorligt en hopen dat de Brexit geen "cliff edge" wordt. Maar kunnen de Brexeteers en Britse kiezers zich in dit compromis vinden?

In het voorlopige akkoord worden de “scheidingsvoorwaarden” bepaald en een overgangsperiode afgesproken. De toekomstige relatie van de UK met de EU moet gedurende deze overgangsperiode worden uit onderhandeld.

Brexit akkoord of niet, zeker is wel dat we een onzekere periode tegemoet gaan…

Wat dit betekent

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor financiële instellingen die door het verdwijnen van toegang tot de EU markt hun hoofdkantoor van Londen naar de EU willen verhuizen. En een aantal heeft dit inderdaad al gedaan of treft voorbereidingen.

Er speelt echter meer dan het mogelijk verdwijnen van deze “passporting rights”.

Direct na Brexit kan grote volatiliteit op de aandelen- en obligatiemarkt ontstaan wanneer er geen akkoord is. En meer indirect kunnen banken die leningen hebben verstrekt aan bedrijven die zeer afhankelijk zijn van handel met de VK, kwetsbaar worden.

Op dit moment vervult de Londense City een zeer prominente rol in financiële dienstverlening, bijvoorbeeld op de internationale derivatenmarkt. Nederlandse financiële instellingen gebruiken derivaten om renterisico af te dekken en de Brexit kan leiden tot geen of beperkte toegang of hogere kosten.

Complicaties kunnen ook ontstaan met betrekking tot bestaande derivaten of verzekeringscontracten. De huidige contracten blijven geldig, maar na Brexit kunnen geen tussentijdse wijzigingen worden doorgevoerd omdat de vergunning ervoor ontbreekt. Het gevolg hiervan kan zijn dat op grote schaal nieuwe contracten moeten worden afgesloten.

Ook verzekeraars en verzekerden (EU-burgers en bedrijven) kunnen problemen krijgen wanneer Britse (her-) verzekeraars na Brexit niet langer in staat zijn schadeclaims uit te betalen. Als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen, vallen Britse (her-) verzekeraars na Brexit namelijk niet meer onder het Nederlandse en Europese toezicht regime.

Voor de Nederlandse financiële instellingen is het dus zaak om nu alle mogelijke scenario’s ten aanzien van Brexit in kaart te brengen. Dit vergt huiswerk om in ieder geval op de volgende terreinen zekerheid te waarborgen.

Zekerheid van markttoegang

In het geval dat er geen deal komt tussen de EU en het VK hebben de Britse toezichthouders een temporary permissions regime (TPR) opgesteld. Om gebruik te kunnen maken van dit TDR is een notification window opgesteld waarin financiële instellingen kunnen aangeven gebruik te willen maken van een temporary autorisation. Het notification window wordt opengesteld vanaf januari 2019 tot de dag voor Brexit (29 maart 2019). Financiële instellingen dienen echter zo snel mogelijk de online survey van de FCA in te vullen, met daarin contact data en van toepassing zijnde regelgeving op de activiteiten die nu in het VK worden uitgevoerd. Echter onze ervaring leert dat het raadzaam is om zo snel mogelijk contract op te nemen met de FCA en PRA en met hen van gedachten te wisselen over de te ondernemen scenario’s.

Zekerheid van tegenpartij

Voor banken is het belangrijk hun kredietrisico goed in de gaten te houden. Met name voor die EU klanten die een grote afhankelijkheid hebben met het VK of omgekeerd. Om welke klanten gaat het precies? En welke krediettoleranties zijn acceptabel? Wij raden banken aan hun kredietrisico te beheersen met een “Brexit lens”

Pensioenfondsen willen voldoende comfort hebben bij de Brexitscenario’s van haar partners (asset managers, fondsmanagers). Hebben zij bijvoorbeeld voldoende “management substance” in hun EU kantoor? In de ogen van de toezichthouder, maar belangrijk is om dit vooral zelf vast te stellen.

Zekerheid van contract

Ook is het belangrijk voor financiële instellingen om een “Brexit lens” toe te passen op hun working capital en funding model. Het gaat hier om commerciële contracten, derivaten contracten, (her) verzekeringscontracten en pensioencontracten die tegen EU regelgeving zijn vastgelegd. Wat is hier de looptijd van? En hoe wordt contractuele zekerheid gegarandeerd na Brexit? Wij raden financiële instellingen aan om hun contingency plannen rondom onder andere clearing te updaten. Wat is er nodig in een worst case scenario wanneer clearing niet meer vanuit Londen kan plaatsvinden?

Zekerheid van data

Regelgeving/ GDPR: Ontstaan er met betrekking tot Brexit, nieuwe vereisten rondom regelgeving/ GDPR? Wat is uw situatie ten aanzien datamanagement en governance na Brexit? Heeft u data buiten de EU en is de privacy van uw klant voldoende beschermd?

Tot slot

Het is nog steeds onduidelijk hoe Brexit zal gaan uitpakken. Duidelijk is wel dat we een onzekere periode tegemoet gaan. Onzekerheid op het gebied van markttoegang, tegenpartij/krediet risico, contracten en data. Om zekerheid te creëren in de periode voorafgaand en na de Brexit moet huiswerk worden gedaan. Wij raden aan om tijdens de reguliere business reviews een “Brexit lens” toe te passen.

Het feit dat de financiële sector zwaar gereguleerd is, is in dit geval misschien wel een voordeel. Het is onze ervaring dat de toezichthouders constructief meedenken met het in kaart brengen van de verschillende scenario’s.

Wat is de impact van Brexit op uw onderneming? KPMG geeft helder inzicht in de scenario's en gevolgen.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)