close
Share with your friends

Ruimte voor grijstinten en nuance

Ruimte voor grijstinten en nuance

Organisaties begeven zich in de gevarenzone wanneer dilemma’s niet worden besproken.

Gerelateerde content

Organisaties begeven zich in de gevarenzone wanneer dilemma's niet worden besproken en worden afgedaan als een teken van bijvoorbeeld besluiteloosheid. Veel organisaties willen het helder en simpel houden: het is zwart of wit, waarbij geen ruimte is voor grijstinten en nuance. Maar in de praktijk lopen medewerkers juist tegen deze nuances aan en als dit niet kan worden besproken, geven zij hier een eigen invulling aan.

Beeldverhaalillustratie van een persoon die de put onderzoekt

Werkdruk en angst als belemmering voor bespreekbaarheid

In de praktijk blijkt het bespreekbaar maken van dilemma's vaak lastiger dan gedacht. Ons team heeft het afgelopen jaar een cultuuronderzoek bij een zorginstelling verricht, omdat er een onstabiele situatie op meerdere woongroepen was ontstaan. Naar aanleiding van het onderzoek kwam naar voren dat de hoge mate van werkdruk en angst voor repercussies ten koste ging van de openheid binnen de organisatie. Er was weinig tijd om zaken met elkaar te bespreken, waardoor het lastig was om op elkaar te leunen tijdens de werkzaamheden. Medewerkers begonnen te twijfelen wie ze wel of niet konden vertrouwen. Daarnaast stimuleerde het management niet om zaken bespreekbaar te maken en zag zij het bespreken van dilemma's als iets dat zorgt voor oponthoud en verdeeldheid. Medewerkers durfden hun twijfels en dilemma's niet meer te delen of zaken te melden, uit angst om hierop te worden afgerekend door het management.

Deel dilemma's

Wetenschappelijk onderzoek laat juist zien dat het bespreken van dilemma's, normen en waarden een kritische succesfactor is om tot gewenst gedrag te komen. Dilemma's zijn situaties waarin het voor betrokkene(n) niet duidelijk is wat er van ze wordt verwacht. Dilemma's kennen zowel voor- als nadelen.

Door vraagstukken te bespreken wordt zichtbaar gemaakt waar de normen in de organisatie met elkaar botsen of waar ze onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. Het bespreken ervan laat ook zien waar de risico's op verkeerde keuzes binnen de organisatie zitten. Daarom is het voor organisaties van belang om een open organisatiecultuur te creëren waarin dilemma's bespreekbaar zijn, zowel binnen als buiten het eigen team. Vooral in organisaties waar “money talks” en de rest doorgaans zwijgt, kan dit een ingrijpende verandering teweegbrengen. Het inbedden van bespreekbaarheid vraagt meer dan het als een vast agendapunt van het werkoverleg en functioneringsgesprek op te nemen. Het is natuurlijk goed om er op gezette tijden aandacht voor te vragen, maar het gaat er vooral om dat er op de momenten dat besluitvorming plaatsvindt, ruimte is voor twijfel en men elkaar durft te challengen.

Wilt u weten hoe u dilemma's bespreekbaar kunt maken? Neem hierover gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)