close
Share with your friends

KPMG tekent de Declaration of Amsterdam

KPMG tekent de Declaration of Amsterdam

Op 11 oktober 2018, International Coming Out Day, heeft KPMG de Declaration of Amsterdam van Workplace Pride ondertekend. Een logische stap voor KPMG, op weg zijnde naar een organisatie die geschikt is voor de toekomst met een inclusieve bedrijfscultuur.

Gerelateerde content

Bert Ferwerda signs the Declaration of Amsterdam

Bert Ferwerda (CHRO, KPMG Nederland) ligt toe wat de impact van deze mijlpaal is voor KPMG en onze rol in de maatschappij.

Waarom is het ondertekenen van de Declaration of Amsterdam zo belangrijk voor KPMG?

Bert Ferwerda: ‘’We streven bij KPMG naar een cultuur van inclusiviteit. Binnen onze organisatie moet iedereen - ongeacht (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of arbeidsbeperking - een plek hebben om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Door het ondertekenen van de Declaration of Amsterdam, zet KPMG een grote stap in de goede richting. Daarnaast bereik je diversiteit en inclusiviteit niet door er alleen maar over te praten. We committeren ons aan de doelstellingen van de Declaration of Amsterdam. KPMG is daarom voortdurend bezig met het ontplooien van initiatieven op die gebieden, waaronder de aansluiting bij Workplace Pride, het internationale platform voor LHBT inclusiviteit op de werkvloer. Daardoor neemt KPMG ook deel aan een breder netwerk van organisaties in binnen- en buitenland met dezelfde kleurrijke doelstellingen.’’

Hoe draag dit bij aan de totale diversiteit en inclusiviteit van KPMG?

Bert Ferwerda: ‘’Bij KPMG zetten we het begrip diversiteit in een breed kader. Het gaat niet simpelweg over bijvoorbeeld de man/vrouw verhoudingen. Het gaat over de beste combinatie van individueel talent in succesvolle teams, op de juiste plek. Het ondertekenen van de verklaring belichaamt de visie van KPMG om ervoor te zorgen dat inclusiviteit is ingebed in onze cultuur en ondersteunt ons in waar we beleidsmaatregelen kunnen nemen om inclusiever te worden. Bovendien stimuleert het respect te hebben voor alle collega's, ongeacht hun achtergrond, geslacht of seksuele voorkeur. Klaar zijn voor deze inclusieve Workforce of the Future, is waar we als KPMG naar streven.’’

Bert Ferwerda - KPMG (links) & David Pollard - Workplace Pride (rechts)

Bert Ferwerda - KPMG (links) & David Pollard - Workplace Pride (rechts)

Wat zegt dit over de betrokkenheid van KPMG met de LGBTQ-community in de maatschappij?

Bert Ferwerda: ‘’Omdat wij aangesloten zijn bij Workplace Pride maken we de uitdagingen bespreekbaar buiten de muren van KPMG. Want onze rol in de maatschappij strekt veel verder dan alleen binnen ons eigen organisatie. Door in gesprek te gaan met verschillende organisaties over dit onderwerp zijn we eerlijk over waar we staan en kunnen krachten worden gebundeld om diversiteit en inclusiviteit op een goede manier worden geïntegreerd in onze eigen organisatie. Het delen van ervaringen, aansluiting zoeken en een relevante rol spelen bij het maatschappelijke debat, is wat KPMG kan bijdragen. Als KPMG willen we een afspiegeling zijn van de samenleving, al kent diversiteit in onze samenleving nog veel obstakels die overwonnen moeten worden. Die uitdaging nemen we serieus. Ervaringen vanuit onze organisatie, kunnen we betekenisvol inzetten om ook andere organisaties te helpen verbeteren. Onze mensen maken het verschil, daar zijn we heel serieus in. We geloven in People-driven progress. Daar is een inclusieve organisatie een zeer belangrijk onderdeel van.’’

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)