close
Share with your friends

Hoe meer je onder het tapijt veegt, hoe groter de bult waarover je kunt struikelen

Worden de geldende normen en afspraken nageleefd

Iedere directeur, manager of medewerker wil werken in een omgeving waar collega’s vertrouwen hebben in elkaars kwaliteiten en waardering tonen voor elkaars kunnen.

Gerelateerde content

Tijger kijkt door een gat

De droom

Een omgeving waarin collega's erop kunnen vertrouwen dat wat is beloofd ook wordt gedaan en dat iedereen ervan uit mag gaan dat het gedrag op de werkvloer overeenkomt met de organisatienormen en –waarden. Kortom, een prettige, veilige en stimulerende omgeving om in te werken.

De barsten

In de werkelijkheid kan het mooie beeld van zo'n werkomgeving er minder fraai uit gaan zien. Zo werden wij gevraagd onderzoek te doen binnen een organisatie naar signalen die ineens van alle kanten leken te komen over grensoverschrijdend gedrag – seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie en alcoholmisbruik. Tijdens het onderzoek kwamen we erachter dat (oud-)medewerkers in het verleden herhaaldelijk hierover klachten hadden ingediend, maar dat de opvolging verkeerd was aangepakt. Klagers werden eerst zelf indringend ondervraagd en zij kregen te horen dat ze de situatie waarschijnlijk verkeerd hadden geïnterpreteerd. De medewerkers op wie de klachten betrekking hadden werden niet of nauwelijks hierop aangesproken omdat zij als goede werknemers werden gezien, die belangrijk waren voor het team vanwege kennis, sales en ervaring. Soms kwam het voor dat een collega waarover meerdere klachten waren binnengekomen werd overgeplaatst naar een andere afdeling, maar hier werd vervolgens niet over gecommuniceerd. Medewerkers die achterbleven op een afdeling kregen de indruk dat ongewenst gedrag door de leiding werd geaccepteerd. De situatie werd van kwaad tot erger. Medewerkers voelden zich onveilig en er heerste veel onderling wantrouwen.

De lijm

Wij organiseerden bijeenkomsten waarin medewerkers zich konden uitspreken over gewenst en ongewenst gedrag. Daarbij werden nieuwe gedragsnormen bepaald en afspraken gemaakt binnen teams. Ook werd het voor medewerkers gemakkelijker om klachten in te dienen, dilemma's te delen of meldingen te doen van ongewenst gedrag. Voor de opvolging van binnengekomen signalen werden functionarissen aangewezen en protocollen opgesteld met doorlooptijden, terugkoppel-momenten en rapportagelijnen. Daarnaast werd duidelijk gecommuniceerd wat eventuele consequenties waren van het niet nakomen van de gemaakte afspraken en werd gewenst gedrag expliciet opgenomen in de jaarlijkse beoordelingssystematiek. Tot slot werden geanonimiseerde voorvallen en situaties breder gedeeld binnen de organisatie om ervan te kunnen leren. Na verloop van tijd keerde het onderlinge vertrouwen terug. Vertrouwen is goed, en met naleving van afspraken wordt het alleen maar beter.

Wilt u weten of er binnen uw organisatie goed wordt geacteerd op (niet-)naleving van geldende normen en afspraken? Neem voor vragen contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)