close
Share with your friends

Het koffieautomaat-dilemma

Het verhogen van transparantie tegen overtredingen

Medewerkers van glazenwassersbedrijf ‘Glashelder’ worden bij het halen van hun koffie verwacht een kleine bijdrage te doen.

Gerelateerde content

Cup of coffee on wooden table

Medewerkers van glazenwassersbedrijf `Glashelder' worden bij het halen van hun koffie verwacht een kleine bijdrage te doen in het daarvoor bestemde potje naast de koffieautomaat. De opbrengsten zijn echter gering. Dit heeft wellicht te maken met de afgelegen ligging van de koffieruimte, waardoor medewerkers deze afspraak ongezien kunnen negeren. Het management besluit de koffieautomaat te verplaatsen naar de kantine, waar gedurende de dag veel in- en uitloop is. Het geldpotje blijkt voller dan ooit.

Verhoog de pakkans

De bovenstaande situatie toont aan dat transparantie veel doet met het menselijk gedrag. Transparantie gaat om de mate waarin mensen zowel zicht hebben op het eigen gedrag als het gedrag van anderen, en is van belang omdat het bijsturing en correctie mogelijk maakt. Mensen nemen de pakkans mee in hun afweging netjes te betalen of met een volle koffie weg te lopen. Dit wordt beschreven in de Detectietheorie, die stelt dat de kans op overtredingen afneemt naarmate de kans op detectie toeneemt.

Een belangrijke remedie tegen overtredingen doordat men denkt dat er een lage pakkans is, is het verhogen van transparantie. Dit vergroot namelijk de vermeende pakkans, en die bepaalt het gedrag, niet de feitelijke pakkans.

Bij een organisatieonderdeel waar wij onderzoek hebben gedaan, was sprake van een onverklaarbaar en fors kasverschil. Het toezicht vanuit de manager en de senior op de kasprocedure en de situatie daaromtrent was nihil. Het beeld van zowel de manager als de senior begeleider was dat de kas goed liep, omdat op papier een sluitende kas werd gecreëerd. Verdere controle vond vanuit het management niet plaats, waardoor lange tijd niet bekend was dat er bijvoorbeeld geen kasboek aanwezig was, veel bonnen ontbraken en de administratie van de kasbeheerder liep steeds verder achter. De kas werd door de manager iedere keer akkoord bevonden op basis van vertrouwen.

Het verschaffen van inzicht in deze situatie gaf de klant de mogelijkheid om transparantie te verhogen in haar procedures, om situaties als deze in de toekomst te voorkomen.

Wilt u weten of bij u voldoende transparant is wat uw medewerkers doen? Neem voor vragen contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)