close
Share with your friends

Regionale Impact - Twente

Regionale Impact - Twente

Tijdens de Prinsjesdagbijeenkomsten gingen onze experts dieper in op de actuele thema's. Zo ook in Twente. In deze sessie spraken Flip de Kam en Onno van Veldhuizen over de impact van de miljoenennota. Afsluitend was er een paneldiscussie waarin zorg, infrastructuur, educatie en human capital aan bod kwamen. Marije Roskam, dagvoorzitter tijdens deze sessie, blikt terug op de besproken onderwerpen.

Gerelateerde content

Prinsjesdagontbijt

Quotes van de dag

  • "Twente wordt niet genoemd in de miljoenennota. #Uit het zicht of in de luwte?"
  • "We groeien harder dan we kunnen. #Crisis dichtbij?"
  • "Investeren in technisch onderwijs, groei wordt geremd. #Investerenintechnischonderwijs"

Marijke Roskam blikt terug:

Voor de 26e keer hield Flip de Kam, fiscalist en oud-kamerlid, zijn analyse over de Miljoenennota. Uit zijn analyse concludeert hij dat 

  • het cadeautje van Rutte eigenlijk een verminderde bezuiniging is op een eerdere bezuinigingen. Een sigaar uit eigen doos.
  • de koopkrachtplaatjes niet zoveel voorstellen immers alle variabelen moeten gelijk blijven, terwijl de praktijk weerbarstiger is.
  • de DGA met een lening afgesloten met de eigen BV komend jaar aanzien bijdraagt aan de lastenverlichting.
  • de belastingen op energie, zorgpremies en de BTW toenemen, tegenover een lagere loonheffing. Per saldo gaan we er maar heel iets op vooruit.

Workforce

In de paneldiscussie was veel aandacht voor het tekort aan goed opgeleid personeel, zowel in de zorg, transport als IT en ambitieuze plannen voor infrastructuur. De numerus fixus op de universiteiten zijn volgens het panel tegenstrijdig met de Techniek agenda. Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het stimuleren van de jeugd in het volgen van technische opleidingen met bedrijven die zich hiervoor actief inzetten. De numerus fixus demotiveert studenten om voor techniek te kiezen, terwijl bedrijven op dit moment zitten te springen om personeel en “nee” moeten verkopen omdat ze niet over de juiste mensen beschikken.

Infrastructuur

Volgens Jeroen Kleinjan, voorzitter Raad van Bestuur Carintreggeland, dwingt het wel om anders te denken. Het panel voerde een discussie over ambitieuze plannen voor onze infrastructuur, “de afstanden in Nederland zijn klein, maar de reistijd wordt steeds langer.'' Volgens het panel moet Twente de ambitie hebben om met een HSL-Oost te realiseren, zodat we in één uur bij Schiphol kunnen zijn. Deze ambitie en het voorkomen van de numerus fixus kan niet alleen. De bedrijven in de paneldiscussie geven aan dat ze worstelen in de samenwerking met de ambtelijke organisatie om deze vooruitgang te realiseren. In hoeverre hebben de Twentse ondernemers dan ook echt een stem, “nog onvoldoende” geeft het panel aan.

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, had dit jaar vanuithet publiek zijn eigen analyse op de Miljoenennota. De gemeenten betalen nog steeds de prijs van de bezuinigingen van het Rijk en het decentraliseren van Rijkstaken naar de gemeenten.

Klik hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen voor 2019.

Voor meer informatie over de conclusies van deze sessie, kun je contact opnemen met Alfons Lohuis.

Read more articles and blogs about this subject

We will keep you informed of our publications and articles by email.
Set your preferences here.
 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)