close
Share with your friends

Regionale Impact - Brabant

Regionale Impact - Brabant

Tijdens de Prinsjesdagbijeenkomsten gingen onze experts dieper in op de actuele thema's. Zo ook in Brabant. Art Rooijakkers, dagvoorzitter tijdens deze sessie, blikt terug op de besproken onderwerpen.

Contact

Arnold de Bruin

Kantoorvoorzitter kantoor Arnhem

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Prinsjesdagontbijt

Quotes van de dag

  • "Als we Nederland, wat betreft managementpraktijken, zouden spiegelen aan Zweden zou onze omzet met 4% en onze winst met 7% stijgen."
  • "De productiefactor technologie wordt steeds belangrijker en disruptiever."
  • "Het kabinet houdt bij haar fiscale maatregelen onvoldoende rekening met productiviteitsverhogende maatregelen. "

Art Rooijakkers blikt terug:

Hans Dona, voormalig Directeur Ruimte voor Ruimte, was de eerste spreker tijdens het Prinsjesdagontbijt. Hij betoogde dat inkomensprognoses niet altijd uitkomen. Hoewel de lonen volgens de Miljoenennota gaan stijgen, benadrukte Hans dat loonstijging niet hetzelfde is als koopkrachtstijging. Tevens wordt de macht van grote bedrijven ten opzichte van de burger groter, wat maatschappelijke onrust tot gevolg kan hebben. De lonendiscussie is daarmee niet alleen een economisch, maar ook een maatschappelijk en sociaal probleem.

Volgens Barbara Baarsma, Directeur Kennisontwikkeling Rabobank, staat Nederland er in principe goed voor, maar zit er wel een gat tussen het rijk zijn als land en het zich rijk voelen als burger. We geven als land veel uit, maar dit leidt niet noodzakelijk tot duurzame groei. Barbara pleit voor het aantrekkelijker maken van duurzame investeringen. Internationaal gezien blijft de productiviteit in Nederland achter en Barbara sloot haar betoog af met de constatering dat het kabinet bij zijn fiscale maatregelen onvoldoende rekening houdt met productiviteitsverhogende maatregelen.

Productiviteitsverbetering & Innovatie
Ton van Veen, CFO van Jumbo Supermarkten, gaf een toelichting op de cao-discussie die Jumbo heeft gevoerd met de bonden. Jumbo stapte uit dit overleg en gaf zijn logistieke personeel de keuze om de eigen arbeidsvoorwaardenregeling te tekenen. Ton onderstreepte dat hij geen voorvechter wil zijn van het ondermijnen van het poldermodel, maar pleit voor een nieuwe manier van kijken naar arbeidsverhoudingen. De sleutel daartoe ligt volgens hem bij innovatie op dat gebied en bij productiviteitsverbetering.

Internetondernemer Ben Woldring bood ons vervolgens een blik op de toekomst. Kritisch is hij over de gevolgen van het gepresenteerde kabinetsbeleid op innovatiegebied. Ben signaleert een gebrek aan ondernemerschap in de politiek en voor innovatie hebben we de politiek juist nodig. Over de ‘blockchain’ is hij duidelijk: die vormt het nieuwe poldermodel en is een mogelijke oplossing in de strijd tegen namaak, met kansen voor efficiency.

Bestaansrecht e-commercebedrijven
We vervolgen de discussie met de stelling of lokale e-commercebedrijven nog bestaansrecht hebben door de schaalgrootte en toetreding op de Nederlandse markt van internationale platforms. Ben geeft aan dat bijvoorbeeld de Amazon market place kansen biedt voor het mkb op de korte termijn als het gaat om afzetmogelijkheden. Aan de andere kant wordt je al snel weggeblazen door de grote jongens op het moment dat de handel goed gaat lopen.We gaan steeds meer naar een shared economy, waarbij met het oog op de toekomst allerlei vernieuwende concepten in de markt worden gezet. BMW heeft als familiebedrijf hierop bijvoorbeeld in Hamburg heel mooi ingespeeld.

Brexit
Op 29 maart 2019 zal de brexit een feit zijn, waarna het bedrijfsleven volgens Leon Kanters het kind van de rekening zal zijn. Britse bedrijven zijn immers in de waardeketen van het internationale bedrijfsleven opgenomen. En door de brexit wordt het steeds moeilijker om die hele keten in de gaten te houden. De voorspelling is dat de rollen van het Verenigd Koninkrijk en de EU voor 29 maart vaag zullen blijven, waardoor beide parlementen wel met de brexit zullen instemmen.

Klik hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen voor 2019.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)