close
Share with your friends

Ongewenst gedrag voorspellen en beïnvloeden

Inzicht in de factoren (on)gewenst gedrag

De internationale aandacht voor ongewenst gedrag door de #MeToo-discussie leidt binnen veel organisaties tot meer meldingen.

Gerelateerde content

De internationale aandacht voor ongewenst gedrag door de #MeToo-discussie leidt binnen veel organisaties tot meer meldingen van discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste gedragingen. Zo verscheen bijvoorbeeld in de media dat het aantal meldingen ongewenst seksueel gedrag in 2017 bij de Gemeente Amsterdam is verdubbeld en dat bij Defensie het aantal meldingen over ongewenste omgangsvormen van 64 in 2016 naar 145 in 2017 is toegenomen.

Het is duidelijk, de tolerantiegrens ten opzichte van ongewenst gedrag verschuift. Aandacht voor cultuur en gedrag wordt binnen organisaties daarom steeds belangrijker. Bestuurders en toezichthouders worden publiekelijk ter verantwoording geroepen over het gedrag van werknemers. Hoe gaan organisaties om met signalen van ongewenst gedrag? En belangrijker, wat kunnen organisaties doen om dit gedrag te voorkomen?

Ongewenst versus gewenst gedrag

Van organisaties krijgen wij als Behavioral Analytics-team steeds vaker de vraag wat goed en slecht gedrag van medewerkers verklaart. Want als gedrag kan worden verklaard, dan kan het ook beter worden beoordeeld, voorspeld en beïnvloed.

De sociale psychologie levert een schat aan antwoorden op de vraag waarom mensen slechte dingen doen. Ook heel verrassende antwoorden, bijvoorbeeld hoe sociale mechanismen de psyche en daarmee het gedrag van mensen beïnvloeden.1

ongewenst-gedrag voorspellen-en-beïnvloeden-infographic

Cultuurdimensies

Uit wetenschappelijk onderzoek van onze collega, hoogleraar Muel Kaptein blijkt dat menselijk gedrag wordt beïnvloed door acht factoren, zogenoemde cultuurdimensies. Nader onderzoek toont aan dat naarmate deze acht cultuurdimensies meer zijn ontwikkeld, de kans op gewenst gedrag in een organisatie toeneemt en het risico op ongewenst gedrag afneemt.2 De acht cultuurdimensies zijn weergegeven in de figuur hierboven.

In de komende weken zullen wij iedere cultuurdimensie in een aparte blog centraal stellen en aan de hand van voorbeelden toelichten.

Wilt u meer weten? Neem voor vragen contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Footnotes

1 Muel Kaptein (2011). Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen - 52 bespiegelingen over ethiek op het werk.

Kaptein, S.P. (1998). Ethics Management : Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations (Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam).

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)