close
Share with your friends

Goed voorbeeld doet volgen

Hoe kijkt uw personeel tegen uw voorbeeld aan

“We had the best code of conduct of the US, compliance officers from all over the world came to us for advise” vertelde Andrew Fastow (CFO van Enron).

Gerelateerde content

lighted bulb around wooden blue background

“We had the best code of conduct of the US, compliance officers from all over the world came to us for advise” vertelde Andrew Fastow onlangs op de `Dag van de Fraude-onderzoeker'. Fastow is voormalig CFO van Enron en medeverantwoordelijk voor de grootste fraudezaak in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Zijn aandeel in dit schandaal resulteerde in een gevangenisstraf van zeven jaar. Van die zeven jaar, vielen de eerste jaren hem het zwaarst. Niet alleen omdat zijn vrijheid hem werd ontnomen, maar vooral omdat hij niet begreep wat hij nou verkeerd had gedaan. Hij had tenslotte nooit de regels overtreden.

Regels vs. principes

Strikt genomen had Fastow de regels nooit overtreden, maar in lijn met de principes achter deze regels handelde hij evenmin. En juist dat laatste werd hem hard aangerekend in de rechtbank. Fastow had als CFO een voorbeeldrol en was daarmee niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen handelen maar ook voor het handelen van zijn medewerkers. Je kunt als organisatie een van de beste codes of conduct hebben, een whistleblower hotline en dilemmasessies houden maar als senior management zichtbaar de mazen van de wet opzoekt zal het gewenste effect uitblijven. Enron had een beloningsbeleid voor haar medewerkers, opgemaakt uit 25 KPI's waarvan het merendeel niet financieel was gericht, maar iedereen in de organisatie wist dat het uiteindelijk maar om één KPI draaide: geld verdienen. Als je veel geld binnenhaalde, werd ongepast gedrag je niet of nauwelijks aangerekend.

In deze reeks van blogs worden acht cultuurdimensies besproken, waarvan voorbeeldgedrag één dimensie is. Voorbeeldgedrag is dus een van de spaken van het wiel, en een organisatie heeft alle spaken nodig om de gewenste richting op de gaan. Een van onze klanten benaderde ons, omdat deze klant na een aantal incidenten merkte dat het `wiel aanliep'. Om tot de kern te komen hebben we gebruik gemaakt van een wetenschappelijk onderbouwde enquête uitgestuurd en vervolgens interviews en workshops gehouden met de medewerkers van dit bedrijf. De resultaten bleken schokkend voor het management. Medewerkers voelde zich onveilig en namen de missie, visie en waarden van het bedrijf niet serieus, omdat ze leidinggevenden het omgekeerde zagen doen van wat deze verwoorden.

Ons team heeft deze klant inzicht gegeven in de cultuur die leeft op de werkvloer, maar onbesproken blijft in de interne dialoog. We werken nu met deze klant aan de volgende stap: een cultuur creëren waarin (hernieuwde) waarden worden uitgedragen waarbij het management het voortouw neemt.

Weten hoe uw medewerkers tegen uw voorbeeld aankijken? Neem voor vragen contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)