close
Share with your friends

Transactiemonitoring model validatie: en wat nu als DNB op de stoep staat?

En wat moeten we nu als DNB op de stoep staat?

Panama papers, Russian Laundromat, Bahama Leaks en Paradise Papers en dit is nog maar een greep uit een lijst met internationale schandalen van de afgelopen jaren waarbij Nederland een rol speelt binnen internationaal opgezette witwas operaties. Ook onlangs nog bleek uit verschillende artikelen in de media hoe financiële instellingen nog steeds onder het vergrootglas liggen. Er is niet veel nodig om vol in de schijnwerpers te komen te staan. Zoals nu ook weer blijkt worstelen banken er nog altijd mee om enerzijds een adequate aanpak voor transactie monitoring te implementeren en anderzijds om die ook helder te communiceren richting toezichthouders.

Contact

Gerelateerde content

En wat als de DNB op de stoep staat?

In augustus 2017 heeft DNB haar guidance gepubliceerd over post-event transactie monitoring voor banken. Recente signalen uit de markt laten nu een trend zien waarbij de toezichthouder een stap verder gaat en actief haar interesse toont om de werking en de effectiviteit te evalueren van transactie monitoring (TM) systemen tegen witwassen en financiering van terrorisme (AML/CTF) geïmplementeerd door financiële instellingen.

Daarmee is de hamvraag voor banken: wat nu als DNB hiervoor op de stoep staat? Is de SIRA afgerond maar ook adequaat vertaald in een risico-gebaseerde aanpak? Wordt DNB guidance hierbij als uitgangspunt genomen? Is deze aanpak vervolgens ook geïmplementeerd in het TM systeem? Werkt het TM systeem vervolgens ook zoals je verwacht? En zijn data kwaliteit en volledigheid voldoende gewaarborgd? Kortom, heeft de financiële instelling een helder beeld van waar men staat en of het TM systeem op het juiste niveau opereert?

Door model validatie uit te voeren van het transactie monitoring systeem en proces wordt de benodigde zekerheid verkregen. Daarnaast is dit meteen een uitgelezen kans om de werking en effectiviteit van het systeem verder te verbeteren, wat mogelijk resulteert in kwalitatief betere alerts. Er is nog niet veel ervaring in de Nederlandse markt met dit actuele onderwerp. Onze recente ervaringen met TM model validatie in de Nederlandse markt zetten wij dan ook graag in voor onze klanten.

KPMG ondersteunt financiële instellingen om zelf inzicht te verkrijgen en om de toezichthouder (pro)actief te voorzien van het comfort van een onafhankelijke uitgevoerde transactie monitoring model validatie. Wij hebben een aantoonbare track record op het gebied van TM model validatie, zowel bij diverse klanten in Nederland als wereldwijd.

KPMG heeft op basis van haar (in)ternationale ervaring en expertise een bewezen methodologie ontwikkelt voor TM model validatie die bestaat uit vijf belangrijke pilaren; (i) governance, (ii) conceptual soundness, (iii) data systems & process validation, (iv) performance & effectiveness, (v) outcomes analysis & reporting. Hierbij vindt toepassing plaats op zowel conceptueel niveau als ook op technisch niveau en wordt het TM model via systeemtesten gevalideerd, bijvoorbeeld door scenario-replicatie. Onze ervaring is dat bij veel TM systemen aanvullende gedetailleerde tests nuttige resultaten opleveren en kunnen we dit meenemen in onze model validatie.

Graag komen wij onze aanpak aan de hand van deze vijf pilaren nader toelichten en leggen wij uit welke werkzaamheden hier deel van uitmaken. Hierbij staat een aanpak op maat voorop. Op basis van een maturity assessment wordt eerst het TM systeem in kaart gebracht. Vervolgens wordt de TM model validatie hierop afgestemd waarbij KPMG haar ervaring en best practices combineert in een integrale aanpak voor het specifieke TM systeem.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)