Hoe bepaal ik welke applicaties naar de cloud kunnen? | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Nu echt naar de cloud - Hoe bepaal ik welke applicaties naar de cloud kunnen?

Hoe bepaal ik welke applicaties naar de cloud kunnen?

In deze serie blogs bespreken we de uitdagingen die organisaties tegenkomen op hun reis naar de cloud. Stap 1: de selectie van applicaties.

Manager, Digital Transformation

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

people walking on the street

In deze serie blogs bespreken we de uitdagingen die organisaties tegenkomen op hun reis naar de cloud. In deze editie bespreken we de eerste stap: hoe bepaal je welke applicaties geschikt zijn voor de cloud. En voor welke applicaties voegt het ook echt waarde toe om deze naar de cloud te migreren?

1. Bepaal de doelstellingen voor de inzet van clouddiensten

Om succesvol gebruik te kunnen maken van clouddiensten is het van belang te bepalen welke businessdoelen u hiermee wilt bereiken. Het een-op-een verplaatsen van applicaties naar de cloud biedt namelijk niet altijd direct voordelen. Clouddiensten zijn primair geschikt om de volgende doestellingen te bereiken:

  • Verhogen flexibiliteit en wendbaarheid
  • Verlagen kosten
  • Verminderen beheerlast
  • Verbeteren van de beveiliging
  • Versnellen van innovatie

Om de businessdoelen te bepalen, is het van belang om zowel het management van de organisatie als de IT-organisatie te betrekken.

2. Bepaal de complexiteit en businesswaarde

De tweede stap bestaat uit een analyse van uw applicatielandschap. Hierbij wordt vastgesteld in hoeverre een migratie naar de cloud van (een cluster van) applicaties de verwachte businessdoelstellingen behaalt. Daarnaast wordt vastgesteld hoe complex een migratie naar clouddiensten is. Vervolgens worden de applicaties of clusters geplot naar businesswaarde en complexiteit. Op basis hiervan kan worden bepaald welke applicaties of clusters de grootste potentie hebben en als eerste worden gemigreerd.

In de praktijk blijkt overigens vaak dat het voor slechts 20% tot 30% van de applicaties direct nuttig is om op korte termijn een applicatie te vervangen door een clouddienst.

Figuur 1: Voorbeeld uitkomsten cloudpotentieel, op basis van analyse applicatielandschap Toelichting figuur:

  • Businesswaarde: op basis van de vastgestelde KPI's (bijv. wendbaarheid, flexibiliteit, innovatie)
  • Complexiteit (bijv. technische complexiteit, migratiekosten)
  • De grootte van de bol geeft het aantal applicaties binnen een domein aan
  • Gele blok: applicaties met hoog potentieel, scope voor vervolgonderzoek

3. Stel de migratiekeuzes vast en maak een businesscase

Als bekend is welke applicaties of clusters de grootste potentie hebben, is het zaak om vast te stellen welke migratiestrategie het meest passend is. Vaak wordt hierbij het 6R-model gebruikt (retain, retire, rehost, replatform, refactor, repurchase). In een volgende blog gaan we nader in op het maken van deze migratiekeuzes. Tevens geven we aan hoe hierbij een business case wordt opgesteld. Stay tuned!

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig