close
Share with your friends

Hoe u berekent wat Brexit u gaat kosten

Hoe u berekent wat Brexit u gaat kosten

Veel Nederlandse bedrijven nemen een afwachtende houding aan en zijn vaak onvoorbereid op Brexit. Het uwe ook? Brexit kan elk bedrijf raken, van mkb tot multinational – met flinke financiële consequenties. Wij trokken samen met onder meer VNO-NCW, de douane, het Ministerie van Buitenlandse én Economische Zaken, vertegenwoordigers uit het bankwezen en brancheorganisaties het land in, om een thermometer in ondernemend Nederland te steken. Tipje van de sluier: het voorspelt weinig goeds. Nederlandse bedrijven hebben vaak geen idee van de gevolgen (en kosten) van een ‘leave’, terwijl deze gevolgen voor uw bedrijf best zijn in te schatten. Wat moet u doen?

Contact

Leon Kanters

Partner

KPMG Meijburg & Co

Contact

Gerelateerde content

Hoe u berekent wat Brexit u gaat kosten

Waarom wacht het Nederlandse bedrijfsleven Brexit af?

Waar de overheid er bovenop zit, is de perceptie van een groot deel van het bedrijfsleven dat het wel los zal lopen met Brexit. De overheersende gedachte is dat de Engelsen spijt zullen krijgen en dat ‘Brexit wel wordt teruggedraaid’. Maar dit is niet zo. De knop is ingedrukt en het is eenvoudigweg een feit dat Brexit plaatsvindt op 29 maart 2019.

Nederlandse ondernemingen zijn geneigd af te wachten wat voor een deal eruit komt, voordat ze kijken naar wat ze mogelijk moeten aanpassen in hun eigen organisatie. Terugblikkend op het verleden, is deze afwachtende houding een logische en begrijpelijke keuze. Rondom de ‘millennium bug’ en de invoering van de Euro werd vooraf onterecht hel en verdoemenis gepredikt. Maar deze afwachtende houding is er niet één zonder gevaar. Hoe voorkomt u een rampzalige cliff edge voor uw bedrijf?

Scenario's plannen voor Brexit begint met een nulmeting

Tip #1: Kijk vooruit en onderneem nu al actie. Gebeurt dit niet, dan kan het zo maar zijn dat u te laat bent om bepaalde zaken te regelen, met alle kosten, rompslomp en gederfde inkomsten van dien. Mijn advies voor elk bedrijf, dat direct of indirect zaken doet met het VK, is om zo snel mogelijk een nulmeting te doen. Daarmee simuleert u wat Brexit voor uw onderneming betekent en hoe u vervolgens het best kunt anticiperen en voorbereiden op wat er komen gaat.

Stap 1: pak de cijfers van 2017 erbij

Het doen van een nulmeting is in de basis eenvoudig, maar kan een fikse klus zijn waar veel tijd in gaat zitten. Er zijn tools beschikbaar die u hierbij kunnen helpen. Het uitgangspunt: neem uw (intrastat-)cijfers en pas die toe op de nieuwe Brexit-situatie.

Uit deze cijfers blijkt hoeveel en welke goederen u met het VK verhandeld heeft. Vervolgens koppelt u aan deze producten de huidige geldende douanetarieven. Hiermee weet u wat Brexit u extra gaat kosten aan douanerechten als Brexit uitdraait op een harde Brexit, waarin handel wordt gedreven volgens de meest basale WHO-regels.

Stap 2: bereken de kosten per transactie van of naar het Verenigd Koninkrijk

De volgende stap is het analyseren van de kosten per transactie. Als bekend is hoeveel zendingen in diezelfde periode van of naar het Verenigd Koninkrijk zijn verstuurd, kunt u de kosten voor non-tarifaire maatregelen (zoals douaneafhandelingskosten) berekenen. Die cijfers helpen u te bepalen of u deze werkzaamheden zelf wilt doen, of dat het beter is deze uit te besteden aan een douane-agent. Koppel vervolgens deze gegevens met de eventuele bestaande import- en exportstromen en u heeft een totaalbeeld.

Vertaal de resultaten van uw Brexit-nulmeting naar acties

Zodra u de nulmeting heeft gedaan, is het zaak om de uitkomsten te vertalen naar concrete acties.

Tip #2: bereken de break-even points van de douaneafhandeling en maak een keuze.

Douaneafhandeling uitbesteden of in huis halen?
Veel ondernemingen die geen ervaring hebben met im- en export zullen er voor kiezen om de douaneafhandeling uit te besteden aan dienstverleners als douaneagenten. Zeker in het begin is dat een voor de hand liggende keuze.

Zodra de omvang van het aantal zendingen dit echter rechtvaardigt, kan de onderneming dit ook zelf doen. Dit kan uiteindelijk tot significante kostenbesparingen leiden. De kennis die u daarvoor nodig heeft, zult u moeten inkopen. De werving van gekwalificeerd personeel op dit gebied is niet eenvoudig, zeker omdat u bepaald niet de enige onderneming zult zijn die op zoek is naar een douanespecialist.

Met alleen gekwalificeerd personeel bent u er nog niet. Zo zult u ook over aangiftesoftware moeten beschikken en zullen er door de douane eisen worden gesteld aan uw administratieve organisatie. U heeft namelijk een douanenummer (EORI) en douanevergunning(en) nodig.

Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, waarin ik bedrijven help met exact dit vraagstuk, zie ik dat daar ongemerkt veel tijd in gaat zitten – gemakkelijk enkele maanden. Neem dus ruim de tijd voor het maken van dergelijke keuzes.

Vraag een AEO (Authorised Economic Operator)-vergunning aan bij de fiscus
In veel gevallen is het verstandig om voor een vergunning AEO, ofwel Authorised Economic Operator te kiezen. Als AEO-bedrijf bent u veel flexibeler en is het gemakkelijker om bijvoorbeeld 24/7 zaken te doen. AEO-bedrijven kunnen namelijk in aanmerking komen voor allerlei vereenvoudigingen bij douaneprocessen.

Het spreekt voor zich dat aan deze AEO-status strenge eisen worden gesteld. Het totale proces van aanvraag tot afgifte van de AEO-vergunning kan zomaar een jaar of langer duren. Een bijkomend aspect is de doorlooptijd bij de douane. De verwachting is dat veel bedrijven tegelijkertijd tot de slotsom komen dat deze douanevergunningen nodig is. Dit zal ongetwijfeld leiden tot extra vertragingen bij de controle en afgifte van deze vergunningen. Begin hier dus nu al mee, als blijkt dat u eigenlijk niet zonder kunt.

Wacht niet langer en doe NU uw nulmeting

Tip #3: Kom in actie en doe NU een nulmeting! U bent in sommige gevallen al aan de late kant of misschien wel te laat. Definieer alle noodzakelijke acties en pas die indien noodzakelijk aan wanneer de onderhandelingen daartoe aanleiding geven. Stel een tijdlijn vast wanneer actie vereist is en ga dan over op handelen. Zo voorkomt u dat u later op de blaren moet zitten. En zoals vaak: het mes snijdt aan twee kanten. Als uw onderneming wel voorbereid is en uw concurrent niet, dan kunt u ook profiteren van Brexit. De geschiedenis heeft geleerd dat u zeker niet de eerste onderneming zult zijn die profijt heeft van een crisis.
 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)