close
Share with your friends

Verplicht VIPP-assuranceonderzoek in de zorg

Verplicht VIPP-assuranceonderzoek in de zorg

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De patiënt krijgt meer inzicht in zijn eigen zorg. Het is een implementatieprogramma dat zorgt voor de nodige standaarden, waardoor informatie-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt. KPMG heeft een efficiënte en doeltreffende aanpak hiervoor ontwikkeld. Bent u er klaar voor?

Dennis Utermark

Senior manager Assurance & Advisory Health

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

VIPP

Toetsingskader

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is.

Uitgangspunt voor het VIPP-assuranceonderzoek is dat in opdracht van het ziekenhuis, een IT-auditor (Register EDP-auditor, RE) als onafhankelijke deskundige beoordeelt of het betreffende ziekenhuis heeft voldaan aan de doelstellingen van het VIPP-programma en hierover rapporteert aan het ziekenhuis. Op basis van het besluit subsidiëring VIPP zijn normen en meetmethodes gedefinieerd. Deze normen en meetmethodes zijn vertaald naar een verplicht toetsingskader dat is opgesteld door de NVZ. Binnen dit toetsingskader zijn vijf modules te onderscheiden. Ziekenhuizen kunnen kiezen voor welke onderdelen van het VIPP-programma en voor welke modules zij subsidie willen aanvragen. Om deze subsidie te verkrijgen of te behouden is een goedkeurend assurance-rapport verplicht.

Succesfactor

Deze aanpak houdt rekening met de specifieke situatie bij uw organisatie maar ook met de mogelijkheid voor een tweede assessment indien niet alle normen de eerste keer worden gehaald. Door dit tijdig in te plannen is de kans op succes vele malen groter.

Voor de uitvoering van de opdracht hebben wij een team van deskundigen samengesteld. Voor meer informatie neem contact met ons op: Dennis Utermark of Salo van Berg

Lees meer over VIPP

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)